Tuki lapsiperheille

Kaarinan perhekeskuksesta saat tukea lapsiperheen arkeen. Voit olla yhteydessä esimerkiksi lastenkasvatukseen, parisuhteeseen, vanhempien jaksamiseen tai perheen kriisitilanteeseen liittyen.

Kauttamme voit saada esimerkiksi konkreettista apua, keskustelutukea tai vinkkejä arjen pulmatilanteiden ratkaisemiseen. 

Perhekeskukseen saat yhteyden soittamalla perhe- ja sosiaalipalveluiden neuvontapuhelimeen. Pyrimme järjestämään tapaamisen mahdollisimman pian, jotta voimme yhdessä pohtia minkälaisesta tuesta juuri teidän perheenne hyötyisi. 

Halutessasi voit pyytää myös esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun työntekijää ottamaan puolestasi yhteyttä Perhekeskukseen. Teemme mielellämme yhteistyötä perheen arjessa mukana olevien tahojen kanssa. 

Perhekeskuksen palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Lähetettä ei tarvita.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perheen arjen sujumista ja vanhempien jaksamista. Palvelun tarve arvioidaan aina yhdessä vanhemman kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu on aina tilapäistä ja lyhytkestoista.

Lyhytkestoiseen lapsiperheiden kotipalveluun voidaan myöntää kunnan tuottamaa palvelua tai palveluseteli, jolloin asiakas valitsee itse palveluntuottajan. Palveluseteliä käytettäessä omavastuuosuus jää perheen maksettavaksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarvittaessa myöntää, kun on kyseessä: 

  • raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avun tarve
  • vaikea perhetilanne / perhekriisi
  • vanhemman uupumus, sairaus
  • vanhemman alentunut toimintakyky.

Kotipalvelua ei voida myöntää, kun on kyseessä:

  • pelkkä siivouksen tarve
  • vanhempien työssä käymisestä johtuva  lastenhoitotarve
  • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
  • päivähoidon korvikkeena
  • vanhempien harrastukset
  • parisuhdeaika.

Palvelusetelit

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Lisätietoa ja ohjeita palvelusetelistä

Työntekijöiden yhteystiedot

Linkin takaa löydät perhekeskuksen työntekijät.

Yhteydenotto/ilmoitus tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä myös kirjallisella lomakkeella. Ohesta pystyt täyttämään pyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL). 

Ota tästä yhteyttä tuen tarpeen arvioimiseksi sähköisellä lomakkeella.

Jos haluat käyttää paperilomaketta, voit tulostaa sen alta ja postittaa osoitteeseen Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelut/perhekeskus, PL 12, 20781 Kaarina.

Käyntiosoite

Hallimestarinkatu 17
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 12
20781 Kaarina

Lisätietoja

Perhe- ja sosiaalipalveluiden neuvontapuhelin puh. 050 373 2592 (arkisin klo 8.30-11.30).

Tapaamiset työntekijöiden kanssa vain ennakkoon sovituilla ajoilla. 

Löydät meidät Facebookista ja Instagramista

Jaa