Systeeminen työote Kaarinassa, aikuiset ja perheet

Systeeminen lähestymistapa ja työote ovat Kaarinassa vakiintuneet osaksi sosiaalipalveluiden, lastensuojelun ja perhekeskuksen työkäytäntöjä. Työskentelymallin tavoitteena on nähdä perheen tilanne kokonaisuutena ja asiakkaan ja työntekijöiden yhteisen ymmärryksen lisäämisen avulla löytää asiakkaan arkeen hyvinvointia ja toimintakykyä vahvistavia ja lisääviä toimintamalleja.

Systeemisessä työotteessa asiakas ja asiakkaan omat työntekijät saavat tuekseen moniammatillisen tiimin, johon kuuluu sosiaalityöntekijöiden lisäksi sosiaaliohjaajia ja terapeutti. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muita asiakkaan kanssa työskenteleviä yhteistyötahoja. Kaarinassa systeemiset tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti asiakastyön äärelle syksystä 2019 lähtien.

Asiakas voidaan kutsua systeemiseen tiimikokoukseen, mutta asiakkaan asian käsittely tiimissä ei aina edellytä hänen läsnäoloaan. Asiakkaan osallisuus voi toteutua myös osallistumalla tiimikokouksen valmisteluun oman työntekijän kanssa, joka välittää ja esittelee asiakkaan ajatuksia ja kysymyksiä tiimille. Tiimikokouksen jälkeen oma työntekijä keskustelee yhdessä asiakkaan kanssa siitä, mitä tiimikokouksessa on keskusteltu.

Keskustelu ja vuorovaikutus tiimikokouksessa on avointa, kysyvää, asiakasta kunnioittavaa ja kuuntelevaa. Lähtökohtana ovat asiakkaan kokemukset ja näkökulmat. Yhteisen pohdinnan avulla pyritään oivaltamaan ja löytämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaan yksilöllisiin ja usein moniulotteisiin ongelmiin.

Jaa