Muutoksia palveluissamme

Kaarinan kaupunki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Olemme tehneet ennakoivia toimia kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

(Päivitetty 23.6.2020 klo 14.00) Kaarina on myös sulkenut kaikki valtioneuvoston linjaamat toiminnot. Muilta osin toiminta yksiköissämme jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Päivitämme tätä tiedotetta tarpeen mukaan. Osaan muutoksista johtuu kesäajan supistetuista aukioloistamme.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuu muutoksia, joilla pyrimme turvaamaan erityisesti ikääntyneiden tai perussairauksien sairastavien turvallisuuden.

Terveyspalvelut

Päivystys

 • Päivystys palvelee Kaarinan pääterveysasemalla ma–pe klo 8–16. Puhdas päivystys ja infektiopäivystys toimivat erillään ainakin 31.8.2020 saakka. Soita aina ennen päivystykseen tuloasi, p. 02 588 2600. 
 • Virka-ajan ulkopuolella päivystys on Tyks Akuutissa, p. 02 313 8800.
 • Kaikki infektiopotilaat keskitetään pääterveysaseman infektiovastaanotolle. Littoisten ja Piikkiön terveysasemilla ei oteta vastaan infektiopotilaita.

Terveyskeskuksen aukioloajat kesällä

Pääterveysasema ma–pe klo 8–16

 • Röntgen 1.6.–2.8. ma–to 8–15.30, pe 8–14
 • Laboratorio: koronan riskiryhmät ajanvarauksella ma–pe klo 7.15–8, muut ma–pe klo 8–11 ajanvarauksella ja kiireelliset näytteet myös jonottamalla ilman ajanvarausta

Piikkiön terveysasema ma–to klo 8–16, pe klo 8–14.

 • Laboratorionäytteenotto Piikkiössä ma–to klo 8–11. Piikkiön näytteenotto on suljettu 19.6.–2.8. välisen ajan. 3.8. alkaen näytteenotto ti–to klo 8–11. 

Littoisten terveysasema ma–to klo 8–16, pe klo 8–14, suljettu 19.6–2.8.2020.

 • Neuvolat toimivat Littoisissa koko kesän normaalisti. Littoisissa ei ole laboratorionäytteenottoa.

Muut terveyspalvelut

 • Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, puhe- ja toimintaterapia sekä psykologipalvelut:
  • Yllä mainituissa yksiköissä pyritään palaamaan mahdollisimman normaaliin vastaanottotoimintaan toukokuun aikana. Väliin jääneitä lastenneuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastuksia ei pääsääntöisesti tehdä jälkikäteen. Poikkeuksena neuvolan 4- ja 6-vuotiskäynnit, joilla lapsi saa myös tehosterokotukset. Jos huoltajalla tai lapsella/nuorella itsellä on erityinen huoli, terveydenhoitaja tekee hoidontarpeen arvion ja varaa ajan sen mukaisesti.
  • Rajaamme edelleen asiakkaiden määrän toimitiloissa mahdollisimman vähäiseen tartuntariskien minimoimiseksi. Tästä syystä toivomme, että käynneille saavutaan yksin aina kun se vain on mahdollista ja lasten käynneillä yhden huoltajan kanssa. Äitiysneuvola- ja vauvakäynneille ovat molemmat vanhemmat tervetulleita. Vastaanotoille saavutaan vain terveenä!
  • Kouluterveydenhuollossa hoidetaan kaikki vastaanotot ajanvarauksella. Käytännössä avovastaanottoaikaa ei järjestetä, jotta odotustilaan ei synny turhaa jonoa, vaan aika sovitaan ottamalla terveydenhoitajaan yhteyttä esim. Wilman kautta tai puhelimitse.
  • Avoneuvolatoiminta on suljettu toistaiseksi. Tarvittavat kontrollikäynnit ja rokotukset hoidetaan ajanvarauksella. Ryhmätoimintoja ei vielä käynnistetä.
  • Korona-tilanteen muuttuessa, yksikön toimintaa tarkastellaan uudelleen ja muutoksista tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla.
 • Hammashoidon tarkastuksia tehdään jälleen normaalisti. Hoitoon on turvallista tulla. Hammaspäivystys toimii Kaarinan Pääterveysasemalla klo 8–16. Aika tulee varata puhelinnumerosta 02 588 2200. Päivystyksessä annetaan ensiapuluonteista hoitoa. Ilmoitathan, jos sinulla on flunssaoireita tai olet ollut lähikontaktissa koronavirusinfektioon sairastuneeseen.

