Information om corona på svenska

Information om förändringar i stadens tjänster med anledning av coronavirus (Senaste uppdateringen 18.6.2021 kl. 13.25)

S:t Karins stad följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset. Vi har vidtagit preventiva åtgärder för att säkerställa invånarnas säkerhet.

Informationen uppdateras vid behov. I övrigt pågår verksamheten tills vidare normalt på våra enheter.

Social- och hälsovårdstjänster

Inom social- och hälsovårdstjänster görs vissa ändringar för att skydda i synnerhet äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Hälsovårdstjänster

Jour

 • Jourmottagning på S:t Karins huvudhälsostation från måndag till fredag kl. 8–16. Den ordinarie (”rena”) jouren och infektionsjouren verkar separat. Kontakta jouren alltid först innan du kommer till jouren genom att ringa upp numret 02 588 2600.
 • I frågor som berör coronaviruset kan du vända dig till symtombedömningen på omaolo.fi eller tidbeställnings- och rådgivningstelefontjänsten på numret 02 588 2600.
 • Alla patienter med infektionssymtom hänvisas till infektionsmottagningen på huvudhälsostationen. Hälsostationerna i Littois och Pikis tar inte emot patienter med infektionssymtom.
 • Jourmottagning utanför tjänstetid på Åucs Akuten, tfn 02 313 8800.

Hälsocentralens öppettider 

Huvudhälsostationen från måndag till fredag kl. 8–16

 • Röntgen från måndag till torsdag kl. 8–15.30, fredagar 8–15
 • Laboratorium: riskgrupper för corona med tidsbeställning må-fr kl. 7.15–8, övriga med tidsbeställning må-fr kl. 8–11, brådskande provtagningar också utan tidsbeställning genom kö.

Hälsostationen i Pikis från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

Hälsostationen i Littois från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

 • Ingen laboratorieprovtagning i Littois.

Övriga hälsovårdstjänster

Rådgivning, skol- och studerandehälsovård, tal- och ergoterapi samt psykologtjänster

Enheternas verksamhet löper normalt. Kontroller inom barnrådgivning eller skol- och studerandehälsovård görs i regel inte i efterhand. Kontrollerna vid 4 och 6 års ålder på barnrådgivningen är ett undantag, i samband med dessa kontroller ges barnet även en förstärkningsdos av vaccinering. Om vårdnadshavaren eller barnet/den unga personen känner särskild oro, bedömer hälsovårdaren vårdbehovet och bokar en tid enligt bedömningen.

 • Vi begränsar fortsättningsvis antalet kunder på våra verksamhetsställen till ett minimum för att minimera smittorisken. Därför hoppas vi att kunderna kommer ensam till mottagningen om det bara är möjligt och att barn besöker mottagningen endast med en vårdnadshavare. Båda föräldrarna är dock välkomna till mödrarådgivningen och till de första besöken på barnrådgivningen. Alla som besöker mottagningen ska vara friska!
 • Inom skolhälsovård sköts alla besök med tidsbeställning. I praktiken har vi inte någon öppen mottagning för att undvika köbildning i väntrummet, utan besöken ordnas genom att ta kontakt med hälsovårdaren t.ex. via Wilma eller per telefon.
 • Det ordnas tills vidare inte någon öppen rådgivningsverksamhet. Kontrollbesöken och vaccineringar sköts genom tidsbeställning. Vi startar inte gruppverksamheterna än så länge.
 • Då situationen ändras bedömer vi verksamheten på enheten på nytt och informerar om ändringarna på stadens webbplats.

Granskningar av mun och tänder igen som normalt. Det är tryggt att besöka vården. Tandvårdsjouren på S:t Karins huvudhälsostation kl. 8–16. Tidsbeställning på numret 02 588 2200. På jourmottagningen ges akut tandvård. Vänligen meddela om du har luftvägssymtom eller har varit i nära kontakt med någon som är insjuknad i coronavirusinfektion.

