Tammi-info

Mitä Sijaishuoltoyksikkö Tammi tekee

Sijaishuoltoyksikkö Tammi toimii yhteistyössä kuntien, perhehoitajien ja lastensuojelun palveluntuottajien kanssa. Yksikkö tuottaa palveluita 23 varsinaissuomalaiselle kunnalle viidellä seutukunnalla. Väestöpohja sopimuskuntien alueella on lähes 300 000 asukasta. 

Sijaishuoltoyksikön tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollon erityisosaamista sekä kehittää maakunnallista yhteistyötä ja yhteisiä toimintakäytäntöjä sijaishuollon laadun ja kustannusten hallinnan parantamiseksi. Kuntayhteistyön tavoitteena on toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintaedellytysten vahvistaminen. 

Yksikön taustaa

Vuoden 2005 syksyllä käynnistyivät Varsinais-Suomen alueella Perhehoitoliitto ry:n RAY-rahoitteinen Suunnitelmallinen perhehoito- hanke ja tuolloin 13 varsinaissuomalaisen kunnan valtionavustusrahoitteinen Lastensuojelun sijaishuollon kehittämishanke (2005-2007). Hankkeiden tavoitteet suunniteltiin perhehoidon kehittämisen, alueellisen yhteistyön käynnistämisen ja sijaishuollon keskitetyn hallintamallin suunnittelun osalta yhteneviksi. Maakunnan kuntien tarpeet huomioiden työskentely keskittyi perhehoidon ja sijaishuollon keskitetyn hallintamallin suunnitteluun.

Hanketyön jälkeen kunnat näkivät keskitetyn yhteistyön hyödyt ilmeisinä ja halusivat jatkaa kehittämis- ja yhteistyötä osana Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -hanketta (2007-2009).

Toisen hankejakson jälkeen perhehoidon ja sijaishuollon koordinaatio päätettiin toteuttaa kuntien rahoittamana ja sopimus Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön toiminnasta tehtiin syksyllä 2009. Kukin toimintaan mukaan lähtenyt kunta sitoutui sopimuksen mukaisesti sijaishuoltoyksikön ylläpitoon ja kehittämiseen. Vuonna 2014 yksikön nimi muutettiin muotoon Sijaishuoltoyksikkö Tammi.

Sopimuskunnat

Sijaishuoltoyksikkö Tammen sopimuskunnat:

Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski tl., Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Vehmaa.

Tehtävät 

Työnjaosta kuntien ja sijaishuoltoyksikön kanssa on sovittu palvelusopimuksessa. 

Palvelusopimuksessa on kuvattu seuraavat asiat liittyen avo- ja sijaishuollon palvelujen organisointiin, tuottamiseen ja kehittämiseen maakunnallisesti Varsinais-Suomen alueella:

  • Toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon liittyen sijais-, päivystys- ja tukiperheiden rekrytointi, valmennus, jatkokoulutus sekä tukipalveluiden järjestäminen yhteistyössä sopimuskuntien ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi palvelusopimukseen on kirjattu sukulais- ja läheissijaisvanhempien valmennus, jatkokoulutus ja tukipalveluiden järjestäminen. Sijaishuoltoyksikössä ylläpidetään toimeksiantosuhteisista perhehoitajista koostuvaa tietopankkia ja päivitetään perhehoidon maakunnallista toimintaohjetta.
  • Luvanvaraisiin perhekoteihin ja laitoksiin liittyen kerätään tietoa maakunnassa toimivista yksiköistä. Yhteistyössä kuntien kanssa toteutetaan yksiköiden suunnitelmallista ja reaktiivista valvontaa.
  • Sijoitusprosesseissa kunnat saavat tarvittaessa konsultaatioapua ja yhteistyötä tehdään kunnan työntekijän kanssa sijoituksen eri vaiheissa.
  • Sijaishuoltoyksikön työntekijät osallistuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin lastensuojelun toimijoiden yhteistyötapaamisiin, työkokouksiin ja koulutuksiin. Sijaishuoltoyksikkö Tammi on mukana valtakunnallisessa lastensuojelun sijaishuollon kehittämistyössä.

Yhteystiedot

Puhelin
Sosiaalityöntekijä Elina Lehtonen, p. 050 314 5288
Sosiaalityöntekijä Sirpa Vainio, p. 050 314 5287
Perheohjaaja Pipsa Laitakari, p. 050 373 1094
Perheohjaaja Mervi Salin-Inkinen, p. 050 314 6141
Perheohjaaja Mira Nummi-Virtanen, p. 050 512 1096
Sähköposti
etunimi.sukunimi@kaarina.fi
Lisätietoja

Kaarinan kaupungin hallinnoimassa sijaishuoltoyksikössä on mukana 23 varsinaissuomalaista kuntaa.

Yksikkö tuottaa palveluita maakunnan viidellä seutukunnalla ja yksikön alueella toimii kaksi sosiaalipäivystysaluetta. Yksikön esimiehenä toimii Kaarinan kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä.

sijaishuoltoyksikkotammi.fi

 

Jaa