Taloudellinen tuki

Sosiaalipalvelut voivat olla apuna haastavan taloudellisen tilanteen selvittämisessä ja auttaa hakemaan oikeita etuuksia.

Taloudellisen tilanteen ongelmat ja niiden selvittäminen ovat yksi yleisimpiä sosiaalipalveluissa käsiteltäviä asioita. Työntekijöiltä saa apua kokonaistilanteen selkeyttämisessä, eri ratkaisuvaihtoehtojen pohdinnassa ja erilaisten etuuksien hakemisessa. Sosiaalipalveluiden kautta voi saada myös taloudellista apua ja työntekijä voi olla tukena pidempien prosessien, kuten vuokravelka-asioiden hoitamisessa.

Sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä heti kun oma taloudellinen tilanne alkaa mietityttää. Joskus asia etenee jo pelkällä puhelimessa annettavalla ohjauksella ja neuvonnalla. Tapaamisajan voi varata ohjaus- ja neuvontanumeron kautta.

Sosiaalipalveluiden ohjaus ja neuvonta p. 050 314 5163 arkisin klo 10-14.

Vammaispalveluiden ja lastensuojelun erillinen taloudellinen tuki on tarkoitettu näiden palveluiden asiakkaille ja asiakkuuden syihin liittyviin erityistarpeisiin, joita arvioidaan oman työntekijän kanssa työskentelyn edetessä.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on taloudellisen tilanteen turvaamiseksi tarkoitettu viimesijainen etuus. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta ja kunta vastaa harkinnanvaraisen tuen myöntämisestä.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) on tarkoitettu tiettyihin tilanne- ja perhekohtaisiin erityismenoihin. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi harrastusmenot, opiskelutarvikkeet, lastentarvikkeet, kodin hankinnat sekä hautauskulut.

Harkinnanvaraisen tuen hakeminen edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta. Perustoimeentulotuen hakemiseen löytyy hyvät ohjeet Kelan nettisivuilta osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki. Samoilta sivuilta löytyvät myös Kelan yhteystiedot toimeentulotukiasioissa. Toimeentulotuki on pääsääntöisesti tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve selvitetään tapauskohtaisesti.

Harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakeminen

Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelystä vastaa 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue:  https://www.varha.fi/fi/palvelut/taydentava-tai-ehkaiseva-toimeentulotuki

Sähköinen asiointi ja lomakkeet Varsinais-Suomen hyvinvointialueella: https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet

Muita auttavia tahoja

Kunnan sosiaalipalveluiden lisäksi myös monet muut tahot voivat olla apuna, jos taloudellinen tilanne on hankala.
 

Sosiaaliturva ja -etuudet

Kela vastaa ensisijaisen sosiaaliturvan järjestämisestä ja etuuksien myöntämisestä. Suurta osaa Kelan etuuksista voit hakea sähköisesti, mutta asioida voi myös puhelimitse tai palvelupisteillä.

Tästä linkistä pääset Kelan sivuille. Sivuilta löydät paljon tietoa sekä ohjeet eri etuuksien hakemiseen ja yhteydenottamiseen.

Talous- ja velkaneuvonta

Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta talous- ja velkaneuvontapalvelua. Asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa ja saat tarvittaessa apua erilaisten sovintoratkaisuehdotusten tekemiseen sekä velkajärjestelyn hakemiseen käräjäoikeudelta.

Tästä linkistä löydät Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä mihin tahansa oikeusaputoimistoon kotikunnastasi riippumatta.

Takuu-Säätiö

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka auttaa velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Takuu-Säätiö tarjoaa maksuttomia palveluita, jotka auttavat taloudellisen tilanteen haltuunottamisessa.

Tästä linkistä pääset Takuu-Säätiön sivuille. Sivuilta löydät paljon toimintaohjeita hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville sekä tarkemmat tiedot Takuu-Säätiön palveluista.

Seurakuntien diakoniatyö

Diakoniatyöntekijöiden kanssa voit keskustella henkilökohtaisista asioista, kun erilaiset elämässä esiin nousevat kysymykset askarruttavat mieltäsi. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja diakoniatyön kautta voit saada myös taloudellista apua. 

Tästä linkistä löydät Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniatyön yhteystiedot. Voit olla yhteydessä oman asuinalueesi seurakunnan diakoniatyöhön riippumatta siitä, oletko seurakunnan jäsen. 

Ruoka-apu

Ruokajakeluiden kautta voit saada ruoka-apua joko elintarvikkeina tai valmiina aterioina. Toiminnasta vastaavat pääasiassa yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat.

Tästä linkistä löydät suurimman osan Kaarinassa ja lähiseudulla toimivista ruoka-apupaikoista.

Laajemman alueen ruoka-aputietoja löydät täältä.

Kaarinan SPR jakaa arkipäivisin puolen päivän aikaan monilla kouluilla (Hovirinta, Kotimäki, Ristikallion lastentalo ja Piikkiön yhtenäiskoulu) koululta ylijäänyttä ruokaa. Ruokaa voi hakea mukaan omaan astiaan. Jakelua ei ole koulujen loma-aikoina.

Käyntiosoite

Pyhän Katariinan tie 2
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 23
20781 Kaarina

Puhelin
050 314 5163 ohjaus & neuvonta arkisin klo 10-14
Sähköposti
sosiaalipalvelut@kaarina.fi
Lisätietoja

Tapaamiset toimistolla vain ennakkoon sovituilla ajoilla.

 

Ajanvarauspyynnön voi tehdä ohjaus- ja neuvontanumeron kautta.

 

Sähköpostiyhteys ei ole suojattu, joten sen käyttäminen on lähettäjän omalla vastuulla.

Jaa