Ota yhteyttä

Kaarinassa on käytössä useampia puhelinnumeroita, joihin soittamalla saat ohjausta ja neuvontaa sosiaalihuollon palveluista.

Ota yhteyttä sosiaalipalveluihin, jos oma tai perheesi tilanne mietityttää ja haluat selvittää millaista apua siihen olisi mahdollista saada. Neuvontapuhelimiin voi soittaa myös silloin, jos arvioit jonkun läheisesi tarvitsevan tukea ja mietit miten hänet voisi ohjata palveluiden piiriin. Muut yhteystiedot löydät eri palvelukokonaisuuksien omilta sivuilta.

Puhelimessa kartoitetaan tilannetta ja palvelutarvetta. Tarvittaessa yhteydenottopyyntö ohjataan sille työntekijälle, jolle tilanteen selvittämisen jatkaminen kuuluu. Jos olet jo aktiivisesti palveluiden piirissä, ota yhteyttä suoraan omaan työntekijääsi. Yhteystiedot löytyvät kunkin palvelun sivulta ja nettisivujen hakutoiminnan kautta.

Yleisluonteisia yhteystietoja koskevia tiedusteluja varten voit ottaa yhteyttä myös kaupungin vaihteeseen puh. 02 588 4000.

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palveluihin liittyvä perhe- ja sosiaalipalveluiden neuvontapuhelin puh. 050 373 2592 on käytössä arkisin klo 8.30-11.30.

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Aikuisten sosiaalipalveluihin ja esimerkiksi toimeentulotukeen liittyvä neuvontapuhelin puh. 050 314 5163 on käytössä arkisin klo 10-14.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluihin liittyvissä asioissa neuvontaa sekä tarvittaessa apua vammaispalveluiden hakemusten täyttämisessä saa palveluohjaajalta puh. 050 514 6013.

Lastensuojelun päivystys

Lastensuojelun päivystyspuhelin puh. 050 314 6066 on käytössä arkisin klo 8.30-15.30. Virka-ajan ulkopuolella päivystyksen hoitaa Turun sosiaalipäivystys p. 02 2626 003.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimia muutoinkin sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei tee eikä oikaise päätöksiä tai myönnä etuuksia. 

Kaarinassa sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. Katso tästä sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja asiointitavat. 

Sosiaalimiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.

Entin Kohtaamo

Entin Kohtaamossa on ajanvaraukseton yhteisvastaanotto torstaisin klo 14-16 

Entin Kohtaamossa tapahtuu:

26.8.2021: Aloituskerta. Grillausta sään salliessa.

2.9.2021: Vintin psykiatrinen sairaanhoitaja mukana. Tule keskustelemaan mielen hyvinvoinnin edistämisestä.

9.9.2021: Avoin kohtaamiskerta

16.9.2021: Te-palveluiden alle 30-vuotiaiden asiantuntija mukana. Tule keskustelemaan te-palveluiden mahdollisuudesta tukea työllistymistäsi. Tai tsekkaamaan oman asiakkuutesi tilanne.

23.9.2021: Avoin kohtaamiskerta. HUOM! VAIN KLO 14-15

30.9.2021: Opiskelijan tuet. Tule keskustelemaan eri opiskeluvaihtoehdoista sekä niiden rahoittamisesta

 

Ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjaus

Ikäihmisten neuvontaa ja palveluohjausta saat palvelutori Eerikistä. Neuvonta- ja palveluohjaus tarjoaa tietoa kotiin saatavilla olevista sosiaalipalveluista ja auttaa kokoamaan elämäntilanteeseen liittyvät palvelut asiakkaan ulottuville. 

Lomakkeet yhteydenottoa varten

Sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä myös kirjallisella lomakkeella. Ohesta pystyt tekemään lastensuojeluilmoituksen tai täyttämään pyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL). Myös ennakolliselle lastensuojeluilmoitukselle on oma lomakkeensa.

Kaikki yhteydenotot voit tehdä sähköisellä lomakkeella:

Tee lastensuojeluilmoitus tästä

Tee pyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi tästä.

Tulostettavat lomakkeet löytyvät sivun alalaidasta.

Postiosoitteet paperilomakkeiden lähettämiseen:
Lastensuojeluilmoitus: Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelut/lastensuojelu, PL 12, 20781 Kaarina
Tuen tarpeen arviointi: Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelut/perhekeskus, PL 12, 20781 Kaarina

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus pitää tehdä, jos tulevasta lapsesta herää perusteltu huoli jo raskauden aikana:

Tee ennakollinen lastensuojeluilmoitus tästä.

Tietopyynnöt ja tietosuoja

Asiakkaalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, Art. 13-15) mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lisäksi hänellä on julkisuuslain 11§ mukaisesti asianosaisen tiedonsaantioikeus. Menettelytapa on erilainen riippuen siitä, kumman lain mukaisesti pyyntö esitetään.

Tästä linkistä löydät tarkemmat ohjeet tietosuoja-asetuksen mukaisen omien tietojen tarkastuspyynnön tekemiseen: Rekisteritietojen tarkastuspyynnöt. Linkki johtaa kaupungin tietosuojasivuille, joilta löytyy laajemminkin tietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä. 

 

 

Jaa