Information om corona på svenska

Information om förändringar i stadens tjänster med anledning av coronavirus (Senaste uppdateringen 11.1.2021 kl. 9.25)

S:t Karins stad följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset. Vi har vidtagit preventiva åtgärder för att säkerställa invånarnas säkerhet.

Informationen uppdateras vid behov. I övrigt pågår verksamheten tills vidare normalt på våra enheter.

Social- och hälsovårdstjänster

Inom social- och hälsovårdstjänster görs vissa ändringar för att skydda i synnerhet äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Hälsovårdstjänster

Jour

 • Jourmottagning på S:t Karins huvudhälsostation från måndag till fredag kl. 8–16. Den ordinarie (”rena”) jouren och infektionsjouren verkar separat. Kontakta jouren alltid först innan du kommer till jouren genom att ringa upp numret 02 588 2600.
 • I frågor som berör coronaviruset kan du vända dig till symtombedömningen på omaolo.fi eller tidbeställnings- och rådgivningstelefontjänsten på numret 02 588 2600.
 • Alla patienter med infektionssymtom hänvisas till infektionsmottagningen på huvudhälsostationen. Hälsostationerna i Littois och Pikis tar inte emot patienter med infektionssymtom.
 • Jourmottagning utanför tjänstetid på Åucs Akuten, tfn 02 313 8800.

Hälsocentralens öppettider 

Huvudhälsostationen från måndag till fredag kl. 8–16

 • Röntgen från måndag till torsdag kl. 8–15.30, fredagar 8–15
 • Laboratorium: riskgrupper för corona med tidsbeställning må-fr kl. 7.15–8, övriga med tidsbeställning må-fr kl. 8–11, brådskande provtagningar också utan tidsbeställning genom kö.

Hälsostationen i Pikis från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

 • Ingen laboratorieprovtagning i Pikis.

Hälsostationen i Littois från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

 • Ingen laboratorieprovtagning i Littois.

Besök på sjukhus

Med anledning av det förvärrade coronaläget i Egentliga Finland är besöken på avdelningarna i sjukhuset i S:t Karins tillsvidare förbjudna. 

Besök hos patienter i vård i livets slutskede

Vi ber de anhöriga att ta kontakt med vår personal:

 • Avdelning 1, tfn 02 588 2300
 • Avdelning 2, tfn 02 588 2310

Anvisningar för besökare under coronatiden

 • du ska vara frisk och inte ha några som helst symtom
 • håll god handhygien 
 • håll 1–2 meters avstånd till andra patienter och personalen
 • vi rekommenderar användning av kirurgiskt mun- och nässkydd under besöket
 • vistas inte i onödan i de gemensamma utrymmena, utan gå direkt till patientens rum eller besök patienten i mån av möjlighet på uteterrassen

Övriga hälsovårdstjänster

Rådgivning, skol- och studerandehälsovård, tal- och ergoterapi samt psykologtjänster

Enheternas verksamhet löper normalt. Kontroller inom barnrådgivning eller skol- och studerandehälsovård görs i regel inte i efterhand. Kontrollerna vid 4 och 6 års ålder på barnrådgivningen är ett undantag, i samband med dessa kontroller ges barnet även en förstärkningsdos av vaccinering. Om vårdnadshavaren eller barnet/den unga personen känner särskild oro, bedömer hälsovårdaren vårdbehovet och bokar en tid enligt bedömningen.

 • Vi begränsar fortsättningsvis antalet kunder på våra verksamhetsställen till ett minimum för att minimera smittorisken. Därför hoppas vi att kunderna kommer ensam till mottagningen om det bara är möjligt och att barn besöker mottagningen endast med en vårdnadshavare. Båda föräldrarna är dock välkomna till mödrarådgivningen och till de första besöken på barnrådgivningen. Alla som besöker mottagningen ska vara friska!
 • Inom skolhälsovård sköts alla besök med tidsbeställning. I praktiken har vi inte någon öppen mottagning för att undvika köbildning i väntrummet, utan besöken ordnas genom att ta kontakt med hälsovårdaren t.ex. via Wilma eller per telefon.
 • Det ordnas tills vidare inte någon öppen rådgivningsverksamhet. Kontrollbesöken och vaccineringar sköts genom tidsbeställning. Vi startar inte gruppverksamheterna än så länge.
 • Då situationen ändras bedömer vi verksamheten på enheten på nytt och informerar om ändringarna på stadens webbplats.

