Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus

Hoitotahto on asiakirja, jolla voit kertoa omaa hoitoa koskevan tahtosi, jos et sitä sairauden tai muun syyn vuoksi itse kykene kertomaan. Hoitotahdossa voit määritellä, haluatko luopua hoidosta, joka pidentää elämääsi lyhytaikaisesti tai ylläpitää elintoimintojasi keinotekoisesti.

Hoitotahdon voit tehdä Omakannassa tai vapaamuotoisesti kirjallisena. Hoitotahto on juridisesti sitova. Tämän vuoksi on hyvä käyttää todistajia. Kerrothan hoitotahdosta myös läheisillesi.

Alla on esimerkkejä lomakkeista, joilla voit ilmaista hoitotahtosi;

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse etukäteen järjestää asioiden hoidon sen varalta, jos et sairauden tai muun syyn vuoksi kykene itse niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjassa nimeät itse valitsemasi henkilön hoitamaan asioitasi. Edunvalvontavaltakirjan vahvistamiseksi tarvitaan lääkärin lausunto kyvyttömyydestäsi hoitaa omia asioitasi. Edunvalvontavaltuutus vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa (entinen maistraatti).

Edunvalvontavaltuutuksen laadinnalle on selkeät muotovaatimukset, joista saat tietoa Muistiliiton sivuilta. Edunvalvontavaltuutuksia laativat myös oikeusaputoimistot, pankkien lakimiehet sekä asianajo- ja lakiasiaintoimistot.

Ennen edunvalvontavaltuutuksen kirjaamista kannattaa huolella tutustua aiheeseen ja pohtia rauhassa omia toiveita. Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta Digi- ja viestintäviraston tai Oikeusministeriön sivuilta.

Jaa