Palvelut palvelusetelillä

Ohjeita asiakkaille

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. 

Kotihoito

Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointikäynnillä kunnan työntekijä arvioi hoidon tarpeesi. Arvion perusteella sinulle voidaan tarjota palveluseteliä vaihtoehtona Kaarinan kaupungin omana toimintana järjestettävälle kotihoidolle.

Voit vertailla palveluiden tuottajia osoitteessa www.parastapalvelua.fi. Kunnan työntekijä voi myös antaa sinulle listan palveluiden tuottajista. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät kaupungin palvelun laadulle ja sisällölle asettamat vaatimukset. Voit tutustua palvelun laadun ja sisällön vaatimuksiin kotihoidon sääntökirjasta.

Kaikille asiakkaille palveluseteli ei sovellu. Mikäli asiakas ei pysty hankkimaan palveluja palvelusetelillä tai olemaan sopimusosapuolena sairauden vuoksi, neuvotellaan muulla tavoin järjestettävästä palvelusta.

Palvelusetelin arvo määräytyy bruttotulojesi mukaan. Pariskuntien kohdalla huomioidaan perheen yhteiset bruttotulot.  Sinulle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän tuntihinnan välinen erotus, eli omavastuu. Palveluntuottaja laskuttaa sinulta palvelusetelin omavastuuosuuden kuukausittain.  Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Jos avuntarpeesi muuttuu, ole ensisijaisesti yhteydessä valitsemaasi palveluntuottajaan. Voit myös olla yhteydessä Kaarinan kotihoidon työnjakoon numeroon 050 448 1217 ja jättää soittopyynnön asioitasi hoitavalle sairaanhoitajalle.

Tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa käytetään ensisijaisesti kaupungin omia hoitopaikkoja. Sinulle voidaan myös tarjota tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Palvelusetelillä asiakas saa itse valita haluamansa paikan kaupungin hyväksymien palveluntuottajien listalta. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät kaupungin palvelun laadulle ja sisällölle asettamat vaatimukset. Voit tutustua palvelun laadun ja sisällön vaatimuksiin tehostetun palveluasumisen sääntökirjasta.

Voit vertailla palveluiden tuottajia osoitteessa www.parastapalvelua.fi.  Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua.

Asiakkaan nettotulot, joista on tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Kotona asuvan pienempituloisen puolison nettotulot huomioidaan palvelusetelin arvoa määriteltäessä. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus eli omavastuu. Asiakas maksaa omavastuuosuuden lisäksi vuokran, lääkkeet ja muut mahdolliset henkilökohtaiset kulut.

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. Ota yhteyttä asumispalveluiden puhelimeen.

Rintamaveteraanien siivous- ja pihatyöpalvelu

Rintamaveteraanien siivous- ja pihatyöpalveluun voit saada palvelusetelin. Palvelu perustuu palvelutarpeen kartoitukseen. Tulojasi ei selvitetä, vaan palvelun tarpeesi on ratkaiseva. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että kykenet itse tai läheisesi avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen. Siivous- ja pihatyöpalvelu on sinulle maksuton. Palvelu korvataan palveluntuottajalle valtion vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden määrärahoista.

Palvelun laadun ja sisällön vaatimuksiin voit tutustua lukemalla rintamaveteraanien siivous- ja pihatyöpalvelun sääntökirjaa. Palvelusetelituottajiksi hyväksyttyjä palveluntuottajia voit vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi. Palveluohjaaja Mirja Tengström voi myös antaa sinulle listan palveluiden tuottajista. 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perheen arjen sujumista ja vanhempien jaksamista lyhytaikaisesti. Perhekeskuksen työntekijä tekee palvelutarpeen arvion yhdessä perheen kanssa, jossa arvioidaan mahdollinen tuen tarve. Tuen tarpeita voivat olla esimerkiksi raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avuntarve, vanhemman sairaus tai alentunut toimintakyky, tai vaikea perhetilanne. Palveluseteliä ei voida myöntää työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuvaan lastenhoitotarpeeseen, tai pelkästään vanhempien harrastuksia tai parisuhdeaikaa varten. 

