Maahanmuuttajien palvelut

Kaarinaan muuttavien pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien palvelut järjestetään sosiaalipalveluiden kautta yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Maassaolon alkuvaiheen ohjauksella ja neuvonnalla pyritään vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeisiin sekä kotoutumisen edistämiseen. Alkuvaiheen työskentelystä vastaavat oma sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja:

  • Sosiaalityöntekijä Marika Blomqvist p. 050 314 5305 (arkisin klo 9-10)

Sosiaalipalveluiden työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä esimerkiksi päivähoidon, terveydenhuollon ja koulutoimen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat TE-toimisto sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat.

Työskentelyn tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ne toimintatavat ja mahdollisuudet, joiden avulla asiakas ja hänen perheensä voivat tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kotouttamislain piiriin kuuluvilla maahanmuuttajilla on oikeus sosiaalihuoltolain ja erityislakien mukaisiin palveluihin samoilla ehdoilla kuin kunnan muillakin asukkailla. Maahanmuuttajilla on oikeus tulkin käyttöön viranomaisasiointien yhteydessä.

Kaarinan kaupungilla on oma kotouttamisohjelma vuosille 2022-2023.

Muita palveluita ja tietoa maahanmuuttajille

Tietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta monella eri kielelle löydät täältä: www.infofinland.fi

International House Turku on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa maahanmuuttaja voi saada asioiden hoidossa apua omalla kielellään. Palvelupiste kokoaa yhteen kotoutumisen edistämistä ja tukemista sekä kansainvälisten osaajien houkuttelua tarjoavat neuvonta- ja ohjauspalvelut Turussa ja Turun alueella. Palveluita tarjotaan monikielisesti ja monikanavaisesti matalalla kynnyksellä. Palvelupisteet sijaitsevat Skanssissa ja Turun keskustassa.

Ajantasaiset tiedot International Housen palveluista löydät täältä: www.ihturku.fi

Neuvoa ja apua voi kysyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  • taloudelliset ongelmat ja sosiaaliturva
  • oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat
  • työelämä
  • asuminen
  • koulutus
  • lainopilliset kysymykset
  • asiakirjojen läpikäyminen ja lomakkeiden täyttäminen.

Opetuskoti Mustikka

Kaarinan Hovirinnassa toimii Sateenkaari Koto ry:n opetuskoti. Opetuskoti tarjoaa maahanmuuttajanaisille lapsineen avoimen kohtaamispaikan, suomen kielen ja suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien arjen taitojen opetusta, kulttuuritietoista palveluohjausta sekä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita.

Kiinteänä osana toimintaa ovat erilaiset asiakkaiden tarpeista nousevat teemaryhmät ja työpajat, esim. hyvinvointi- ja terveysneuvonta. Palveluohjauksen avulla voidaan antaa yksilöllistä tukea asiakkaan koko elämäntilanne huomioiden. Opetuskodeissa toteutetaan myös erilaisia hankkeita.

Opetuskoti Mustikan yhteystiedot:

Maanantai-torstai klo 9-15
Pehtorinkatu 2 F 26, 20780 Kaarina
p. 040 144 6494
sähköposti: hovirinta@sateenkaarikoto.fi
www.sateenkaarikoto.fi/yhdistys/opetuskodit

Opetuskoti Mustikassa käynnissä olevat hankkeet:

SIIVET Maahan muuttaneet naiset kohti työelämää sosiaalista osallisuutta vahvistamalla 2020-2022
Tästä linkistä pääset lukemaan Siivet-hankkeen blogia

Yhdessä oppien kohti tulevaa - Mentoritoiminta maahan muuttaneiden naisten voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistajana 2020–2022

Työntekijöiden yhteystiedot

Työntekijöiden yhteystiedot avautuvat nimeä klikkaamalla

Käyntiosoite

Pyhän Katariinan tie 2
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 23
20781 Kaarina

Puhelin
050 314 5163 ohjaus & neuvonta arkisin klo 10-14
Sähköposti
sosiaalipalvelut@kaarina.fi
Lisätietoja

Tapaamiset toimistolla vain ennakkoon sovituilla ajoilla.

 

Ajanvarauspyynnön voi tehdä ohjaus- ja neuvontanumeron kautta.

 

Sähköpostiyhteys ei ole suojattu, joten sen käyttäminen on lähettäjän omalla vastuulla.

Jaa