Ikääntyneiden palvelut

 • Palvelutori Eerikin asiakasvastaanotto on suljettu. Asiakasneuvonnan puhelinaika on 1.6.–31.8. ma–to klo 9–12, puh. 050 512 9150.
 • Muistineuvontapuhelin palvelee tiistaisin klo 9–11 numerosta 050 314 6155.
 • Asumispalvelukoordinaattorien puhelinaika on keskiviikkoisin klo 9–11, Sanna Fränti p. 050 314 5229 ja Sari Kulta p. 050 373 2420. 
 • Palveluohjaajat ovat yhteydessä puhelimitse kaikkiin yli 80-vuotiaisiin asiakkaisiin, jotka eivät ole palveluiden piirissä.
 • Kaikille omaishoidontuen asiakkaille lähetetään kirje, jossa on tietoa saatavilla olevista palveluista. Omaishoidontuen palveluohjaaja on myös puhelimitse yhteydessä omaishoitajiin. Voit myös itse olla yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan, p. 050 373 2660.
 • Tietoja kotiin kuljetettavista kauppa-, apteekki- ja ateriapalveluista linkin lisäksi myös Palvelutorin Eerikin asiakasneuvonnastaPalveluita järjestävät monet yritykset. 
 • Ikäihmisten maakunnallinen ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9-15, puh. 02 262 6164.
 • Hoivakotien asukkailla on mahdollisuus tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien tai mahdollisuuksien mukaan erillisissä suojatuissa tapaamistiloissa. Hallituksen suosituksen mukaan ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Hallituksen mukaan epidemian leviäminen riskiryhmien hoivakodeissa on yhä merkittävä riski.  Lisätietoja vierailukäytännöistä saa hoivakotien henkilökunnalta. 
 • Kotihoidon ja kotihoidon omaishoidon osalta suositellaan, että omaiset ja läheiset ovat mieluummin yhteydessä puhelimitse kotihoidon asiakkaaseen kuin vierailuina.
 • Päivätoimintayksiköt (Hovirinta, Tupasvilla ja Värttinä) on suljettu toistaiseksi.
 • Uusia tilapäisen hoidon varauksia ei toistaiseksi oteta vastaan hoivayksiköissä (Visiitti, Tupasvilla ja Kaarinakoti).
 • Visiitin kuntosalitoiminta on suljettuna kesällä, suosittelemme ulkoliikuntapaikkojen käyttöä.
 • Kaarinan omaishoitopilotin perhehoitaja kotiin -palvelun toteutus on keskeytetty.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 • Monitoimintakeskus Tikli: kesä-heinäkuussa toimintaa tarjotaan Tiklin tiloissa pienryhmille ensisijaisesti kotona asuville kaarinalaisille Monitoimikeskus Tiklin asiakkaille. Otamme kyseisiin asiakkaisiin erikseen yhteyttä. Kesän aikana teemme päätöksen toiminnan laajentamisesta. Noudatamme toiminnassamme THL:n ohjeita tartuntatautien ehkäisyyn liittyen.
 • Asiakastapaamiset toteutuvat normaalisti, mutta niissä voidaan tarvittaessa hyödyntää etätyövälineitä.
 • Asiakastapaamisten turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaisiin otetaan yhteyttä ennen toimisto- tai kotitapaamista.
 • Ryhmätoimintoja aloitetaan porrastetusti.
 • Perhe- ja sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontanumerot palvelevat normaalisti.

Lisätietoja

 • Johtava ylilääkäri Antti Sandén p. 050 430 2135
 • Ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom, p. 050 373 2526
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä, p. 050 373 2563
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen, p. 050 512 9270

Varhaiskasvatus ja opetus

Koulut

Koulujen syyslukukausi alkaa 12.8. Tiedotamme tarkemmin käytännöistä elokuun alussa. Seuraamme edelleen koronatilannetta ja viranomaisten ohjeita.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman ja sähköpostin kautta.

Kaikki varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ovat edelleen auki ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus on toiminnassa.

Tapahtumat, retket ja leirikoulut

Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kaikki leirikoulut, luokkaretket, opintomatkat ja vastaavat perutaan toistaiseksi. Myöskään vierailijoita ei oteta vastaan.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alaisten yksiköiden on vältettävä arkityössään tarpeetonta kokoontumista. Urheilukilpailut, discot, vanhempainillat ja vastaavat kokoontumiset perutaan toistaiseksi.

Liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa. Uimahallikäynnit ovat tauolla toistaiseksi.

Ei sairaana päivähoitoon tai kouluun

Sairaana tulee jäädä kotiin ja palata päivähoitoon/kouluun vasta tervehdyttyään. Hyvä käsihygienia on edelleen ensiarvoisen tärkeää. Tiedote käsihygieniasta vanhemmille

Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivotaan, etteivät hyväkuntoiset hengitystie-oireiset ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimiin, vaan katsoisivat ohjeita terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Jos kuitenkin yleistila laskee, on oltava yhteydessä terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen.

