Information om corona på svenska

Information om förändringar i stadens tjänster med anledning av coronavirus. (Uppdaterad 23.6.2020 kl. 14.00)

S:t Karins följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset. Vi har vidtagit preventiva åtgärder för att säkerställa invånarnas säkerhet. S:t Karins kommer att stänga alla funktioner enligt statsrådets riktlinjer, fr.o.m. 18.3. I övrigt kommer våra enheter att fortsätta att fungera normalt tillsvidare. Informationen uppdateras vid behov. Eftersom situationen ändras snabbt lönar det sig att kontrollera den finska informationen för aktuella uppgifter. 

Vi har gett anvisningar till våra enheter mot spridning och infektion av coronavirus. Vi har informerat personalen om coronavirus och hur det sprids, vidtagit extra åtgärder för bättre handhygien samt påmint om det rätta sättet att hosta. Inom våra socialtjänster följer vi Institutet för hälsa och välfärds (THL) riktlinjer för förebyggande av smittsamma sjukdomar. 

Staden har förberett sig för coronavirusets spridning i samarbete med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För att förhindra spridningen av coronaviruset uppmanas barnfamiljer och studeranden att förbereda sig för att verksamheten i stadens daghem och skolor kan ändras. Också anvisningarna för resor och distansarbete för stadens anställda har uppdaterats. 

Social- och hälsovårdstjänster

Inom social- och hälsovårdstjänster görs vissa ändringar för att skydda i synnerhet äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Hälsovårdstjänster

Jourmottagningen på S:t Karins huvudhälsostation på kvällstid och på veckoslut upphörde den 31 maj. 

 • Jourmottagning på S:t Karins huvudhälsostation från måndag till fredag kl. 8–16. Den ordinarie (”rena”) jouren och infektionsjouren verkar separat åtminstone fram till 31.8.2020. Ring upp numret 02 588 2600 innan du kommer till jouren. 
 • Jourmottagning utanför tjänstetid på Åucs Akuten, tfn 02 313 8800.
 • Alla patienter med infektionssymtom hänvisas till infektionsmottagningen på huvudhälsostationen. Hälsostationerna i Littois och Pikis tar inte emot patienter med infektionssymtom.

Hälsocentralens öppettider på sommaren 

Huvudhälsostationen från måndag till fredag kl. 8–16

 • Röntgen från måndag till torsdag kl. 8–15.30, fredagar 8–14 under 1.6–2.8
 • Laboratorium: riskgrupper för corona med tidsbeställning må-fr kl. 7.15–8, övriga med tidsbeställning må-fr kl. 8–11, brådskande provtagningar också utan tidsbeställning genom kö.

Hälsostationen i Pikis från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

 • Laboratorieprovtagningen i Pikis från måndag till torsdag kl. 8–11. Provtagningen i Pikis stängd 19.6–2.8. Från och med 3.8 provtagning från tisdag till torsdag kl. 8–11. 

Hälsostationen i Littois från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14, stängd 19.6–2.8.2020

 • Rådgivningsbyråerna i Littois har normala öppethållningstider hela sommaren. Ingen laboratorieprovtagning i Littois.

Övriga hälsovårdstjänster

 • Rådgivning, skol- och studenthälsovård, tal- och arbetsterapi samt psykologtjänster:
  • I de ovannämnda enheterna strävar man till att återgå till så normal mottagningsverksamhet som möjligt under maj månad. Barnrådgivnings-, skol- och studenthälsovårdsgranskningar som blivit inställda görs inte i efterhand. Undantaget är rådgivningens 4- och 6-årsbesök, då barnet också får vaccinationer. Ifall vårdnadshavaren eller barnet/den unga har något de funderar över, gör hälsovårdaren en utvärdering av vårdbehov och bokar in en tid.
  • För att minimera smittorisken begränsar vi fortfarande antalet klienter i våra utrymmen. Därför bör man komma ensam om det bara är möjligt, och barn tillsammans med bara en vårdnadshavare. Endast friska personer kommer till mottagningen!
  • I skolhälsovården ordnas alla mottagningar med tidsbeställning. I praktiken erbjuds ingen öppen mottagningstid för att undvika onödig kö i väntrummet utan tiden avtalas genom att kontakta skolhälsovårdaren, till exempel via Wilma eller per telefon.
  • Den öppna rådgivningen är stängd tillsvidare. Nödvändiga kontrollbesök och vaccinationer sköts med tidsbeställning. Gruppaktiviteter börjar inte ännu.
  • Allt eftersom corona-situationen förändras utvärderas enheternas verksamhet och eventuella förändringar informeras om på stadens hemsida.
 • Granskningar av mun och tänder igen som normalt. Det är tryggt att besöka vården. Tandvårdsjouren på S:t Karins huvudhälsostation kl. 8–16, tidsbeställning på numret 02 588 2200. På jourmottagningen ges akut tandvård. Vänligen meddela om du har luftvägssymtom eller har varit i nära kontakt med någon som är insjuknad i coronavirusinfektion.

