Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella tarjottu sosiaalipalvelu, jota myös vanhemmat voivat pyytää saadakseen helpotusta arkeen lapsen ympärivuorokautisen hoidon kautta.

Tukiperheen tarpeen voi aiheuttaa lapsen erityishoidettavuus, vanhemman jaksamisen haasteet, maahanmuuttajatausta/kulttuuriin sopeutuminen, lapsen perhettä äkillisesti kohdannut kriisi tai perheen muu vaikea elämäntilanne, jolloin lapsi tarvitsee täydentävää hoitoa perheympäristössä. Usein perheen oma läheisverkosto on kaukana tai läheisillä ei ole mahdollisuutta toimia perheen tukena tarvittavissa määrin.

Tukiperhetoiminnalla tuetaan ja vahvistetaan vanhempien jaksamista ja kasvatuskykyä, minkä lisäksi tukiperhe on erityisesti lapsen tukena hänen kasvunsa ja myönteisen kehityksensä turvaamisessa. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea perhettä haastavassa tilanteessa siten, että vanhemmat pystyvät jatkossa selviytymään omin voimavaroin.

Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus muodostaa nykyisten ihmissuhteiden rinnalle muita läheisiä ihmissuhteita sekä saada samalla hyvinvointia tukevia kokemuksia perheympäristöstä. Tukiperheen aikuisilla on valmiuksia ja voimavaroja tarjota lapselle yksilöllistä aikaa, hoivaa, huolenpitoa ja läheisyyttä. Tukiperhetoiminta pyrkii edistämään lapsen hyvinvointia sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.

Kenelle tukiperhetoiminta on tarkoitettu?

Tukiperhetoiminta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Tukiperhetoiminta on määräaikaista ja sopimus tukiperhetoiminnasta tehdään usein vuodeksi kerrallaan. Lapsi käy tukiperheessä useimmiten yhtenä viikonloppuna kuukaudessa ja lisäkäyntejä voi olla mahdollisuuksien mukaan loma-aikojen yhteydessä.

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Palvelu tulee kirjata lapsen asiakassuunnitelmaan ja/tai palvelutarpeen arvioon. Tukiperhetoiminnalle asetetaan selkeät ja konkreettiset tavoitteet sekä keinot, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Lue lisää tukiperheiden valmennuksesta

Jaa