Systeeminen työote Kaarinassa, lapsiperheet

Systeeminen lähestymistapa ja työote ovat Kaarinassa vakiintuneet osaksi lastensuojelun, perhekeskuksen ja sosiaalipalveluiden työkäytäntöjä. Työskentelymallin tavoitteena on nähdä perheen tilanne kokonaisuutena ja asiakkaan ja työntekijöiden yhteisen ymmärryksen lisäämisen avulla löytää asiakkaan arkeen hyvinvointia ja toimintakykyä vahvistavia ja lisääviä toimintamalleja.

Systeemisessä työotteessa perhe ja perheen omat työntekijät saavat tuekseen moniammatillisen tiimin, johon kuuluu sosiaalityöntekijöiden lisäksi perheohjaajia, perhetyöntekijöitä ja perheterapeutti. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua myös muita perheen kanssa työskenteleviä yhteistyötahoja. Kaarinassa systeemiset tiimit ovat kokoontuneet säännöllisesti asiakastyön äärelle syksystä 2019 lähtien.

Vanhempi, lapsi tai perhe kutsutaan systeemiseen tiimikokoukseen, mutta asiakkaan asian käsittely tiimissä ei aina edellytä hänen läsnäoloaan. Asiakkaan osallisuus voi toteutua myös osallistumalla tiimikokouksen valmisteluun oman työntekijän kanssa, joka välittää ja esittelee asiakkaan ajatuksia ja kysymyksiä tiimille. Tiimikokouksen jälkeen oma työntekijä keskustelee yhdessä asiakkaan kanssa siitä, mitä tiimikokouksessa on keskusteltu.

Keskustelu ja vuorovaikutus tiimikokouksessa on avointa, kysyvää, asiakasta kunnioittavaa ja kuuntelevaa.   Lähtökohtana ovat lapsen ja perheen kokemukset ja näkökulmat. Yhteisen pohdinnan avulla pyritään oivaltamaan ja löytämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja perheiden yksilöllisiin ja usein moniulotteisiin ongelmiin.

Lue lisää systeemisestä toimintamallista lastensuojelussa THL:n sivulta

Jaa