Tjänster för äldre

 • Kundmottagningen i Palvelutori Eerikki är stängd. Kundrådgivning per telefon må-to kl. 9-12, tel. 050 512 9150.
 • Minnestelefonen är öppen tisdagar klockan 9–11, tel. 050 314 6155.
 • Stadens äldreservice kontaktar per telefon alla över 80-åringar som inte redan omfattas av någon äldreservicetjänst.
 • Alla klienter som får närståendevårdsstöd får ett brev hem med information om tillgänglig service. Stadens servicehandledare kontaktar också närståendevårdarna per telefon.
 • Information om hemkörning av mat och butiksvaror fås från Palvelutori Eerikkis telefonrådgivning eller på hemsidan (på finska)
 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer I Egentliga Finland  02 262 6174, öppet vardagar kl. 9-12.
 • De boende på vårdhem kan träffa sina närstående utomhus med tillräckliga skyddsarrangemang eller i mån av möjlighet inomhus i avskilda besöksrum med lämplig skyddsutrustning. Enligt regeringens rekommendation är klientutrymmena i enheter med heldygnsomsorg fortsättningsvis huvudsakligen stängda för andra än för enhetens personal. Enligt regeringen utgör smittospridningen på vårdhem fortfarande en betydande risk för riskgrupper. Personalen på vårdhem ger mera information om besökspraxis. 
 • För hemvård och anhörigvård i anslutning till hemvård är rekommendationen att anhöriga hellre kontaktar hemvårdsklienten per telefon i stället för besök.
 • Dagcenterenheterna (Hovirinta, Tupasvilla och Värttinä) är stängda tillsvidare.
 • Nya klienter för avlastningsvård tas inte emot för tillfället (Visiitti, Tupasvilla och Kaarinakoti).
 • Gymmet i Visiitti är stängt tillsvidare.
 • S:t Karins egenvårdarpilotprojekt Perhehoitaja kotiin har avbrutits.

Familje- och socialtjänster

 • Monitoimintakeskus Tikli har öppnats i etapper.
 • Möten med kunder sköts normalt, men vid behov kan möten ordnas på distans.
 • För att garantera trygga kundmöten tar vi kontakt med kunderna innan vi träffas på kontoret eller hemma hos kunden.
 • Gruppverksamheten körs i gång i etapper.
 • Handlednings- och rådgivningstelefontjänsten inom familj- och socialtjänsterna betjänar som normalt.

Ytterligare upplysningar

 • ledande överläkare Antti Sandén p. 050 430 2135
 • direktör för äldreomsorg Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • direktör för familje- och socialtjänster Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • social- och hälsovårdsdirektör Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Småbarnspedagogik och utbildning

Begränsningar gällande småbarnsfostran och förskola avvecklas fr.o.m. 14.5.

Föräldrar till barn inom småbarnsfostran och förskola informeras via Wilma och e-post.

Alla verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter.

Grundskola

Undervisning inom grundskolan ordnas i huvudsak på distans till 13.5. Närundervisning för alla årskurser fr.o.m. 14.5.

Information angående grundskolan fås via Wilma.

Gymnasiet

Undervisningen i gymnasiet ordnas som distansstudier med hjälp av digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier. Studentfester ordnas först i augusti. Mer information fås via Wilma.

Evenemang, utfärder och lägerskolor

Alla lägerskolor, klassresor, studieresor och motsvarande inom S:t Karins småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ställs in tillsvidare. Inte heller besökare tas emot under denna period.
Enheter som lyder under småbarnspedagogik och utbildning ska i sitt dagliga arbete undvika onödiga möten eller sammankomster. Idrottstävlingar, discon, föräldrakvällar och motsvarande ställs in tillsvidare.
På gymnastiklektioner föredras utomhusaktiviteter. Simhallsbesöken är tillsvidare inställda.

Sjuka barn ska inte gå till dagvården eller skolan

Sjuka personer ska stanna hemma och återvända till daghem/skola först efter att de blivit friska. God handhygien är fortfarande ytterst viktigt.

