Huolettaako muisti?

Muistisairaudet alkavat yleensä hiljalleen, minkä takia oireita ei heti huomaa. Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä vaikutus arkiselviytymiseen. Muistihäiriön varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta varhain aloitetulla hoidolla voidaan hidastaa sairauden etenemistä ja lisätä hyviä elinvuosia.

Muistioireet, joita kannattaa tutkia:

 • huoli omasta tai läheisen muistista
 • päivämäärien ja sovittujen tapaamisten unohtaminen
 • vaikeus löytää sanoja
 • vaikeus suorittaa suunnittelua ja keskittymistä vaativia tehtäviä
 • vaikeus hoitaa taloudellisia asioita
 • vaikeus ymmärtää kelloa
 • esineiden katoaminen tai jatkuva esineiden etsiminen
 • vaikeus ymmärtää esineiden käyttötapaa
 • mielialamuutokset tai ahdistuneisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
 • persoonallisuudessa ja käytöksessä ilmenee muutoksia, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus
 • aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen

Muistiongelmiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omaan terveysasemaan tai muistikoordinaattoreihin.

Huolehdi muististasi. Terveillä elämäntavoilla voidaan pienentää riskiä sairastua muistisairauteen.

 • sosiaalinen kanssakäyminen aktivoi muistin toimintaa. Harrasta ja tapaa ystäviä.
 • säännöllinen ja monipuolinen ruokavalio on tärkeää aivojen hyvinvoinnille
 • kalaa kaksi kertaa viikossa
 • marjoja, hedelmiä ja kasviksia joka päivä
 • rypsiöljyä ruoanlaittoon
 • liiku monipuolisesti. Säännöllinen sykettä nostava liikunta keski-iässä vähentää riskiä sairastua muistisairauteen
 • riittävä uni ja lepo. Unettomuus aiheuttaa voimakasta väsymystä, keskittymisvaikeuksia, ärtyisyyttä ja häiriöitä muistin toiminnassa
 • vältä tupakkaa ja alkoholia.  Tupakointi lisää muistisairauden riskiä ja humalahakuinen alkoholinkäyttö altistaa muistioireille.
 • hallitse stressi. Jatkuva ylikuormitus altistaa muistioireille.

Jaa