Palvelut palvelusetelillä

Ohjeita asiakkaille

Ajantasaisin tieto palveluseteleistä on Varhan sivuilla

 

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Hyvinvointialue määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. 

Kotihoito

Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointikäynnillä hyvinvointialueen työntekijä arvioi hoidon tarpeesi. Arvion perusteella sinulle voidaan tarjota palveluseteliä vaihtoehtona Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omana toimintana järjestettävälle kotihoidolle.

Voit vertailla palveluiden tuottajia osoitteessa www.parastapalvelua.fi. Hyvinvointialueen työntekijä voi myös antaa sinulle listan palveluiden tuottajista. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät hyvinvointialueen palvelun laadulle ja sisällölle asettamat vaatimukset. Voit tutustua palvelun laadun ja sisällön vaatimuksiin kotihoidon sääntökirjasta.

Palvelusetelin arvo määräytyy tulojesi mukaan. Pariskuntien kohdalla huomioidaan perheen yhteiset tulot.  Sinulle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän tuntihinnan välinen erotus, eli omavastuu. Palveluntuottaja laskuttaa sinulta palvelusetelin omavastuuosuuden kuukausittain.  Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Jos avuntarpeesi muuttuu, ole ensisijaisesti yhteydessä valitsemaasi palveluntuottajaan. Voit myös olla yhteydessä keskitettyyn ikäihmisten neuvontapuhelimeen, joka palvelee arkisin. 

Ikäihmisten neuvontapuhelin

suomeksi p. 02 262 6164 (ma-pe klo 9-15)

ruotsiksi p.02 262 6174 (ma-pe klo 9-12)

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa käytetään ensisijaisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omia hoitopaikkoja. Sinulle voidaan myös tarjota ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteliä. Palvelusetelillä asiakas saa itse valita haluamansa paikan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hyväksymien palveluntuottajien listalta. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät hyvinvointialueen palvelun laadulle ja sisällölle asettamat vaatimukset. Voit tutustua palvelun laadun ja sisällön vaatimuksiin ympärivuorokautisen palveluasumisen sääntökirjasta.

Voit vertailla palveluiden tuottajia osoitteessa www.parastapalvelua.fi.  Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään hyvinvointialueen omana palveluna.

Asiakkaan nettotulot, joista on tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen.  Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus eli omavastuu sekä hintakaton ylittävä osa. Hintakatosta löydät tarkemmat tiedot ympärivuorokautisen palveluasumisen sääntökirjasta. Asiakas maksaa omavastuuosuuksien lisäksi vuokran ja muut mahdolliset henkilökohtaiset kulut.

Palvelusetelillä hyvinvointialue sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. 

Rintamaveteraanien siivous- ja pihatyöpalvelu

Rintamaveteraanien siivous- ja pihatyöpalveluun voit saada palvelusetelin. Palvelu perustuu palvelutarpeen kartoitukseen. Tulojasi ei selvitetä, vaan palvelun tarpeesi on ratkaiseva. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että kykenet itse tai läheisesi avulla hankkimaan palvelut palveluseteliä hyväksi käyttäen. Siivous- ja pihatyöpalvelu on sinulle maksuton. Palvelu korvataan palveluntuottajalle valtion vuosittain rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden määrärahoista.

Palvelun laadun ja sisällön vaatimuksiin voit tutustua lukemalla rintamaveteraanien siivous- ja pihatyöpalvelun sääntökirjaa. Palvelusetelituottajiksi hyväksyttyjä palveluntuottajia voit vertailla osoitteessa www.parastapalvelua.fi. Palveluohjaaja Mirja Tengström voi myös antaa sinulle listan palveluiden tuottajista. 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perheen arjen sujumista ja vanhempien jaksamista lyhytaikaisesti. Perhekeskuksen työntekijä tekee palvelutarpeen arvion yhdessä perheen kanssa, jossa arvioidaan mahdollinen tuen tarve. Tuen tarpeita voivat olla esimerkiksi raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avuntarve, vanhemman sairaus tai alentunut toimintakyky, tai vaikea perhetilanne. Palveluseteliä ei voida myöntää työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuvaan lastenhoitotarpeeseen, tai pelkästään vanhempien harrastuksia tai parisuhdeaikaa varten. 

