Äkilliset kriisitilanteet

Kaarinan kaupunki järjestää akuuttia kriisiapua henkilöille tai perheille, jotka ovat joutuneet äkillisesti kriisitilanteeseen.

Akuutilla kriisiavulla tarkoitetaan sitä psykososiaalista ja sairaanhoidollista apua, tukea ja hoitoa, jota annetaan välittömästi, kun joku on joutunut äkilliseen kriisitilanteeseen. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi kodin ja omaisuuden tuhoutuminen tulipalossa, läheisen ihmisen odottamaton kuolema, onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi joutuminen. Kriisiaputyössä auttajina toimivat aiheeseen perehtyneet ammattilaiset.

Kriisiaputyö virka-aikana

Kriisiapua koskevat yhteydenotot pyydetään tekemään puh. 050 373 2592. Numeroon voi välittää tiedon kriisitilanteesta silloinkin, kun akuuttia apua ei juuri sillä hetkellä tarvita. Tähän numeroon voivat soittaa niin Kaarinan kaupungin työntekijät, muut viranomaiset kuin myös kriisiapua tarvitsevat kaarinalaiset.

Kriisissä olevalla henkilöllä tai perheelle ei useinkaan ole voimia aktiivisesti itse hakea apua. Tuen tarjoamiseksi toivomme, että kriisitilanteesta tiedon saanut työntekijä tai viranomaistaho on kriisissä olevan henkilön tai perheen suostumuksella yhteydessä kriisipuhelimeen.

Keskittämällä yhteydenotot yhteen paikkaan pyrimme välttämään päällekkäisen työn ja sen, että joku jäisi kokonaan apua vaille. Kriisiapuvastaavat välittävät tiedon tapahtuneesta tarvittaessa erikseen sovitusti toimialajohtajalle, johtavalle ylilääkärille tai perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle.

Kriisiaputyö virka-ajan ulkopuolella

Virka-ajan ulkopuolella akuuttia kriisiapua antavat Turun alueen yhteispäivystys puh. 02 313 8800 sekä sosiaalipäivystys puh. 02 2626 003. Yhteyden viranomaisiin saa myös hätänumeron 112 kautta.

Lastensuojelun päivystys

Virka-aikana tulevissa kiireellisessä lastensuojeluasioissa tulee ottaa yhteyttä kaupungin omaan lastensuojelun päivystykseen puh. 050 314 6066 arkisin klo 8.30-15.30. Virka-ajan ulkopuolella lastensuojelun akuuttityön hoitaa Turun sosiaalipäivystys. Yhteyden saa soittamalla puh. 02 2626 003 tai hätänumerosta 112.

 

Jaa