Granskningar av mun och tänder igen som normalt. Det är tryggt att besöka vården. Tandvårdsjouren på S:t Karins huvudhälsostation kl. 8–16. Tidsbeställning på numret 02 588 2200. På jourmottagningen ges akut tandvård. Vänligen meddela om du har luftvägssymtom eller har varit i nära kontakt med någon som är insjuknad i coronavirusinfektion.

Tjänster för äldre

 • Kundmottagningen i Palvelutori Eerikki har öppet måndagar kl. 9–14 och från tisdag till torsdag kl. 9–12.  Telefonrådgivningen betjänar under Eerikkis öppettider. Alla evenemang på Eerikki är däremot inhiberade fram till 31.3.2021.
 • Minnestelefonen är öppen tisdagar kl. 9–11, tfn 050 314 6155.
 • Koordinatorerna för boendetjänster har telefontid onsdagar kl. 9–11, Sanna Fränti, tfn 050 314 5229 och Sari Kulta, tfn 050 373 2420.
 • Information om hemkörning av mat och apoteks- och butiksvaror fås via länken och genom att ringa upp Palvelutori Eerikkis telefonrådgivning. Det är flera företag som ordnar tjänsterna.
 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland vardagar kl. 9–15, 02 262 6164.
 • Vi har utarbertat en ny anvisning om besök på vårdhem utifrån anvisningar från Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Personalen på vårdhemmen ger mera information om besökspraxisen.
 • Välfärdstorgverksamheten och den öppna dagverksamheten har inställts tills vidare.
 • Dagverksamheten på Hovirinta, Tupasvilla och Värttinä har inletts igen.
 • Gymmet på Visiitti är stängt för allmänheten. Gymmet är öppet endast för grupper som leds av en fysioterapeut enligt rehabiliteringsplan.

Familje- och socialtjänster

 • Familjecafét Oskariina har en paus i verksamheten från och med 3.12.2020.
 • Föreläsningarna i föreläsningsserien Kanssasi sun skjuts framåt.
 • Kundträffarna genomförs som normalt och vid behov utnyttjar vi digitala verktyg för möten på distans.
 • I arbets- och dagverksamheten på Monitoimintakeskus Tikli och den rehabiliterande arbetsverksamheten följer vi Institutet för hälsa och välfärd THL:s  och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts anvisningar om förebyggande av smittsamma sjukdomar.
 • Personalen använder munskydd eller ansiktsvisir i arbete med kunderna. Vi rekommenderar varmt att också kunderna använder munskydd.
 • Handlednings- och rådgivningstelefontjänsten inom familj- och socialtjänsterna betjänar enligt normal praxis.

Ytterligare upplysningar

 • ledande överläkare Antti Sandén tel. 050 430 2135
 • direktör för äldreomsorg Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • direktör för familje- och socialtjänster Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • social- och hälsovårdsdirektör Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Småbarnspedagogik och utbildning

Skolorna

Skolorna inom den grundläggande utbildningen i S:t Karins stad inleder vårterminen med närundervisning. Gymnasieundervisningen fortsätter delvis som närundervisning.

Grundläggande utbildning

Vårterminen i skolorna inom den grundläggande utbildningen i S:t Karins inleds torsdagen den 7 januari 2021. Skolorna inom den grundläggande utbildningen inleder vårterminen med närundervisning. Vi följer upp det rådande coronaläget kontinuerligt och vid behov övergår vi till exceptionella undervisningsarrangemang, t.ex. till partiell distansundervisning. Mera information om eventuella ändringar skickas via Wilma.

