Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan sekä sosiaalihuolto- että vammaispalvelulain mukaan myönnettäviä liikkumista tukevia palveluita.

Kaikille soveltuva joukkoliikenne

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne ja kutsuliikennevuorot ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Lue lisää kaikille soveltuvasta joukkoliikenteestä.

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut tarkoittavat käytännössä liikkumisen avuksi myönnettävää taksikorttia. Palvelu voidaan myöntää jos sairaus, vamma tai muu toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttavat liikkumiseen niin, että julkisten liikennevälineiden käyttö aiheuttaa kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Taksikortin voi saada joko tavalliseen taksiin tai invataksiin. Palvelua täytyy hakea kirjallisesti.

Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävät kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu tukemaan omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista, harrastamista, virkistystä ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Yhdensuuntaisia matkoja voidaan myöntää enintään 8 matkaa / kuukausi ja matkat on rajattu Turun ja Kaarinan alueelle. Jokaisesta matkasta asiakas maksaa Fölin paikallisliikenteen kertalipun hintaa vastaavan omavastuuosuuden. Palvelu on voimassa toistaiseksi tai määräajan, jonka umpeutuessa sitä voi hakea uudelleen. Palvelun saamiseen vaikuttavat kotitalouden tulot ja niitä kysytään hakemuksen yhteydessä.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Matkoja voidaan myöntää vapaa-ajan matkojen lisäksi myös opiskelun ja työssäkäynnin tueksi. Matkoja myönnetään aina rajattu määrä ja matkat on pääsääntöisesti rajattu Kaarinan ja naapurikuntien alueelle. 

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluja myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin on omat erilliset hakemuksensa. Hakemuslomakkeen voit tulostaa tältä sivulta. 

Sekä vammaispalveluissa että sosiaalihuollossa hakemusta käsiteltäessä arvioidaan hakijan toimintakykyä ja tarvetta haetulle palvelulle. Tilannetta arvioidaan hakemuksessa ja sen liitteissä kerrottujen tietojen sekä mahdollisen aiemman asiakkuuden perusteella. Tarvittaessa työntekijä sopii hakijan kanssa kotikäyntiajan, jos arvion tekemiseksi tarvitaan lisätietoja. Hakemus käsitellään viimeistään kolmen kuukauden kuluttua  hakemuksen ja kaikkien liitteiden saapumisen jälkeen.

Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan

  • lääkärin- tai terveydenhuollon asiantuntijan esim. kotihoidon sairaanhoitajan lausunto hakijan terveydentilasta. Lausunnosta pitää käydä ilmi hakijan liikuntarajoitteisuus ja lausunto saa olla enintään kaksitoista (12) kuukautta vanha
  • tuloselvitys ja verotuspäätös (kopio) hakijalta ja hakijan kanssa samassa taloudessa asuvalta puolisolta

Vammaispalvelulain  mukaisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan

  • lääkärin- tai terveydenhuollon asiantuntijan esim. kotihoidon sairaanhoitajan lausunto hakijan terveydentilasta. Lausunnosta pitää käydä ilmi hakijan liikuntarajoitteisuus ja lausunto saa olla enintään kuusi (6) kuukautta vanha 
  • opiskelumatkoja haettaessa tarvitaan opiskelu- tai läsnäolotodistus
  • työmatkoja haettaessa tarvitaan ajantasainen todistus työskentelystä.

Kuljetuspalvelun hakeminen

Palvelutori Eerikistä, osoitteessa Puntarikatu 2, on saatavissa hakemuksista paperiversiot. Eerikki on avoinna maanantaista torstaihin kello 9-12.

Työntekijöiden yhteystiedot

Kuljetuspalveluihin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä alla mainittuihin työntekijöihin. Työntekijöiden yhteystiedot aukeavat nimeä klikkaamalla.

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (yli 65-vuotiaat): Maija Koski

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut (alle 65-vuotiaat) JA vammaispalvelulain mukaiset palvelut: Piia Perkkiö

Jaa