Yhteyshenkilö lapsiperheiden kotipalvelussa on Johanna Hartikainen.

Henkilökohtainen apu, vammaispalvelut

Palvelusetelillä tarkoitetaan henkilökohtaiseen apuun oikeutetulle asiakkaalle kunnan myöntämää sitoumusta. Käytännössä tämä sitoumus tarkoittaa viranomaispäätöstä palvelusetelin myöntämisestä, jonka mukaan korvaa palveluntuottajalle palvelusetelissä mainitun palvelun kustannukset palvelusetelin arvon mukaisesti.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tarkoitetaan avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön (asiakkaan) välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Asiakkaalta ei peritä omavastuuosuutta eikä muita kuluja palvelusetelillä tuotettavasta henkilökohtainen apu –palvelusta niiden henkilökohtaisen avun tuntien osalta joita asiakkaalle on myönnetty henkilökohtaisen avun viranhaltijapäätöksellä.

Mikäli asiakas hankkii palveluntuottajalta omaehtoisesti vammaispalvelulain mukaiseen palvelusuunnitelmaan ja voimassa olevan viranhaltijapäätöksen kuulumattomia lisäpalveluita, asiakkaan tulee itse maksaa tilaamansa lisäpalvelut.

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijöihin Mari Forsman tai Johanna Väyliö.

Omaishoidon siivouspalvelu

Omaishoidon asiakkaana voit halutessasi saada palvelusetelin siivouspalveluun. Omaishoidon päätös muutetaan niin, että palveluseteli korvaa osan omaishoidon palkkiosta. Palvelusetelinä myönnettävä osuus sovitaan tarpeen mukaan. Yhden palvelusetelin arvo on 30 euroa. Omaishoidon palvelusetelin voit anoa omaishoidon palveluohjaaja Virpi Nikanderilta. Palvelusetelillä myönnettävästä palvelusta ei saa kotitalousvähennystä.

  • Yhdessä omaishoidon siivouspalvelusetelissä on koko vuoden palvelusetelin euromäärä yhteensä. Palveluseteliä voi käyttää sen voimassaoloaikana asiakkaan ja palveluseteliyrittäjän sopimana ajankohtana. Asiakas ottaa yhteyttä palveluntuottajaan esim. puhelimitse. Asiakkaan tulee joko antaa palveluseteli palveluntuottajalle tai kertoa setelissä oleva numerosarja palveluntuottajalle. Numerosarjan avulla palveluntuottaja löytää asiakkaan PSOPista. Asiakas voi täydentää setelillä saatavaa palvelua omarahoitteisilla lisä­palveluilla.
  • Asiakas ja palveluseteliyrittäjä tekevät siivouksen tekemisestä sopimuksen, jossa sovitaan mm. tuotettavan palvelun konkreettisista yksityiskohdista. Sopimisen puitteina tulee kuitenkin olla sääntökirjassa mainitut asiat ja asiakkaalle annetussa palvelusetelissä mainitut asiat.
  • Jos asiakas on palvelusetelillä hankkimaansa palveluun tyytymätön, niin yrittäjän ja asiakkaan välisen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännöksiä ja oikeusperiaatteita.
  • Palvelusetelillä myönnettävästä palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. Jos asiakas ostaa samalta palveluseteliyrittäjältä lisäpalveluja omalla kustannuksellaan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennyksen osalta sovelletaan tällöin ao. vero­lainsäädäntöä.
  • Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi, antaa toiselle tai käyttää muussa osoitteessa kuin setelissä mainitussa. Palveluseteliä voi käyttää vain siivous­palvelun ostamiseen ja se toteutetaan asiakkaan vakinaisessa asunnossa.

Ohjeita yrittäjille

Yrittäjänä voit hakeutua palvelusetelituottajiksi jatkuvan haun kautta.

PSOP:n käyttöohjeisiin pääset tästä

Jaa