Ikääntyneiden sosiaalityö

Sosiaalityö

Neuvontaa ja palveluohjausta ikääntyneille saatavilla olevista sosiaalipalveluista saat palvelutori Eerikistä.

Ikäihmisten palveluissa työskentelee gerontologinen sosiaalityöntekijä, joka tekee työtä +65-vuotiaiden asiakkaiden parissa. Sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, joka pitää sisällään ohjausta ja neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja erilaisia tukitoimia.

Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvion avulla selvitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan ja arvioidaan erilaisten tukitoimien tarvetta. Arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä.

Sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

  • taloudelliset vaikeudet, velkaantuminen ja talouden hallinnan ongelmat
  • kaltoinkohtelu (esim. lähisuhdeväkivalta tai taloudellinen hyväksikäyttö)
  • puutteelliset asumisolot tai asunnottomuuden uhka
  • sosiaalisten kontaktien puute / yksinäisyys
  • liiallinen päihteiden käyttö
  • elämänhallinnan ja arjen suunnittelun haasteet
     

Mikäli sinulla on huoli ikäihmisestä, voit tehdä huoli-ilmoituksen.
Ohjeet ilmoituksen tekoon löytyvät täältä: huoli-ilmoitus ikäihmisestä.

Pääterveysaseman sosiaaliohjaaja

Asioidessasi pääterveysasemalla voit saada apua sosiaaliohjaajalta  erilaisten hakemusten täyttämisessä, kuten eläkettä saavan hoitotukihakemus tai kuljetuspalveluhakemus. Sosiaaliohjaaja voi myös auttaa sinua ohjautumaan oikeanlaisten palvelujen piiriin. Sosiaaliohjaajalta saa palveluohjausta ilman ajanvarausta mutta esim. hakemusten laatimista varten on hyvä varata tapaamisaika.

Kelan sosiaaliturva ja -etuudet

Mikäli tarvitset apua Kelan etuuksien hakemisessa, kannattaa olla yhteydessä suoraan Kelaan. Kaarinan keskustassa on Kelan palvelupiste, jonne voit varata ajan. Tästä linkistä pääset Kelan palvelupisteen hakuun.

Kela vastaa ensisijaisen sosiaaliturvan järjestämisestä ja etuuksien myöntämisestä. Suurta osaa Kelan etuuksista voit hakea sähköisesti, mutta asioida voi myös puhelimitse tai palvelupisteillä.

Tästä linkistä pääset Kelan sivuille. Sivuilta löydät tietoa Kelan etuuksista ja niiden hakemisesta.

Sosiaalityöntekijän yhteystiedot

Yli 65 vuotiaiden asiakkaiden gerontologinen sosiaalityöntekijä: Lilli Räsänen

Jaa