Ikäihmisten palveluiden odotusajat

Vanhuspalvelulain (26 §) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö (65 vuotta täyttänyt) voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut eli hän on saanut päätöksen hakemastaan palvelusta. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito sisältää tehostetun palveluasumisen.

Keskimääräinen ympärivuorokautisen hoidon odotusaika:

Vuosi 2017                  32 päivää

Vuosi 2018                  43 päivää

Vuosi 2019                  50 päivää

Vuosi 2020                 20 päivää

1.1. - 30.6.2021             14 päivää

1.7. - 31.12.2021            20 päivää

Omaishoito

Omaishoidon keskimääräinen odotusaika:

Vuosi 2017                  34 päivää

Vuosi 2018                  37 päivää

Vuosi 2019                  20 päivää

Vuosi 2020                 25 päivää

1.1. - 30.6.2021             46 päivää

1.7. - 31.12.2021            30 päivää

Jaa