Yhteyshenkilöt lapsiperheiden kotipalvelussa ovat Päivi Heino ja Sallamari Järvinen.

Henkilökohtainen apu, vammaispalvelut

Palvelusetelillä tarkoitetaan henkilökohtaiseen apuun oikeutetulle asiakkaalle kunnan myöntämää sitoumusta. Käytännössä tämä sitoumus tarkoittaa viranomaispäätöstä palvelusetelin myöntämisestä, jonka mukaan kunta korvaa palveluntuottajalle palvelusetelissä mainitun palvelun kustannukset palvelusetelin arvon mukaisesti.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tarkoitetaan avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön (asiakkaan) välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta eikä muita kuluja palvelusetelillä tuotettavasta henkilökohtainen apu –palvelusta niiden henkilökohtaisen avun tuntien osalta joita asiakkaalle on myönnetty henkilökohtaisen avun viranhaltijapäätöksellä.

Mikäli asiakas hankkii palveluntuottajalta omaehtoisesti vammaispalvelulain mukaiseen palvelusuunnitelmaan ja voimassa olevan viranhaltijapäätöksen kuulumattomia lisäpalveluita, asiakkaan tulee itse maksaa tilaamansa lisäpalvelut.

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihin Mari Forsman tai Johanna Väyliö.

Omaishoidon siivouspalvelu

Omaishoidon asiakkaana voit halutessasi saada palvelusetelin siivouspalveluun. Omaishoidon päätös muutetaan niin, että palveluseteli korvaa osan omaishoidon palkkiosta. Palvelusetelinä myönnettävä osuus sovitaan tarpeen mukaan. Yhden palvelusetelin arvo on 30 euroa. Omaishoidon palvelusetelin voit anoa omaishoidon palveluohjaaja Virpi Nikanderilta. Palvelusetelillä myönnettävästä palvelusta ei saa kotitalousvähennystä.

  • Yhdessä omaishoidon siivouspalvelusetelissä on koko vuoden palvelusetelin euromäärä yhteensä. Palveluseteliä voi käyttää sen voimassaoloaikana asiakkaan ja palveluseteliyrittäjän sopimana ajankohtana. Asiakas ottaa yhteyttä palveluntuottajaan esim. puhelimitse. Asiakkaan tulee joko antaa palveluseteli palveluntuottajalle tai kertoa setelissä oleva numerosarja palveluntuottajalle. Numerosarjan avulla palveluntuottaja löytää asiakkaan PSOPista. Asiakas voi täydentää setelillä saatavaa palvelua omarahoitteisilla lisä­palveluilla.
  • Asiakas ja palveluseteliyrittäjä tekevät siivouksen tekemisestä sopimuksen, jossa sovitaan mm. tuotettavan palvelun konkreettisista yksityiskohdista. Sopimisen puitteina tulee kuitenkin olla sääntökirjassa mainitut asiat ja asiakkaalle annetussa palvelusetelissä mainitut asiat.
  • Jos asiakas on palvelusetelillä hankkimaansa palveluun tyytymätön, niin yrittäjän ja asiakkaan välisen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännöksiä ja oikeusperiaatteita.
  • Palvelusetelillä myönnettävästä palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. Jos asiakas ostaa samalta palveluseteliyrittäjältä lisäpalveluja omalla kustannuksellaan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennyksen osalta sovelletaan tällöin ao. vero­lainsäädäntöä.
  • Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi, antaa toiselle tai käyttää muussa osoitteessa kuin setelissä mainitussa. Palveluseteliä voi käyttää vain siivous­palvelun ostamiseen ja se toteutetaan asiakkaan vakinaisessa asunnossa.

Ohjeita yrittäjille

Yrittäjänä voit hakeutua palvelusetelituottajiksi jatkuvan haun kautta.

PSOP:n käyttöohjeisiin pääset tästä

Jaa