Rekommendationen om att använda munskydd som gäller högstadieeleverna och personalen är i kraft då vårterminen inleds, rekommendationen gäller även vid skolskjutsar. I skolorna ska alla följa dessutom dessa tre centrala råd: ta hand om god handhygien, håll avstånd och kom till skolan endast då du känner dig frisk.

Gymnasiet

S:t Karins gymnasium inleder vårterminen måndagen den 11 januari 2021 enligt en hybridmodell där en del av eleverna är i distansundervisning medan andra delen är i närundervisning. Vi planerar hur vi organiserar undervisningen och informerar eleverna och personalen om arrangemangen närmare via Wilma under vecka 1.

Notera särskilt att rekommendationen om att använda munskydd som gäller gymnasieeleverna och personalen är i kraft då vårterminen inleds. I skolorna ska alla följa dessutom dessa tre centrala råd: ta hand om god handhygien, håll avstånd och kom till skolan endast då du känner dig frisk. Genom att använda munskydd och följa hygienanvisningarna kan vi trygga vår allas hälsa och för vår del se till att studentskrivningarna löper smidigt.

Småbarnspedagogik

Vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning informeras via Wilma och per e-post.

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogik hålls öppna och förskoleundervisningen i anslutning till dem pågår enligt normal praxis.

Information

Vårdnadshavarna informeras om situationen via Wilma. Informationen inom småbarnspedagogiken sker via gängse kanaler (Wilma, e-post och telefon).

Ytterligare upplysningar

 • skolans rektor (i frågor som berör barnets skolvardag)
 • enhetschefen inom småbarnspedagogik, familjedagvårdsledare (i frågor som berör barnets dagvård)
 • vik. ledande rektor Emmi Virtanen, tfn 050 471 0874
 • direktör för småbarnspedagogik Päivi Kemppainen, tfn 050 373 2524
 • bildningsdirektör Elina Heikkilä, tfn 050 373 2568

Kultur och fritid

Biblioteken och Kaarina-talo

Bibliotekstjänsterna är begränsade för att trygga kundernas och personalens hälsa. Vi ber alla att använda munskydd på biblioteket. Kom ihåg att hålla avstånd och god hygien.

Vi rekommenderar att kunderna inte vistas onödlgt på biblioteket, utan sköter endast sina biblioteksärenden snabbt. Vid behov kan antalet kunder inne i biblioteket begränsas.

Se närmare upplysningar om bibliotekens tjänster och öppettider i vårt infoblad.

Lokalerna i Kaarina-talo kan inte bokas 14.12.2020–24.1.2021. Upplysningar om Kaarina-talo uppdateras på husets egna webbsidor. (på finska)

Mera information ges av kultur- och biblioteksdirektör Ritva Nurminoro, tfn 050 373 2742

Servicepunkterna

Servicepunkten Fiskari har öppet i Kaarina-talo måndagar kl. 9–19 och från tisdag till fredag kl. 9–16.

Servicepunkten i Pikis har öppet 1.11.2020 - 26.2.2021 mån - fre kl. 10-14.  Servicepunkten i Pikis har öppet måndagar kl. 12–19 och från tisdag till fredag kl. 10–16. 

Evenemang

Största delen av publika evenemang i S:t Karins stad under 3.12.2020-10.2.2021 har inställts, en del av evenemangen ordnas på nätet. I händelsekalendern syns vid varje evenemang hur evenemanget ordnas eller om evenemanget helt har inställts.

S:t Karins stad följer gällande rekommendationer och överväger från fall till fall huruvida den arrangerar eller deltar i arrangemangen av olika evenemang.