Liikuntakerho Heiluri ja leikkipuistotoiminta

Toiminta keskeytetty toistaiseksi.

Tiedotus

Kouluissa ohjeistamme huoltajia tilanteesta Wilman kautta. Varhaiskasvatuksen tiedottaminen tapahtuu totuttuja kanavia käyttäen (Wilma, sähköposti ja puhelin).

Lisätietoja

 • kunkin yksikön rehtori (lapsenne kouluarkea koskevissa asioissa)
 • kunkin varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidon ohjaajat (lapsenne päivähoitoa koskevissa asioissa)
 • vs. johtava rehtori Emmi Virtanen, p. 050 471 0874
 • varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen, p. 050 373 2524
 • sivistysjohtaja Elina Heikkilä, p. 050 373 2568

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kirjastot ja Kaarina-talo 1.6.31.8.2020

Kirjastot avautuivat asiakkaille Kaarinassa maanantaina 1.6. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi osa tiloista ja palveluista on vielä toistaiseksi pois käytöstä. Kirjastojen avaamisessa noudatetaan hallituksen linjausta ja Aluehallintoviraston ohjeita. 

Myös Kaarina-talon tilat avautuvat 1.6. rajoituksin ja näyttelytoiminta jatkuu.

Katso tarkemmat tiedot kirjastojen ja Kaarina-talon palveluista ja aukioloajoista tiedotteestamme.

Lisätietoja kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Ritva Nurminoro, p. 050 373 2742

Palvelupisteet 1.6.31.8.2020

Palvelupiste Fiskari palvelee Kaarina-talossa ma klo 9–17, ti–pe klo 9–16
Piikkiön palvelupiste on avoinna ma klo 10–17, ti klo 10–16 ja to klo 10–16.

Nuorisopalveluiden kesätoiminta

 • Nugipagu on ajossa 15.6.-24.7.
 • Linnanraunioiden kesäkioski on avoinna 2.6.-31.7. klo 10-16.
 • Nuorisotilat avautuvat elokuun lopulla.

Leirialueet

Vuolahden leirialue ja Harvaluodon keittokatos ovat käytössä 1.8. alkaen. Vuokraajat saavat tarkemmat ohjeet tilojen käytöstä.

Harvaluodon sauna lämpenee 23.6. lähtien.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kurssit ovat kesätauolla. Uuden työvuoden ilmoittautumiset alkavat 28.8.2020 klo 8.

Lisätietoja kansalaisopiston rehtori Risto Jaakola p. 050 373 2516.

Liikunta

Ohjattu toiminta

 • Kaikki kaupungin tarjoamat liikunnan ohjauspalvelut ja kaikki ohjatut liikunnat on peruttu toistaiseksi.
 • Lasten Lystikäs ja Mini Lystikäs -tapahtumat sekä Erityislasten liikuntamaat on peruttu koko kevään osalta.

Uimahalli ja sisäliikuntapaikat

Uimahalli ja sisäliikuntapaikat avautuivat erityisjärjestelyin jälleen 1.6. alkaen. Kesäaika vaikutaa aukioloihin seuraavasti:

 • Uimahalli / Kuntokoulu Kaarina: kesäsulku 27.6.–9.8.
 • Monitoimitalo: kesäsulku 22.6.–9.8.
 • Piikkiön liikuntahalli: kesäsulku 1.6.–16.8.
 • Vapari: kesäsulku 25.4.–23.8.

Muut alueet ja toiminnot

Harvaluodon saunarakennus ja kioski aukeavat maanantaina 1.6. Harvaluodon sauna lämpenee 23.6. lähtien.

Liikennepuisto on suljettu koronarajoitusten takia. Lasten liikennepuiston ollessa suljettu, sitä voi käyttää omalla pyörällä ajaen yleistä siisteyttä ja järjestystä noudattaen.

Lisätietoja

 • Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari, p. 040 507 0238
 • Viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen, p. 050 373 2414

Osallistuminen ja päätöksenteko

Toimielinten kokoukset

Kaupungin toimielinten kokoukset pidetään toistaiseksi suunnitellusti ja pääosin etäyhteyksillä. Kaupunginhallitus suosittelee, että nykyistä sähköistä kokouskäytäntöä jatketaan elokuulle asti. Kokouksiin ei tule osallistua paikanpäällä sairaana ja tarvittaessa tulee kutsua varajäsen tilalle. Myös käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Seminaarit, työpajat ja muut vastaavat harkinnanvaraiset luottamushenkilöille tarkoitetut tilaisuudet perutaan. 

