Information om corona på svenska

Information om förändringar i stadens tjänster med anledning av coronavirus. (Senaste uppdateringen 23.9..2020 kl. 9.00)

S:t Karins stad följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset. Vi har vidtagit preventiva åtgärder för att säkerställa invånarnas säkerhet.

Informationen uppdateras vid behov. I övrigt pågår verksamheten tills vidare normalt på våra enheter.

Social- och hälsovårdstjänster

Inom social- och hälsovårdstjänster görs vissa ändringar för att skydda i synnerhet äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Hälsovårdstjänster

Jour

 • Jourmottagning på S:t Karins huvudhälsostation från måndag till fredag kl. 8–16. Den ordinarie (”rena”) jouren och infektionsjouren verkar separat. Kontakta jouren alltid först innan du kommer till jouren genom att ringa upp numret 02 588 2600.
 • I frågor som berör coronaviruset kan du vända dig till symtombedömningen på omaolo.fi eller tidbeställnings- och rådgivningstelefontjänsten på numret 02 588 2600.
 • Alla patienter med infektionssymtom hänvisas till infektionsmottagningen på huvudhälsostationen. Hälsostationerna i Littois och Pikis tar inte emot patienter med infektionssymtom.
 • Jourmottagning utanför tjänstetid på Åucs Akuten, tfn 02 313 8800.

Hälsocentralens öppettider 

Huvudhälsostationen från måndag till fredag kl. 8–16

 • Röntgen från måndag till torsdag kl. 8–15.30, fredagar 8–15
 • Laboratorium: riskgrupper för corona med tidsbeställning må-fr kl. 7.15–8, övriga med tidsbeställning må-fr kl. 8–11, brådskande provtagningar också utan tidsbeställning genom kö.

Hälsostationen i Pikis från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

 • Ingen laboratorieprovtagning i Pikis.

Hälsostationen i Littois från måndag till torsdag kl. 8–16, fredagar kl. 8–14

 • Ingen laboratorieprovtagning i Littois.

Besök på sjukhus

Med anledning av coronaläget rekommenderar vi att besöken sker i huvudsak utomhus.

Besök hos patienter i vård i livets slutskede

1–2 besökare/patient åt gången.

Vänligen kontakta personalen före ditt första besök: 

 • Avdelning 1, tfn 02 588 2300
 • Avdelning 2, tfn 02 588 2310

Anvisningar för besökare under coronatiden

 • du ska vara frisk och inte ha några som helst symtom
 • håll god handhygien 
 • håll 1–2 meters avstånd till andra patienter och personalen
 • vi rekommenderar användning av kirurgiskt mun- och nässkydd under besöket
 • vistas inte i onödan i de gemensamma utrymmena, utan gå direkt till patientens rum eller besök patienten i mån av möjlighet på uteterrassen

Övriga hälsovårdstjänster

Rådgivning, skol- och studerandehälsovård, tal- och ergoterapi samt psykologtjänster

Enheternas verksamhet löper normalt. Kontroller inom barnrådgivning eller skol- och studerandehälsovård görs i regel inte i efterhand. Kontrollerna vid 4 och 6 års ålder på barnrådgivningen är ett undantag, i samband med dessa kontroller ges barnet även en förstärkningsdos av vaccinering. Om vårdnadshavaren eller barnet/den unga personen känner särskild oro, bedömer hälsovårdaren vårdbehovet och bokar en tid enligt bedömningen.

 • Vi begränsar fortsättningsvis antalet kunder på våra verksamhetsställen till ett minimum för att minimera smittorisken. Därför hoppas vi att kunderna kommer ensam till mottagningen om det bara är möjligt och att barn besöker mottagningen endast med en vårdnadshavare. Båda föräldrarna är dock välkomna till mödrarådgivningen och till de första besöken på barnrådgivningen. Alla som besöker mottagningen ska vara friska!
 • Inom skolhälsovård sköts alla besök med tidsbeställning. I praktiken har vi inte någon öppen mottagning för att undvika köbildning i väntrummet, utan besöken ordnas genom att ta kontakt med hälsovårdaren t.ex. via Wilma eller per telefon.
 • Det ordnas tills vidare inte någon öppen rådgivningsverksamhet. Kontrollbesöken och vaccineringar sköts genom tidsbeställning. Vi startar inte gruppverksamheterna än så länge.
 • Då situationen ändras bedömer vi verksamheten på enheten på nytt och informerar om ändringarna på stadens webbplats.