I alla kulturevenemang som ordnas av S:t Karins stad beaktas trygga avstånd vid möblering och planering av program. Vi uppmanar dig att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Medborgarinstitutet

Vårterminen på medborgarinstitutet inleds den 11 januari 2021 endast med de kurser som är avsedda för barn och ungdomar. Övrig kursverksamhet fortsätter vid ingången av februari.

Vi har vidtagit vissa åtgärder och kommer också i fortsättningen att göra allt vi kan för att för vår del förebygga smittspridning. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid städning av undervisningslokalerna och håller god handhygien. Vi har också begränsat antalet deltagare i undervisningsgrupperna. Om det behövs kommer vi att ändra sättet att ge undervisning på kurserna. Med hjälp av dessa åtgärder kan vi skapa tryggare undervisningslokaler för olika kursers behov.

Vi uppmanar alla kursdeltagare att hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Tilläggsuppgifter ges av medborgarinstitutets rektor Risto Jaakola, tfn 050 373 2516.

Idrott

Simhallen och gymmet

Simhallen och gymmet håller stängt 14.12.2020-24.1.2021.

Ingen babysim under tiden.

Följande verksamhet ordnas i simhallen med beaktande av Regionförvaltningsverkets samlingsrestriktioner:

 • Simundervisning för skolelever, simskolor på kvällstid och träningar för simklubbens lag för under 20 år.
 • Fysioterapibassängen får användas endast av barn och vuxna i rehabilitering.

Gym och ledd gruppmotion

Gymmen håller stängt 14.12.2020-24.1.2021.

Ledda idrottsgrupper inomhus för vuxna har inställts.

Barngrupperna Lasten Lystikkäät och Mini-Lasten Lystikkäät har inställts.

Övriga idrottsplatser

 • Träningar för barn och ungdomar under 20 år kan genomföras med beaktande av regionala och nationella anvisningar.
 • Allaktivitetshuset i Littois, Vapari och idrottshallen i Pikis är stängda tills vidare.
 • Servicebyggnaderna i centralidrottsparken och vid idrottsplanen i Littois är stängda.
 • Idrottsplatser utomhus är öppna för alla åldrar.
 • Strandbastun i Hovirinta stänger och kan inte längre användas av vinterbadare.

Under träningspass för ungdomar under 20 år ska alla hålla avstånd och undvika närkontakt. Det här innebär att man i spelträning, gymnastik och kampsporter ska undvika träningsformer med närkontakt. Det är också bra att träna utomhus.

Fritidsmotion och tävlingsverksamhet

Det bör inte ordnas idrottsevenemang eller tävlingar över Egentliga Finlands landskapsgränser. Rekommendationen gäller individ- och lagsporter för alla åldersgrupper både inomhus och utomhus.

Rekommendationen gäller dock inte landslagsverksamhet eller tävlingar på FM-nivån och i division I. Rekommendationen träder i kraft 28.11.2020 och gäller tills vidare.

Ytterligare upplysningar

 • Idrottschef Tapio Svärd, tfn 050 373 2434
 • Chef för grönområden Ossi Vesalainen, tfn 050 373 2414

Ungdomslokaler

Ungdomslokalerna håller öppet från och med den 7 januari 2021. Alla som besöker ungdomslokalen ska vara friska. Stanna hemma och låt testa dig även vid minsta lilla symtom som tyder på corona. Använd munskydd och håll avstånd då du vistas i ungdomslokalenrna. Tvätta eller desinficera händerna då du kommer till ungdomslokalen. Ungdomsarbetaren kan vid behov begränsa antalet ungdomar i ungdomslokalen så att det är möjligt att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Vi lagar inte mat och ordnar inga utflykter för tillfället.

Lägerområdet i Vuolahti är stängt 14.12.2020–24.1.2021. Eventuella förhandsbokningar kommer att avbokas. 

Bastun i Harvaluoto är stängd 14.12.2020–24.1.2021.

Ytterligare upplysningar

 • Medborgarinstitutets rektor Risto Jaakola, tfn 050 373 2516.

