Tuki lapsiperheille

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perheen arjen sujumista ja vanhempien jaksamista. Palvelun tarve arvioidaan aina yhdessä vanhemman kanssa. Lapsiperheiden kotipalvelu on aina tilapäistä ja lyhytkestoista.

Lyhytkestoiseen lapsiperheiden kotipalveluun voidaan myöntää kunnan tuottamaa palvelua tai palveluseteli, jolloin asiakas valitsee itse palveluntuottajan. Palveluseteliä käytettäessä omavastuuosuus jää perheen maksettavaksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarvittaessa myöntää, kun on kyseessä: 

  • raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avun tarve
  • vaikea perhetilanne / perhekriisi
  • vanhemman uupumus, sairaus
  • vanhemman alentunut toimintakyky.

Kotipalvelua ei voida myöntää, kun on kyseessä:

  • pelkkä siivouksen tarve
  • vanhempien työssä käymisestä johtuva  lastenhoitotarve
  • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
  • päivähoidon korvikkeena
  • vanhempien harrastukset
  • parisuhdeaika.

Palvelusetelit

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Lisätietoa ja ohjeita palvelusetelistä

Työntekijöiden yhteystiedot

Linkin takaa löydät perhekeskuksen työntekijät.

Yhteydenotto/ilmoitus tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalipalveluihin voi ottaa yhteyttä myös kirjallisella lomakkeella. Ohesta pystyt täyttämään pyynnön tuen tarpeen arvioimiseksi (SHL). Yksityishenkilö voi tehdä toista henkilöä koskevan yhteydenoton myös nimettömänä. Kaikki lomakkeelle kirjatut asiat välittyvät sellaisenaan yhteydenottoa koskevan henkilön tietoon, kun tilannetta aletaan selvittää ja tiedot tallennetaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään.

Ota tästä yhteyttä tuen tarpeen arvioimiseksi sähköisellä lomakkeella

Jos haluat käyttää paperilomaketta, voit tulostaa sen alta ja postittaa osoitteeseen Kaarinan perhe- ja sosiaalipalvelut/perhekeskus, PL 23, 20781 Kaarina.

Kaarinan perhekeskuksesta saat tukea lapsiperheen arkeen. Voit olla yhteydessä esimerkiksi lastenkasvatukseen, parisuhteeseen, vanhempien jaksamiseen tai perheen kriisitilanteeseen liittyen.

Kauttamme voit saada esimerkiksi konkreettista apua, keskustelutukea tai vinkkejä arjen pulmatilanteiden ratkaisemiseen. 

Perhekeskukseen saat yhteyden soittamalla perhe- ja sosiaalipalveluiden neuvontapuhelimeen. Pyrimme järjestämään tapaamisen mahdollisimman pian, jotta voimme yhdessä pohtia minkälaisesta tuesta juuri teidän perheenne hyötyisi. 

Halutessasi voit pyytää myös esimerkiksi äitiys- tai lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen tai koulun työntekijää ottamaan puolestasi yhteyttä Perhekeskukseen. Teemme mielellämme yhteistyötä perheen arjessa mukana olevien tahojen kanssa. 

Perhekeskuksen palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Lähetettä ei tarvita.

Ihmeelliset vuodet - vanhemmuusryhmä

Kaarinassa on alkamassa syyskuussa 2022 Kaarinan perhepalveluiden ja sivistyspalveluiden järjestämänä Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä 3–6-vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmä tarjoaa vanhempien käyttöön myönteisiä kasvatuksen keinoja ja siinä käydään läpi esimerkiksi aikuisen läsnäoloa ja rajojen asettamista. Ohjelma perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen on todettu edistävän merkittävästi lasten ja vanhempien hyvinvointia.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmään 30.4.2022 mennessä

Jaa