Granskningar av mun och tänder igen som normalt. Det är tryggt att besöka vården. Tandvårdsjouren på S:t Karins huvudhälsostation kl. 8–16. Tidsbeställning på numret 02 588 2200. På jourmottagningen ges akut tandvård. Vänligen meddela om du har luftvägssymtom eller har varit i nära kontakt med någon som är insjuknad i coronavirusinfektion.

Tjänster för äldre

 • Servicetorget Eerikki tar emot kunder igen. Kundmottagningen har öppet måndagar kl. 9–14 och från tisdag till torsdag kl. 9–12. Telefonrådgivningen betjänar under Eerikkis öppettider. Alla evenemang på Eerikki är däremot inhiberade fram till 31.12.2020.
 • Minnestelefonen är öppen tisdagar kl. 9–11, tfn 050 314 6155.
 • Koordinatorerna för boendetjänster har telefontid onsdagar kl. 9–11, Sanna Fränti, tfn 050 314 5229 och Sari Kulta, tfn 050 373 2420.
 • Information om hemkörning av mat och apoteks- och butiksvaror fås via länken och genom att ringa upp Palvelutori Eerikkis telefonrådgivning. Det är flera företag som ordnar tjänsterna.
 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer i Egentliga Finland vardagar kl. 9–15, 02 262 6164.
 • Vi har utarbertat en ny anvisning om besök på vårdhem utifrån anvisningar från Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Personalen på vårdhemmen ger mera information om besökspraxisen.
 • Dagverksamheten på Hovirinta, Tupasvilla och Värttinä har inletts igen.
 • Gymmet på Visiitti har öppet. Med anledning av corona har tidsschemat och rutinerna på gymmet ändrats rätt så mycket i förhållande till tidigare praxis. Gymmet kan användas utan instruktör endast på vardagskvällar och på veckoslut under gymmets öppettider. Läs mer i vårt infoblad (på finska). 

Familje- och socialtjänster

 • Monitoimintakeskus Tikli: Arbets- och dagverksamheten fortsätter enligt normal praxis från och med 3.8. Vi följer Institutets för hälsa och välfärd THL anvisningar om förebyggande av smittsamma sjukdomar.
 • Möten med kunder sköts normalt, men vid behov kan möten också ordnas på distans.
 • För att garantera trygga kundmöten tar vi kontakt med kunderna innan vi träffas på kontoret eller hemma hos kunden.
 • Gruppverksamheten körs i gång i etapper.
 • Handlednings- och rådgivningstelefontjänsten inom familj- och socialtjänsterna betjänar enligt normal praxis.

Ytterligare upplysningar

 • ledande överläkare Antti Sandén tel. 050 430 2135
 • direktör för äldreomsorg Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • direktör för familje- och socialtjänster Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • social- och hälsovårdsdirektör Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Småbarnspedagogik och utbildning

Skolorna

Skolornas hösttermin inleds 12.8. Vi följer coronaläget och myndigheternas anvisningar. Vi ger mer ingående information via Wilma.

Småbarnspedagogik

Vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning informeras via Wilma och per e-post.

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogik hålls öppna och förskoleundervisningen i anslutning till dem pågår enligt normal praxis.

Lekparksverksamheten och motionsklubben Heiluri startar i augusti.

Information

Vårdnadshavarna informeras om situationen via Wilma. Informationen inom småbarnspedagogiken sker via gängse kanaler (Wilma, e-post och telefon).

Ytterligare upplysningar

 • skolans rektor (i frågor som berör barnets skolvardag)
 • enhetschefen inom småbarnspedagogik, familjedagvårdsledare (i frågor som berör barnets dagvård)
 • vik. ledande rektor Emmi Virtanen, tfn 050 471 0874
 • direktör för småbarnspedagogik Päivi Kemppainen, tfn 050 373 2524
 • bildningsdirektör Elina Heikkilä, tfn 050 373 2568

 

Kultur och fritid

Biblioteken och Kaarina-talo

För att trygga våra kunders och personalens hälsa är en del av husets utrymmen och tjänster tills vidare ur bruk. Biblioteket följer regeringens riktlinjer och regionförvaltningsverkets anvisningar om öppethållande.

Se närmare upplysningar om bibliotekens tjänster och öppettider i vårt infoblad (på finska). Upplysningar om Kaarina-talo uppdateras på husets egna webbsidor. 

