Information om corona på svenska

Uppgifterna uppdaterades 1.6.2022 kl. 8.30. Vi uppdaterar detta meddelande efter behov. I övrigt fortsätter verksamheten i våra enheter som normalt tills vidare.

Service under epidemin

S:t Karins stad följer noga hur coronavirusläget utvecklas.

För närvarande är inga coronarestriktioner som utfärdats av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i kraft. Rekommendationen om distansarbete och den allmänna rekommendationen om munskydd gäller inte längre.

I all verksamhet ska man också i fortsättningen iaktta hälsosäkerheten. De allmänna hygienkraven i enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller i hela landet direkt med stöd av lagen och utan separat myndighetsbeslut till utgången av juni.

Jaa