Lisätietoja

 • Hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160
 • Kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732 400

Kirjaamo ja kaupunginvirasto

Kaupunginvirasto on suljettuna 19.6–26.7. Kirjaamo palvelee sulkuaikana sähköisesti osoitteessa kirjaamo@kaarina.fi.

Kirjaamolle osoitettu paperiposti pyydetään toimittamaan palvelupisteisiin.

Lisätiedot 

hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160

Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Muutoksia koronatilanteen vuoksi 

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistot ovat asiakkailta suljettu. Asiakkaita palvellaan puhelimitse tai sähköpostitse klo 9–15. 

Henkilöstö työskentelee etä- ja toimistoympäristöissä, jonka johdosta kaikki ohjelmistot eivät toimi normaalisti ja saattavat rajoittaa palvelua. Myös osa toiminnoista toimii rajoitetusti.

Yhteydenotot ensisijaisesti henkilöiden suoriin puhelinnumeroihin ja sähköposteihin. Yhteisenä päivystävänä puhelimena toimii puh. 02 588 4816.

Rajoitetusti toimivat palvelut:

 • Vain välttämättömät katselmukset suoritetaan ja tarkastajalle tulee mahdollistaa normaalia suurempi varoetäisyys muihin ihmisiin.
 • Suunnittelukokouksia tai vastaavia ei järjestetä.
 • Toimitettavat asiakirjat: Toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti suoraan ko. henkilön sähköpostiin, toissijaisesti sähköposteihin rakennusvalvonta@kaarina.fi ja ymparisto@kaarina.fi.

Paperisia asiakirjoja, esimerkiksi lupa- ja erityissuunnitelmasarjat, on mahdollista toimittaa Kaarinan kaupungin postilaatikkoon (Oskarintalo, B-rapun ulkopuolella Pyhän Katariinan tien puolella) tai myös rakennusvalvontatoimiston ovessa olevan luukun kautta.

Arkistotilattujen asiakirjojen katselumahdollisuutta ei pystytä järjestämään.

Kesäajan poikkeuskäytännöt

Lupakäsittelyt

Lupakäsittely on ruuhkautunut ja käsittelyajat ovat huomattavasti pidentyneet. Kesäkuussa jätettyjen lupahakemusten käsittelyt mitä todennäköisimmin siirtyvät kesäajan jälkeiseen aikaan.

Katselmukset

Katselmuksia suoritetaan rajoitetusti. Asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten välttämättömimmät aloitus- ja käyttöönottokatselmukset pyritään suorittamaan.

Muiden hankkeiden osalta vastaavat työnjohtajat toimivat normaalisti. Tilaukset kirjataan saapuneiksi ja varsinaiset katselmukset suoritetaan myöhemmin erikseen ilmoitettuna aikana. Näiden hankkeiden käyttöönotto on mahdollista, jos hankkeen VTJ on tarkastuksellaan todennut sen käyttöön soveltuvaksi ja toimittanut rakennusvalvontaan (rakennusvalvonta(at)kaarina.fi) hankkeen allekirjoitetun tarkastusasiakirjan tai muun dokumentin.

Kesäaukiolot

Rakennusvalvonta on suljettuna 11.7.–9.8.2020 välisen ajan:

 • päivystävä puhelin palvelee 30.7.7.8., p. 050 3732 698 klo 911
 • asiakaspalvelupuhelin palvelee 3.8. alkaen, p. 02 588 4816 klo 915

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on suljettu 20.7.–31.7. Kiireellisissä asioissa yhteydenotot: ymparisto@kaarina.fi

Vesihuoltolaitos

Vesihuollossa palvelee virka-aikana

 • 19.6.–3.7. työnjohtaja Pekka Salo, p. 050 373 2485,
 • 6.7.–17.7 työnjohtaja Henry Mäenpää p. 050 373 2632
 • 20.7.–25.7 verkostoinsinööri Simo Salonen p. 050 373 2485

Virka-ajan ulkopuolella tekninen päivystys p. 050 373 2549.

Infrapalvelut

Katuasioissa palvelee virka-aikana

 • 19.6.–8.7. aluemestari Matias Rekikoski, p. 050 373 2863
 • 9.7.–25.7. tiemestari Kari Ketola p. 050 373 2431
 • oto kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen, p. 050 373 2418, 6.7 alkaen

Virka-ajan ulkopuolella tekninen päivystys p. 050 373 2549.

Muut palvelut

 • Pontela on suljettu elokuuhun asti, kuntosali on auki. Lisätietoja: Hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160
 • Föliä koskevat tiedot ja aikataulut löytyvät Fölin sivuilta. Kaarinan sisäinen liikenne ajetaan 1.6. alkaen normaalin kesäaikataulun mukaisesti.
Suojaudu koronalta. Pidä turvaväli. Yski ja aivasta oikein. Pese kädet usein.

Jaa