Äkilliset kriisitilanteet

Kaarinan kaupunki järjestää akuuttia kriisiapua henkilöille tai perheille, jotka ovat joutuneet äkillisesti kriisitilanteeseen.

Akuutilla kriisiavulla tarkoitetaan sitä psykososiaalista ja sairaanhoidollista apua, tukea ja hoitoa, jota annetaan välittömästi, kun joku on joutunut äkilliseen kriisitilanteeseen. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi kodin ja omaisuuden tuhoutuminen tulipalossa, läheisen ihmisen odottamaton kuolema, onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi joutuminen. Kriisiaputyössä auttajina toimivat aiheeseen perehtyneet ammattilaiset.

Sosiaalipäivystyksen puhelinnumeroihin on tullut muutoksia

  • Arkisin kiireettömissä tilanteissa soita oman palvelualueesi numeroon virka-aikana (klo 8.30–15).
  • Kiireellisissä tilanteissa ja virka-ajan ulkopuolella ota yhteys Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.
  • Jos tarvitset kiireellistä apua ja kyse on terveyttä ja/tai henkeä uhkaavasta tilanteesta, soita hätänumeroon 112. Jos sinulla on oma sosiaalityöntekijä, voit olla yhteydessä myös häneen. Kiireellisiä tilanteita ovat esimerkiksi: * akuutti huoli lapsen tai perheen tilanteesta, olosuhteista tai turvallisuudesta * huoli aikuisen tai vanhuksen pärjäämisestä kotona * perheväkivaltatilanne * akuutti kriisiavun tarve traumaattisessa kriisitilanteessa (esim. onnettomuus, läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen tai sairastuminen, tulipalo)

Varsinais-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyspuhelinnumerot

Kriisiaputyö virka-aikana

Kriisiapua koskevat yhteydenotot pyydetään tekemään puh. 050 373 2592 (ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-15). Tähän numeroon voivat soittaa niin Kaarinan kaupungin työntekijät, muut viranomaiset kuin myös kriisiapua tarvitsevat kaarinalaiset.

Kriisissä olevalla henkilöllä tai perheelle ei useinkaan ole voimia aktiivisesti itse hakea apua. Tuen tarjoamiseksi toivomme, että kriisitilanteesta tiedon saanut työntekijä tai viranomaistaho on kriisissä olevan henkilön tai perheen suostumuksella yhteydessä kriisipuhelimeen.

Keskittämällä yhteydenotot yhteen paikkaan pyrimme välttämään päällekkäisen työn ja sen, että joku jäisi kokonaan apua vaille. Kriisiapuvastaavat välittävät tiedon tapahtuneesta tarvittaessa erikseen sovitusti toimialajohtajalle, johtavalle ylilääkärille tai perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalle.

Kriisiaputyö virka-ajan ulkopuolella

Virka-ajan ulkopuolella akuuttia kriisiapua antavat Turun alueen yhteispäivystys puh. 02 313 8800 sekä sosiaalipäivystys puh. 02 2626 003. Yhteyden viranomaisiin saa myös hätänumeron 112 kautta.

Lastensuojelun päivystys

Virka-aikana tulevissa kiireellisessä lastensuojeluasioissa tulee ottaa yhteyttä kaupungin omaan lastensuojelun päivystykseen puh. 050 314 6066 ma-to klo 8.30-15.30 ja perjantaisin sekä aattopäivinä 8.30-15. 

Virka-ajan ulkopuolella lastensuojelun akuuttityön hoitaa Turun sosiaalipäivystys. Yhteyden saa soittamalla puh. 02 2626 003 tai hätänumerosta 112.

 

Jaa