Salvelan kartano

Kaarinan kaupunki myy Salvelan kartanon sekä noin hehtaarin kokoisen määräalan kiinteistöstä 202-511-1-72.
Salvelan kartanon julkisivukuva

Kaarinan kaupunki myy n. 1ha:n määräala kiinteistöstä 202-511-1-72 sekä sillä sijaitsevan Salvelan kartanon päärakennuksen. Alue on osa hallinto- ja virastorakennusten korttelin (YH1) 50 tontista nro 1 rakennuksineen ja vastaa vireillä olevan asemakaavan mukaista Y-1 korttelin 50 tonttia 1. Määräala on rajattu liitteenä olevalle kartalle sinisellä. Kohde myydään tarjousperusteisesti pohjahinnan ollessa 400 000 €. Tarjouksen jättämisen yhteydessä ostajan on esitettävä alueen jatkokäyttösuunnitelma.  

Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä ostaja maksaa kohteesta 1 000 €:n suuruisen käsirahan, joka huomioidaan myöhemmin osana kauppahintaa. Lisäksi ostajan kanssa tehdään esisopimus, jossa hän sitoutuu kiinteistökauppaan, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy tarjouksen.

Kaupunginhallituksella on mahdollisuus hylätä tai hyväksyä tarjous. Myyntipäätökseen vaikuttaa sekä tarjottu hinta, että esitetty jatkokäyttösuunnitelma.

Kaupan jälkeen ostajalla on mahdollisuus neuvotella lisäalueen, noin 1,5ha:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 202-511-1-72 ostamisesta. Määräala merkitty karttaan keltaisella.

Tarjouksia otetaan vastaan 18.9.2023 alkaen sähköisesti: Jätä tarjous tästä linkistä tai paperisena Kaarinan palvelupisteiden aukioloaikoina. Merkitse kuoreen "Salvelan kartano". Tarjousten tulee olla perillä sähköisesti viimeistään 23.10.2023 klo 23:59 tai paperisena 23.10.2023 palvelupisteiden aukioloaikana.

Tarkista palvelupisteiden aukioloajat tästä linkistä.

 

Salvelan kartanossa järjestetään esittely maanantaina 9.10.2023 klo 15-17.

Jaa