Vammaispalvelut

Vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille voidaan myöntää monenlaisia palveluja ja tukitoimia. Osa palveluista on subjektiivisia ja osa harkinnanvaraisia.

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammainen henkilö voi hakea vammaispalveluista välttämättömiä asunnon muutostöitä vakituiseen asuntoonsa. Tehtyjen asunnonmuutostöiden avulla mahdollistetaan omatoimista suoriutumista ja liikkumista kotona. Asunnon muutostöihin kuuluvat esimerkiksi oviaukkojen levennykset, luiskien rakentamiset, valaistus sekä vastaavat vakituisessa asunnossa tarvittavat rakennustyöt.

Hakiessasi asunnon muutostöitä lisää hakemukseen selvitys muutostöiden välttämättömyydestä. Huomioithan myös, että useimpiin asunnonmuutostyöhakemuksiin tulee liittää isännöitsijän lupa ja asiantuntijalausunto muutostöiden tarpeesta.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua arjessaan. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on mahdollistaa suoriutumisesi niistä tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista, joista et vamman tai sairauden vuoksi itsenäisesti muuten selviydy. 

Kaarinan kaupungissa henkilökohtaisen avun järjestämistapoja ovat:

Palveluasuminen

Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti selviytyäkseen välttämättömistä, jokapäiväisistä elämän toiminnoista. 

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan sekä sosiaalihuolto- että vammaispalvelulain mukaan myönnettäviä liikkumista tukevia palveluita.

Määrärahasidonnaiset ja harkinnanvaraiset etuudet

Osa vammaispalveluista haettavista palveluista ja tukitoimista on määrärahasidonnaisia ja harkinnanvaraisia palveluita. Lisätietoa edellä mainituista palveluista saat vammaispalveluiden henkilöstöltä tai oheisesta vammaispalveluiden ohjeistuksesta.

Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat

Vammaispalveluista voit hakea omaishoidon tukea, hoitaessasi alle 65-vuotiasta omaistasi kotona.

Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö

Perhehoidolla tarkoitetaan kehitysvammaisen henkilön hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.

Lisätietoa saat osoitteesta kaarina.fi/perhehoitoyksikko

Soveltava liikunta

Soveltava liikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat liikunnassa erityistä tukea. Kaarinan soveltavan liikunnan palveluista saat lisätietoa täältä.

Työntekijöiden yhteystiedot

Sosiaalityöntekijöiden ja omaishoidon tuen palveluohjaajan puhelinaika on arkisin klo 9-10

Toimiston yhteystiedot

Aukioloajat
Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma-pe 9.00-10.00
Postiosoite

Oskarinkatu 4
20780 Kaarina

Puhelin
Vammaispalvelupäällikkö Liisa Kuttila 050 568 9724
Lisätietoja

Tapaamiset omatyöntekijän kanssa toimistolla vain ennakkoon sovittuina aikoina.

Jaa