Deltagande och beslutsfattande

Sammanträden i stadens organ

Stadsstyrelsen rekommenderar digitala möten på distans tills vidare. I sista hand är det ordföranden för det kollegiala organet som bestämmer i möteskallelsen hur mötet arrangeras. Om de kollegiala organen håller fysiska möten, bör det sörjas för tillräckliga säkerhetsavstånd i möteslokalen samt god hand- och hosthygien.

Ytterligare upplysningar

 • Sakkunnig inom förvaltning Juuso Alatalo, tfn 050 310 0092
 • Stadsdirektör Harri Virta, tfn 050 3732 400

Registratorskontoret

Kunderna och invånarna kan lämna handlingar till stadens registratorskontor via de olika servicepunkterna under deras öppethållning. Handlingarna kan också skickas per post till registratorskontoret (PL 12, 20781 Kaarina) eller per e-post på adressen  kirjaamo@kaarina.fi.

Stadsarkivet 

Begäran om informationtjänst ska sändas till stadsarkivet i första hand per brev eller per e-post. Vi har begränsat tillgängligheten till handlingar tills vidare. Kontakt per e-post på adressen kaupunginarkisto(at)kaarina.fi. 

Ytterligare upplysningar 

Sakkunnig inom förvaltning Juuso Alatalo, tfn 050 310 0092

Bo och miljö

Byggnadsinspektion och miljövård

Ändringar med anledning av corona 

Byggnadstillsynskontoret håller stängt på grund av coronaläget. Du når oss per telefon eller e-post. Du kan lämna bygglovsansökningar och annat bygglovsmaterial för handläggning under tjänstetid i postlådan utanför kontoret eller till servicepunkten Fiskari i Kaarina-talo eller servicepunkten i Pikis bibliotek. 

Det är bråda tider på tillståndshandläggningen och handläggningstiderna har blivit avsevärt längre.

Syner förrättas i begränsad utsträckning och det ska vara möjligt för byggnadsinspektören att hålla ett tryggt avstånd till andra som deltar i synen.

Möjligheten att undersöka de dokument som beställts från arkivet har begränsats.

Miljövårdskontoret är stängt för kunder. Kunderna betjänas per telefon eller per e-post kl. 9–15.

Övriga tjänster

 • Pontela och gymmet på Pontela är stängt 3.12.2020-24.1.2021. Ytterligare upplysningar: ekonomiledare Sinikka Sinervuo-Koskinen, tfn 050 373 9116.
 • Information om Föli med tidtabeller på Fölis webbplats.

Anvisningar vid misstanke om coronavirus

Om du misstänker att du har blivit smittad med coronavirus, rekommenderar vi i första hand att du gör en symtombedöming på Omaolo. Om detta inte är möjligt, ring tidsbeställningen.

På tjänsten Omaolo.fi kan du göra en symtombedömning för coronavirus. Du kan göra symtombedömingen utan att logga in på tjänsten, men om du vill skicka symtombedömningen vidare till hälsovårdspersonal ska du logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du skickar symtombedömningen till hälsovårdspersonal, tar personalen kontakt med dig via Omaolo.

Om du inte kan göra en symtombedömning på Omaolo, ta kontakt med tidsbeställningen på S:t Karins hälsocentral per telefon på numret 02 588 2600 från måndag till fredag kl. 8–16 och på lördagar och söndagar kl. 8.30–14.

Då hälsocentralen är stängd, ta kontakt med samjouren i Åbo per telefon, tfn 02 313 8800.

Vi tar coronavirusprov på tidsbeställning på vardagar kl. 8–15 och på veckoslut kl. 8.30–14 på S:t Karins huvudhälsocentral. Provtagningen sker i containern utanför hälsocentralen. Du kan gå till fots eller komma med bil till provtagningen. OBS! Du ska boka tid så att du får en remiss till provtagningen. Gör en symtombedömning på Omaolo eller ring till tidsbeställningen.

Ytterligare upplysningar

Jaa