Päiväkuntoutustoiminta

Päiväkuntoutus on ikäihmisen kotona asumista tukevaa palvelua Hovirinnan palvelukeskuksessa, Tupasvillassa tai Värttinässä.

Kenelle toiminta on tarkoitettu

Toiminta on tarkoitettu ikääntyneille, joilla on erityinen tuen tarve ja he hyötyvät sosiaalisesta ja aktivoivasta toiminnasta. Päiväkuntoutuksen tietyt ryhmät on tarkoitettu muistisairaille, jolloin toiminta on suunniteltu erityisesti muistia aktivoivaksi ja arjen toimintaa tukevaksi.

Päiväkuntoutuksen asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan yksilölliset tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan asiakkuuden aikana.  Asiakkaan toimintakyvyssä huomioidaan mahdollisia muutoksia ja tarvittaessa ollaan yhteydessä omaisiin ja kotihoitoon.  

Toiminnan sisällöstä

Päivän aikana toiminta voi olla pienryhmä- tai yksilöllistä toimintaa, pelejä, musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa asiakkaan tarpeet huomioiden. Myös ulkopuolisia esiintyjiä käy ilahduttamassa päiväkuntoutuksen väkeä.

Asiakas voi tulla päiväkuntoutukseen joko omalla kuljetuksella tai järjestetyllä taksikyydillä. Päiväkuntoutuspäivään kuuluu aamupala, lounas ja päiväkahvi.

Miten pääset päiväkuntoutuksen toiminnan piiriin

Päiväkuntoutukseen ohjataan palvelutarpeenarvioijan tai muistikoordinaattorin  arvioinnin kautta palvelupäätöksellä. 

Yhteystiedot:

Palvelutarpeenarvioija                        050 3732452

Muistikoordinaattorit                         muistipuhelin tiistaisin klo 9-11 p. 050 314 6155 

Päiväkuntoutuksen kustannukset:

  • maksutonta, mikäli päiväkuntoutus on myönnetty omaishoidontuen tukena
  • 22,50 euroa päiväkuntoutus kuljetuksella, sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin  
  • 17,80 euroa päiväkuntoutus ilman kuljetusta, sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin

Jaa