På grund av den höga arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvården önskar man att de med symptom i luftvägar, men som ändå är i gott skick, inte ska kontakta telefonrådgivningen utan i stället gå in på hälsocentralernas och sjukhusdistriktets webbplatser och bekanta sig med anvisningarna där. Om det allmänna hälsotillståndet försvagas, bör man kontakta hälsovårdscentralens telefonrådgivning.

Liikuntakerho Heiluri och lekparker

Verksamheten är inställd tillsvidare.

Information

Skolorna håller vårdnadshavare ajour om situationen genom Wilma. Inom småbarnspedagogiken använder vi de bekanta kommunikationskanalerna (Wilma, e-post och telefon).

Ytterligare upplysningar

 • skolans rektor (i frågor som rör barnets skolvardag)
 • småbarnpedagogikens enhetschef, familjedagvårdsledare (i frågor som rör barnets dagvård)
 • vik. ledande rektor Emmi Virtanen, tel. 050 471 0874
 • direktör för småbarnsfostran Päivi Kemppainen, tel. 050 373 2524
 • bildningsdirektör Elina Heikkilä, tel. 050 373 2568

Fritidstjänster

Biblioteken och Kaarina-talo 1.6–31.8.2020

Biblioteken i S:t Karins öppnar sina dörrar måndagen den 1 juni. För att trygga våra kunders och personalens hälsa är en del av husets utrymmen och tjänster tills vidare ur bruk. Biblioteket följer regeringens riktlinjer och regionförvaltningsverkets anvisningar om öppethållande. Också Kaarina-talo öppnas den 1 juni med vissa begränsningar och det ordnas igen utställningar i huset.

Servicepunkterna 1.6–31.8.2020

Servicepunkten Fiskari har öppet i Kaarina-talo måndagar kl. 9–17 och från tisdag till fredag kl. 9–16.
Servicepunkten i Pikis har öppet måndagar kl. 10–17, tisdagar kl. 10–16 och torsdagar kl. 10–16.

Mera information ges av kultur- och biblioteksdirektör Ritva Nurminoro, tfn 050 373 2742.

Ungdomsverksamhet under sommaren

 • Nugipagu trafikerar 15.6–24.7.
 • Sommarkiosken vid slottsruinerna på Kustö har öppet 2.6–31.7. kl. 10-16
 • Ungdomsgårdar skall öppnas i slutet av Augusti

Lägerområdet i Vuolahti och lägerplatsen på Harvaluoto skall öppnas 1.8.2020. Harvaluoto bastu skall öppnas 23.6.2020.

Medborgarinstitut

Medborgarinstitutets kursverksamhet har sommarpaus. Anmälningar till nya läsårets kurser börjar tas emot 28.8.2020 kl. 8. Tilläggsuppgifter ges av medborgarinstitutets rektor Risto Jaakola, tfn 050 373 2516.

Idrotts- och gröntjänster

All stadens idrottsverksamhet är inställd tillsvidare.

Evenemangen Lasten Lystikäs och Mini Lystikäs samt Erityislasten liikuntamaa har ställts in för hela våren.

Simhallen och idrottsplatserna inomhus öppnar igen från och med 1.6 med specialarrangemang. 

Bastun och kiosken på Harvaluoto öppnas måndagen den 1 juni. Harvaluoto bastu skall öppnas den 23 juni.

Trafikparken är stängd på grund av coronarestriktionerna. Barnen kan använda trafikparken med egen cykel med beaktande av allmän renlighet och ordning även om parken är stängd.


Sommarstängt på idrottsplatserna

 • S:t Karins simhall och gym har sommarstängt 27.6.–9.8.
 • Allaktivitetshuset har sommarstängt 22.6.–9.8.
 • Idrottshallen i Pikis har sommarstängt 1.6.–16.8.
 • Vapari har sommarstängt 25.4.–23.8.

Ytterligare upplysningar

Teknisk chef Jyrki Haapasaari, tel. 040 507 0238

Chef för grönområden Ossi Vesalainen, tel. 050 373 2414

Möten i stadens förvaltningsorgan

Stadens olika förvaltningsorgan håller tillsvidare möten som planerat, i huvudsak på distans. Medlemmarna ska dock inte delta i möten om de är sjuka, och vid behov ska man kalla in ersättare. Också god handhygien är något som alla bör fästa specialuppmärksamhet vid. Seminarier, arbetsverkstäder och motsvarande tillställningar avsedda för förtroendevalda ställs in.

Ytterligare upplysningar:

Registratorskontoret

Post till registratorskontoret kan lämnas i Servicepunkt Fiskari.

