Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu niille ikäihmisille, jotka eivät selviydy kotona säännöllisen kotihoidon palvelujen turvin.

Kaarinan alueella Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on järjestetty joko Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yksiköissä tai yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai palvelusetelillä. Ensisijaisesti paikka tarjotaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yksiköistä. 

Ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on hoivaa ja hoitoa, joka sisältää asukkaan voimavaralähtöisen, tarpeiden mukaisen yksilöllisen hoidon ja hoivan, ateriat ja siivouksen.

Ympärivuorokautisesta palveluasumisesta maksat vuokran ja hoitomaksun. Hoitomaksu määritellään nettotuloista, joista on tehty asiakasmaksulain määrittelemät vähennykset.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt

Kaarinan alueella Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen on järjestetty joko omissa yksiköissä tai  yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kaarinan alueen omia ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköjä ovat:

Ensisijaisesti paikka tarjotaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omista yksiköistä. Tarvittaessa palveluasumista järjestetään ostopalveluna tai palvelusetelillä oman tuotannon tueksi yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Jaa