Tjänster för äldre

 • Kundmottagningen i Palvelutori Eerikki har öppet från måndag till torsdag kl. 9–12.  Telefonrådgivningen betjänar under Eerikkis öppettider. Alla evenemang på Eerikki är däremot inhiberade fram till 31.8.2021.
 • Minnestelefonen är öppen tisdagar kl. 9–11, tfn 050 314 6155.
 • Koordinatorerna för boendetjänster har telefontid onsdagar kl. 9–11, Sanna Fränti, tfn 050 314 5229 och Emma Redjepi tfn 050 568 5764. 
 • Information om hemkörning av mat och apoteks- och butiksvaror fås via länken och genom att ringa upp Palvelutori Eerikkis telefonrådgivning. Det är flera företag som ordnar tjänsterna.
 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland vardagar kl. 9–15, 02 262 6164.
 • Vi har utarbertat en ny anvisning om besök på vårdhem utifrån anvisningar från Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) 26.4.2021. Personalen på vårdhemmen ger mera information om besökspraxisen.
 • Välfärdstorgverksamheten och den öppna dagverksamheten har inställts tills vidare.
 • Dagverksamheten på Hovirinta, Tupasvilla och Värttinä har inletts igen.
 • Gymmet på Visiitti är öppet. Tänk på att hålla avstånd, håll god handhygien och undvik närkontakt med andra.

Familje- och socialtjänster

 • Familjecafét Oskariina har en paus i verksamheten.
 • Föreläsningarna i föreläsningsserien Kanssasi sun skjuts framåt.
 • Kundträffarna genomförs som normalt och vid behov utnyttjar vi digitala verktyg för möten på distans.
 • I arbets- och dagverksamheten på Monitoimintakeskus Tikli och den rehabiliterande arbetsverksamheten följer vi Institutet för hälsa och välfärd THL:s  och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts anvisningar om förebyggande av smittsamma sjukdomar.
 • Personalen använder munskydd eller ansiktsvisir i arbete med kunderna. Vi rekommenderar varmt att också kunderna använder munskydd.
 • Handlednings- och rådgivningstelefontjänsten inom familj- och socialtjänsterna betjänar enligt normal praxis.

Ytterligare upplysningar

 • ledande överläkare Antti Sandén tel. 050 430 2135
 • direktör för äldreomsorg Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • direktör för familje- och socialtjänster Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • social- och hälsovårdsdirektör Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Småbarnspedagogik och utbildning

Småbarnspedagogik

Vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning informeras via Wilma och per e-post.

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogik hålls öppna och förskoleundervisningen i anslutning till dem pågår enligt normal praxis.

Information

Vårdnadshavarna informeras om situationen via Wilma. Informationen inom småbarnspedagogiken sker via gängse kanaler (Wilma, e-post och telefon).

Ytterligare upplysningar

 • skolans rektor (i frågor som berör barnets skolvardag)
 • enhetschefen inom småbarnspedagogik, familjedagvårdsledare (i frågor som berör barnets dagvård)
 • vik. ledande rektor Emmi Virtanen, tfn 050 471 0874
 • direktör för småbarnspedagogik Päivi Kemppainen, tfn 050 373 2524
 • bildningsdirektör Elina Heikkilä, tfn 050 373 2568

Kultur och fritid

Biblioteken och Kaarina-talo

Nästan alla bibliotekstjänsterna fungerar normalt. Vi ber alla att använda munskydd på biblioteket. Kom ihåg att hålla avstånd och god hygien.

Se närmare upplysningar om bibliotekens tjänster och öppettider i vårt infoblad (på finska).

Lokalerna i Kaarina-talo kan bokas igen. Upplysningar om Kaarina-talo uppdateras på husets egna webbsidor (på finska).

Mera information ges av kultur- och biblioteksdirektör Ritva Nurminoro, tfn 050 373 2742

Servicepunkterna

Servicepunkten Fiskari har öppet i Kaarina-talo måndagar kl. 9–19 och från tisdag till fredag kl. 9–16.

Servicepunkten i Pikis har öppet måndagar kl. 12–19 och från tisdag till fredag kl. 10–16. 

Evenemang

S:t Karins stad ordnar webbevenemang och s.k. gör-det-själv-evenemang tills det igen är tillåtet att ordna fysiska evenemang. I händelsekalendern syns vid varje evenemang hur evenemanget ordnas eller om evenemanget helt har inställts.

Medborgarinstitutet

 • Kurser börjar i hösten.

Tilläggsuppgifter ges av medborgarinstitutets rektor Risto Jaakola, tfn 050 373 2516.

Idrott

Alla idrottsplatserna är öppna.

Gruppmotion både inomhus och utomhus är tillåtet.

Det finns inga begränsningar som gäller för fritidsmotion och tävlingsverksamhet.

Tänk på att hålla avstånd, håll god handhygien och undvik närkontakt med andra.

Ytterligare upplysningar

 • Idrottschef Tapio Svärd, tfn 050 373 2434
 • Chef för grönområden Ossi Vesalainen, tfn 050 373 2414

Ungdomslokaler

Ungdomslokalerna håller öppet som normalt.

