Sosiaalityö

Sosiaalityön palvelut ovat kaikenikäisten kuntalaisten tukena erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa.

Sosiaalipalveluista voi olla apua monissa elämäntilanteissa ja asiakkaana on sekä yksinasuvia aikuisia, pariskuntia että lapsiperheitä. Palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä sosiaalipalveluiden työntekijöihin.

Sosiaalipalveluiden puoleen voi kääntyä esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

 • tarve sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvään neuvontaan
 • elämänhallinnan ja arjen suunnittelun haasteet
 • taloudelliset vaikeudet, velkaantuminen ja talouden hallinnan ongelmat
 • työttömyys ja siihen liittyvien palveluiden selvittäminen
 • asumisen ongelmat ja asunnottomuus
 • päihde- tai muut riippuvuusongelmat
 • mielenterveyden ongelmat
 • äkilliset kriisit kuten ero, häätö tai kuolemantapaukset.

Työntekijät tavoitat puhelimitse ohjaus- ja neuvontanumerosta p. 050 314 5163 arkisin klo 10-14 tai työntekijöiden omista numeroista puhelinaikaan klo 9-10. Työntekijöiden suorat numerot löydät tämän sivun alalaidasta. Tapaamiset sosiaalitoimistolla ovat mahdollisia vain ennakkoon sovituilla ajoilla.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityö ja -ohjaus ovat suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, joka pitää sisällään ohjausta ja neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja erilaisia tukitoimia. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja moniammatillisten verkostojen kanssa ja osana sitä on myös muiden palveluiden tarpeen arviointi ja niiden myöntäminen. 

Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvion avulla selvitetään yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan ja arvioidaan erilaisten tukitoimien tarvetta. Arviointi aloitetaan sosiaalipalveluihin tulleen yhteydenoton perusteella ja se tehdään asiakkaan tilanteen mukaan tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä. 

Sosiaalipalveluiden kautta järjestettäviä palveluita ovat muun muassa

 • säännölliset tapaamiset ohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa
 • nuorten aikuisten itsenäistymistä tukevat palvelut
 • kaikenikäisille tarkoitettu tukihenkilötoiminta
 • lapsiperheille suunnattu perhetyö, kotipalvelu sekä tukiperhetoiminta
 • alle 65-vuotiaiden asumispalvelut
 • harkinnanvarainen toimeentulotuki.

Pääterveysasemalla toimivan sosiaaliohjaajan palvelut on tarkoitettu terveyskeskuksen asiakkaille. Ohjaaja antaa palveluohjausta ja voi auttaa esimerkiksi erilaisten hakemusten täyttämisessä ja tekee tarvittaessa yhteistyötä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Sosiaalihuollon tukitoimia ovat myös esimerkiksi omaishoidon tuki ja liikkumista tukevat palvelut, joiden osalta palvelutarpeen arvion tekevät omat työntekijät. Lisätietoja omaishoidon tuesta voit lukea täältä ja tästä linkistä voit lukea enemmän kuljetuspalveluista.

Ilmoitus tuen tarpeessa olevasta henkilöstä ja avun hakeminen toiselle

Sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä myös silloin, jos olet huolissasi jonkun toisen ihmisen tilanteesta. Yhteyttä voi ottaa joko sen ihmisen suostumuksella, josta huoli on herännyt tai ilman suostumusta, jos sitä ei voi saada. Usein on hyvä, että henkilö tietää, että hänen tilanteestaan ollaan huolissaan. Tietyillä viranomaisilla on sosiaalihuoltolain mukaan ilmoitusvelvollisuus, jos he saavat työtehtävässään tietää palveluiden tarpeessa olevasta henkilöstä. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä.

Toisen henkilön tuen tai avun tarvetta koskevan yhteydenoton voi tehdä puhelimitse sosiaalipalveluiden ohjaus- ja neuvontanumeroon (p. 050 314 5163 arkisin klo 10-14) tai kirjallisesti ohessa olevalla lomakkeella. Jos huoli koskee alle 18-vuotiasta lasta tai nuorta, niin yhteyttä kannattaa ottaa suoraan lastensuojeluun.

Tästä pystyt tekemään sähköisesti pyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos haluat käyttää paperilomaketta, voit tulostaa sen alta ja postittaa osoitteeseen Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut, PL 23, 20781 Kaarina.

Yhteydenotot kirjataan sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmään. Kaikki lomakkeelle kirjatut asiat välittyvät sellaisenaan yhteydenottoa koskevan henkilön tietoon, kun tilannetta aletaan selvittää. Yhteydenoton perusteella sosiaalipalveluiden työntekijät ottavat yhteyttä asianosaiseen henkilöön ja yhteistyössä hänen kanssaan selvittävät sekä arvioivat tuen ja mahdollisten palveluiden tarvetta. Sosiaalipalveluiden vastaanottaminen ei koskaan ole pakollista ja jokaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta avusta.

Entin Kohtaamo - ajanvaraukseton palvelu 17-29-vuotiaille

Entin Kohtaamossa (osoite Kuskinkatu 3) on ajanvaraukseton yhteisvastaanotto torstaisin klo 14-16.

Jollet rohkene tulla yksin, voit ottaa kaverin mukaan. Voit myös ottaa yhteyttä työntekijäämme etukäteen ja pyytää vaikka tulemaan ulkopuolelle vastaan. Tule kahvittelemaan ja keskustelemaan haluamistasi asioista - voit asioida anonyymistikin.  

Joinain torstaina Kohtaamossa pidetään tietoiskuja eri aiheista, kuten koulutukseen hakeutumiseen liittyen. Kysy näistä halutessasi lisää! 

Työntekijöiden yhteystiedot

Sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä soittamalla ohjaus- ja neuvontanumeroon p. 050 314 5163 arkisin klo 10-14 tai soittamalla suoraan työntekijälle. Tapaamiset työntekijöiden kanssa ovat mahdollisia vain ennalta sovituilla tapaamisajoilla.

Työntekijöiden yhteystiedot aukeavat nimeä klikkaamalla.

Sosiaaliohjaajat:
Emma Sandelin (yli 18-vuotiaat asiakkaat) p. 050 447 1295 ma-pe klo 9-10
Essi Virtanen (uudet harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakijat, alle 65-vuotiaiden kuljetuspalvelut)
Bart Smallenburg (välitystiliasiakkaat, maahanmuuttaja-asiakkaat) p. 050 314 6138 ma-pe klo 9-10
Tiina Hörkkö-Hällfors (terveyskeskuksen asiakkaat)
 

Sosiaalityöntekijät:
Johanna Paasivirta (alle 25-vuotiaat asiakkaat)
Maarit Heikkinen (25-64-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjain A-O)
Johanna Varjoranta (25-64-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjain P-Ö)
Lilli Räsänen (yli 65-vuotiaat asiakkaat)
 

vs. johtava sosiaalityöntekijä:
Maarit Heikkinen

 

Käyntiosoite

Pyhän Katariinan tie 2
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 23
20781 Kaarina

Puhelin
050 314 5163 ohjaus & neuvonta arkisin klo 10-14
Sähköposti
sosiaalipalvelut@kaarina.fi
Lisätietoja

Tapaamiset toimistolla vain ennakkoon sovituilla ajoilla.

 

Ajanvarauspyynnön voi tehdä ohjaus- ja neuvontanumeron kautta.

 

Sähköpostiyhteys ei ole suojattu, joten sen käyttäminen on lähettäjän omalla vastuulla.

Jaa