Byggnadsinspektion och miljövård

Ändringar på grund av coronaläget

Byggnadsinspektions- och miljövårdskontoret har stängt kundmottagningen. Kunder betjänas per telefon och e-post, vardagar kl. 9-15.

Personalen jobbar på distans så alla program fungerar nödvändigtvis inte. Servicen kan därför vara begränsad.

Ta i första hand kontakt direkt till personalens telefon eller e-post. Som gemensam telefonväxel fungerar tel. 02 588 4816.

Begränsningar i servicen:

 • Endast de mest nödvändiga inspektionerna görs och inspektören håller ett större avstånd än vanligt.
 • Planeringsmöten och motsvarande hålls inte.
 • Inlämning av dokument: Skickas i första hand direkt till ifrågavarande persons e-post, i andra hand till adresserna rakennusvalvonta@kaarina.fi och ymparisto@kaarina.fi.

Dokument i pappersform, t.ex. lov- och specialritningar kan lämnas i S:t Karins stads postlåda (Oskarintalo, utanför B-trappan mot Pyhän Katariinan tie) eller genom brevinkastet i dörren till byggnadskontoret.

I nuläget är det inte möjligt att beställa dokument för påseende från arkivet.

Ändringar på grund av sommartiden:

Tillståndshandläggning

Det är bråda tider på tillståndshandläggningen och handläggningstiderna har blivit avsevärt längre. Tillståndsansökningar som lämnas in i juni kommer med all sannolikhet att behandlas först efter sommaren.

Syner

Syner kommer att förrättas endast i begränsad utsträckning. Syftet är att förrätta de allra nödvändigaste inlednings- och bruktagningsynerna för bostadshus, affärs- och industribyggnader.

De ansvariga arbetsledarna jobbar normalt med övriga projekt. Begäran om syn registreras och synerna förrättas vid en tidpunkt som meddelas senare. Byggnaderna kan tas i bruk om den ansvariga arbetsledaren efter att ha förrättat en syn har konstaterat att byggnaden kan användas och arbetsledaren har skickat ett undertecknat granskningsprotokoll eller annan motsvarande handling till byggnadstillsynen (rakennusvalvonta(at)kaarina.fi).

Byggnadstillsynen stängd

 • Byggnadstillsynen har stängt 11.7–9.8.2020
 • telefonjouren betjänar 30.7–7.8 kl. 9–11 på numret 050 3732 698
 • kundbetjäningstelefon från och med 3.8 kl. 9–15 på numret 02 588 4816

Miljöskydd

Miljövårdsbyrån har stängt 20.7–31.7

Vid brådskande ärenden skicka e-post till adressen

ymparisto@kaarina.fi

Vattentjänstverket

Vattentjänstverket betjänar under tjänstetid enligt följande:

• 19.6–3.7 arbetsledare Pekka Salo, tfn 050 373 2485

• 6.7–17.7 arbetsledre Henry Mäenpää, tfn 050 373 2632

• 20.7–25.7 nätverksingenjör Simo Salonen, tfn 050 373 2485

Teknisk jour utanför tjänstetid, tfn 050 373 2549

Infrastruktur

I gatuärenden kan du ta kontakt med följande under tjänstetid:

• 19.6–8.7 områdesmästare Matias Rekikoski, tfn 050 373 2863

• 9.7–25.7 vägmästare Kari Ketola, tfn 050 373 2431

• stadsingenjör vid sidan av sin egen befattning Pirkkoliisa Heinonen, tfn 050 373 2418 från och med 6.7

Teknisk jour utanför tjänstetid, tfn 050 373 2549

Övrigt

 • Pontela har stängt fram till augusti, gymet har öppet. Mera information: förvaltningschef Päivi Antola, tfn 050 5415 160
 • Fölis information och tidtabeller på Fölis webbplats. Den interna trafiken i S:t Karins körs från och med 1.6 enligt normal sommartidtabell.

Ytterligare upplysningar

Anvisningar vid misstanke om coronavirus

Om du misstänker att du är insjuknad i corona, ta kontakt med tidsbeställningen på S:t Karins hälsocentral per telefon från måndag till fredag kl. 8–16, tfn 02 588 2600. 

Då hälsocentralen är stängd, ta kontakt med samjouren i Åbo per telefon, tfn 02 313 8800.  

Provtagning av coronavirus vardagar kl. 8–12 vid drive-in-provtagningen.   

Mera information:

omaolo.fi

Coronaguiden

Institutet för hälsa och välfärd

ÅUCS - Åbo universitets centralsjukhus

Jaa