Kotihoito

Kotihoito on kotiin asiakkaalle annettavaa hoitoa ja huolenpitoa, sairaanhoitoa, ohjausta sekä neuvontaa.

Kotihoidon asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut. Kotona selviytymiseen he tarvitsevat toisen henkilön tukea ja apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa ja hoidoissa. 

Pääosa asiakkaista on yli 65-vuotiaita. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona. Tavoitteena on myös ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Palveluihin kuuluu perushoitoa, kuten hygienian hoito ja ravitsemuksesta huolehtiminen, lääkehoitoa, verinäytteiden ottoa sekä haavahoitoa.

Löydät meidät myös Facebookista: Kaarinan kaupungin kotihoito.

kahvihetki

Kotihoidon toteutus

Kotihoito toimii viikon jokaisena päivänä, klo 7-22. Kotihoidon henkilökuntaan kuuluu hoitajat, sairaanhoitajat, toiminnanohjaajat, palvelutarpeenarvioija, kuntoutusohjaajat, fysioterapeutti, kotihoidon palveluohjaaja sekä kotihoidon johtaja. 

Yksikössämme toimii viisi eri tiimiä, jokaiselle tiimille kuulu oma hoidettava alue.

Alue 1: Piispanristi, Littoinen ja Kuusisto.
Alue 2: Kaarinan keskusta, yhteisökodit Ilona ja Onnela.
Alue 3: Piikkiö.
Alue 4: Kaarinan koko alue.
Alue 5: Hovirinta.

Kotihoidon piiriin pääseminen vaatii palvelutarpeenarvioitsijan kartoituskäynnin, jossa käydään läpi hoidon tarpeellisuus ja mahdolliset avut. Tämä tehdään yleisimmin kotikäynnin yhteydessä tai kun asiakas kotiutuu osastohoidosta.
 
Kotihoidossa korostuu asiakkaan omien voimavarojen huomioiminen sekä kannustaminen omatoimisuuteen. Huomioimme kotihoidossa asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella hoitoa toteutetaan.

Kotihoidon palvelun voi saada myös palvelusetelillä kaupungin hyväksymiltä kotihoitoyrittäjiltä.

Kotihoidon maksut

Kotihoito ja tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoidon kuukausimaksu peritään asiakkaalta, joka saa säännöllisesti hoitoa, sairaanhoitoa tai henkilökohtaista apua. Kuukausimaksu määritellään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun kuukaudessa asiakkaalle annetun palveluajan perusteella. Kotihoidossa huomioidaan samassa taloudessa asuvan pariskunnan tulot. Maksupäätös tehdään kotona asuvalle pariskunnalle toisen nimissä, mutta yhteisillä tulotiedoilla. Asiakasmaksupäätökset tehdään, kun asiakkuus alkaa.
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista 11§).

Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntikohtainen maksu. Lyhytaikaisissa haavahoidoissa (alle 3kk) käytetyt haavahoitotuotteet asiakas kustantaa itse. 

 

Aukioloajat
Yhteystiedot

Kotihoito
Puhelinaika maanantaista perjantaihin
klo 9-11 ja 12-14
050 448 1217


Postiosoite

Puntarikatu 2
20780 Kaarina

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Jaa