 

Mera information ges av kultur- och biblioteksdirektör Ritva Nurminoro, tfn 050 373 2742

Servicepunkterna

Servicepunkten Fiskari har öppet i Kaarina-talo måndagar kl. 9–19 och från tisdag till fredag kl. 9–16.

Servicepunkten i Pikis har öppet måndagar kl. 12–19 och från tisdag till fredag kl. 10–16.

 

Evenemang

S:t Karins stad följer gällande rekommendationer och överväger från fall till fall huruvida den arrangerar eller deltar i arrangemangen av olika evenemang.

I alla kulturevenemang som ordnas av S:t Karins stad beaktas trygga avstånd vid möblering och planering av program. Vi uppmanar dig att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutets kursverksamhet har inletts. Medborgarinstitutet följer anvisningar från undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och regionförvaltningsverket.

Vi har vidtagit vissa åtgärder och kommer också i fortsättningen att göra allt vi kan för att för vår del förebygga smittspridning. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid städning av undervisningslokalerna och håller god handhygien. Vi har också begränsat antalet deltagare i undervisningsgrupperna. Om det behövs kommer vi att ändra sättet att ge undervisning på kurserna. Med hjälp av dessa åtgärder kan vi skapa tryggare undervisningslokaler för olika kursers behov.

Vi uppmanar alla kursdeltagare att hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Tilläggsuppgifter ges av medborgarinstitutets rektor Risto Jaakola, tfn 050 373 2516.

Idrott

Simhallen och idrottsplatserna inomhus

Simhallen och idrottsplatserna inomhus har öppet med specialarrangemang.

De fyra basturna i simhallen får användas, men antalet bastubadare har begränsats till fem personer per bastu åt gången.

Övriga områden och verksamheter

Trafikparken är stängd på grund av coronarestriktionerna. Barnen kan använda trafikparken med egen cykel med beaktande av allmän renlighet och ordning även om parken är stängd.

Ytterligare upplysningar

 • Idrottschef Tapio Svärd, tfn 050 373 2434
 • Chef för grönområden Ossi Vesalainen, tfn 050 373 2414

Deltagande och beslutsfattande

Sammanträden i stadens organ

Stadsstyrelsen har rekommenderat att stadens organ ordnar sina sammanträden elektroniskt fram till augusti. Stadens organ kan fortsättningsvis hålla sina sammanträden på distans efter ordförandens övervägande. Stadsstyrelsen bedömde på sitt sammanträde 17.8.2020 att rekommendationen om elektroniska möten förlängs att gälla tills vidare.

Ytterligare upplysningar

 • Förvaltningschef Päivi Antola, tfn 050 5415 160
 • Stadsdirektör Harri Virta, tfn 050 3732 400

Registratorskontoret

Kunderna och invånarna kan lämna handlingar till stadens registratorskontor via de olika servicepunkterna under deras öppethållning. Handlingarna kan också skickas per post till registratorskontoret (PL 12, 20781 Kaarina) eller per e-post (kirjaamo@kaarina.fi).

Ytterligare upplysningar 

förvaltningschef Päivi Antola, tfn 050 5415 160

Bo och miljö

Byggnadsinspektion och miljövård

Ändringar med anledning av corona 

Byggnadsinspektionen har öppet kl. 9–15; kunderna kommer endast in till aulan. Det är möjligt att samtala med kundbetjäningen och byggnadsinspektörerna på ett tryggt avstånd. Kontorspersonalen jobbar delvsi på distans och delvis på kontoret och därför kan verksamheterna till en del vara begränsade.

Det är bråda tider på tillståndshandläggningen och handläggningstiderna har blivit avsevärt längre.

Syner förrättas i begränsad utsträckning och det ska vara möjligt för byggnadsinspektören att hålla ett tryggt avstånd till andra som deltar i synen.

Möjligheten att undersöka de dokument som beställts från arkivet har begränsats.

Miljövårdskontoret är stängt för kunder. Kunderna betjänas per telefon eller per e-post kl. 9–15.

Övriga tjänster

 • Pontela och gymmet på Pontela har öppet. Ytterligare upplysningar: förvaltningschef Päivi Antola, tfn 050 5415 160
 • Information om Föli med tidtabeller på Fölis webbplats.

Ytterligare upplysningar

Jaa