Alla som besöker ungdomslokalen ska vara friska. Stanna hemma och låt testa dig även vid minsta lilla symtom som tyder på corona. Tänk på att hålla avstånd, håll god handhygien och undvik närkontakt med andra.

Lägerområdet i Vuolahti ska öppnas för barn- och ungdomsläger i början av juni.

Bastun i Harvaluoto är öppen.

Ytterligare upplysningar

 • Medborgarinstitutets rektor Risto Jaakola, tfn 050 373 2516.

Deltagande och beslutsfattande

Sammanträden i stadens organ

Stadsstyrelsen rekommenderar digitala möten på distans tills vidare. I sista hand är det ordföranden för det kollegiala organet som bestämmer i möteskallelsen hur mötet arrangeras. Om de kollegiala organen håller fysiska möten, bör det sörjas för tillräckliga säkerhetsavstånd i möteslokalen samt god hand- och hosthygien.

Ytterligare upplysningar

 • Sakkunnig inom förvaltning Juuso Alatalo, tfn 050 310 0092
 • Stadsdirektör Harri Virta, tfn 050 3732 400

Registratorskontoret

Kunderna och invånarna kan lämna handlingar till stadens registratorskontor via de olika servicepunkterna under deras öppethållning. Handlingarna kan också skickas per post till registratorskontoret (PL 12, 20781 Kaarina) eller per e-post på adressen  kirjaamo@kaarina.fi.

Stadsarkivet 

Begäran om informationtjänst ska sändas till stadsarkivet i första hand per brev eller per e-post. Vi har begränsat tillgängligheten till handlingar tills vidare. Kontakt per e-post på adressen kaupunginarkisto(at)kaarina.fi. 

Ytterligare upplysningar 

Sakkunnig inom förvaltning Juuso Alatalo, tfn 050 310 0092

Bo och miljö

Byggnadsinspektion och miljövård

Ändringar med anledning av corona 

Byggnadstillsynskontoret håller stängt på grund av coronaläget. Kunderna betjänas på distans, per telefon eller per e-post. Du kan lämna bygglovsansökningar och annat bygglovsmaterial för handläggning under tjänstetid i postlådan utanför kontoret eller till servicepunkten Fiskari i Kaarina-talo eller servicepunkten i Pikis bibliotek. 

Det är bråda tider på tillståndshandläggningen och handläggningstiderna har blivit avsevärt längre.

Syner förrättas i begränsad utsträckning och det ska vara möjligt för byggnadsinspektören att hålla ett tryggt avstånd till andra som deltar i synen.

Möjligheten att undersöka de dokument som beställts från arkivet har begränsats.

Miljövårdskontoret är stängt för kunder. Kunderna betjänas på distans, per telefon eller per e-post kl. 9–15.

Övriga tjänster

 • Gymmet på Pontela och andra lokaler i huset är öppna. Tänk på att hålla avstånd, håll god handhygien och undvik närkontakt med andra.
 • Information om Föli med tidtabeller på Fölis webbplats.

Anvisningar vid misstanke om coronavirus

Om du misstänker att du har blivit smittad med coronavirus, rekommenderar vi i första hand att du gör en symtombedöming på Omaolo. Om detta inte är möjligt, ring tidsbeställningen.

På tjänsten Omaolo.fi kan du göra en symtombedömning för coronavirus. Du kan göra symtombedömingen utan att logga in på tjänsten, men om du vill skicka symtombedömningen vidare till hälsovårdspersonal ska du logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du skickar symtombedömningen till hälsovårdspersonal, tar personalen kontakt med dig via Omaolo.

Om du inte kan göra en symtombedömning på Omaolo, ta kontakt med tidsbeställningen på S:t Karins hälsocentral per telefon på numret 02 588 2600 från måndag till fredag kl. 8–16 och på lördagar och söndagar kl. 8.30–14.

Då hälsocentralen är stängd, ta kontakt med samjouren i Åbo per telefon, tfn 02 313 8800.

Vi tar coronavirusprov på tidsbeställning på vardagar kl. 8–15 och på veckoslut kl. 8.30–14 på S:t Karins huvudhälsocentral. Provtagningen sker i containern utanför hälsocentralen. Du kan gå till fots eller komma med bil till provtagningen. OBS! Du ska boka tid så att du får en remiss till provtagningen. Gör en symtombedömning på Omaolo eller ring till tidsbeställningen.

Ytterligare upplysningar

Jaa