Koronarokotukset Kaarinassa

Rokotusinfo

Kaarinassa rokotamme kaarinalaisia sekä heitä, jotka ovat valinneet hoitopaikakseen Kaarinan. Tällä hetkellä annetaan 1. ja 2. rokotteita kaikille 12 vuotta täyttäneille sekä 3. rokotteita taudin tai hoidon vuoksi voimakkaasti immuunipuutteisille ja henkilöille, jotka on rokotettu lyhyellä annosvälillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi muun väestön osalta 3. rokotteen tilannetta myöhemmin.

Rokotuspaikkana on Oskarintalo eli kaupunginvirasto, osoitteessa Oskarinkatu 4

Saat ajan toiseen annokseen ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Toisen rokoteannoksen voi ottaa 6-12 viikon kuluttua ensimmäisestä. Ajan voi perua tai siirtää nettiajanvarauksen kautta tai voit tulla rokotukselle ilman ajanvarausta.

Jos sinulla on ollut koronavirustartunta, rokotuksen voi ottaa 6 kk kuluttua sairastamisesta.

Puhelimitse rokotuksista ei kannata tiedustella. Voit myös lukea vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin koronarokotuksista.

Näin saat koronatodistuksen:

 • Voit tulostaa todistuksen Omakannasta. Koronatodistuksen näkymisessä voi olla viivettä.

 • Jos et voi tulostaa todistusta itse ja olet esimerkiksi lähiaikana matkustamassa, voit saada todistuksen Kaarinan pääterveysasemalta. Todistusta ei saa välttämättä saman päivän aikana. Voit tiedustella todistusta:
  - laittamalla Omahoito-viestin ajanvarauksen kautta
  - tulemalla pääterveyskeskuksen ajanvaraukseen
  - soittamalla terveyskeskuksen vaihteeseen.

 • Kiireellisissä tilanteissa voit myös noutaa todistuksen suoraan kaupungin koronarokotuspisteestä klo 9-15 välisenä aikana. Tähän et tarvitse ajanvarausta.

Rokotusvuorossa olevat

Tiedot päivitetty 11.10.2021 klo 8.55.

Yli 70-vuotiaat

Ikäryhmä on pääosin rokotettu.

12-69-vuotiaat (12 vuotta täyttäneet)

1. ja 2. rokotukset ovat käynnissä. Rokotuksiin voi tulla varaamalla ajan tai ilman ajanvarausta.

 • Huoltaja ei voi varata omalla nimellään nuorelle rokotusaikaa.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Lapsen itsemääräämisoikeudelle ei ole laissa ikärajaa, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Nuori voi tulla rokotukseen huoltajan kanssa, huoltajien allekirjoittaman suostumuksen kanssa tai itsenäisesti, jolloin nuoren kanssa käydään arviointikeskustelu.

Lisätietoja nuorten rokotuksista THL:n sivuilta

12 vuotta täyttäneet, voimakkaasti immuunipuutteiset

THL:n suosituksen mukaisesti Kaarinassa on aloitettu kolmansien koronarokotuksien antaminen niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia. Katso, kuulutko rokotettavaan ryhmään alta kohdasta Rokotuskerrat 1-3 tai linkistä lisätietoja 3. koronarokotuksesta

Myös 3. rokotuksiin voi varata ajan tai tulla ilman ajanvarausta. THL arvioi muun väestön osalta kolmansien rokotuksien tilannetta myöhemmin.

Henkilöt, jotka on rokotettu lyhyellä annosvälillä rokotusjärjestyksen ensimmäisten ryhmien joukossa

Tähän ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa toimivaa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä.

Lyhyellä annosvälillä tarkoitetaan alle 6 viikon aikaväliä kahden koronarokoteannoksen välillä. Useimmille lyhyellä annosvälillä rokotetuille annokset on annettu 3–4 viikon annosvälillä.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa lyhyellä annosvälillä rokotetulle, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. 

Lisätietoja kolmansista rokotuksista THL:n sivuilta

Rokotuskerrat 1-3

Ensimmäinen koronarokotus

Voit tulla ensimmäiselle koronarokotukselle varaamalla ajan tai ilman ajanvarausta. Rokotamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Rokotteena on joko Pfizerin Comirnaty tai Moderna. Molemmat ovat mRNA-rokotteita. Rokote voi vaihdella saatavuuden mukaan. Alle 30-vuotiaille miehille ei tällä hetkellä anneta Modernaa.

Toinen koronarokotus

Saat ajan toiseen annokseen ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Toisen rokoteannoksen voi ottaa 6-12 viikon kuluttua ensimmäisestä. Voit perua saamasi ajan tai siirtää sitä nettiajanvarauksen kautta tai voit tulla rokotukselle ilman ajanvaraustaRokotamme kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Rokotteena on joko Pfizerin Comirnaty tai Moderna. Molemmat ovat mRNA-rokotteita. Rokote voi vaihdella saatavuuden mukaan. Molempia rokotteita voi ottaa toisena riippumatta siitä, mikä on ollut ensimmäisenä rokotteena. Alle 30-vuotiaille miehille ei tällä hetkellä anneta Modernaa.

Kolmas koronarokote

THL:n suosituksen mukaisesti Kaarinassa on aloitettu kolmansien koronarokotuksien antaminen

 • niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia sekä
 • henkilöille, jotka on rokotettu lyhyellä annosvälillä rokotusjärjestyksen ensimmäisten ryhmien joukossa.

Rokotuksiin voi varata ajan tai tulla ilman ajanvarausta. THL arvioi muun väestön osalta tilannetta myöhemmin.

Rokotteena on joko Pfizerin Comirnaty tai Moderna. Molemmat ovat mRNA-rokotteita. Rokote voi vaihdella saatavuuden mukaan. Molempia rokotteita voi ottaa kolmantena riippumatta siitä, mikä on ollut aiempana rokotteena. Alle 30-vuotiaille miehille ei tällä hetkellä anneta Modernaa.

3. rokoteannoksen riskiryhmät

Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan seuraavat ryhmät. Mikäli et kuulu näihin riskiryhmiin, ethän ruuhkauta ajanvarausnumeroa.

Elinsiirto
Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • sinulle on tehty elinsiirto ja tähän on hyljinnänestolääkitys käytössä.

Kantasolusiirto
Kuulut rokotettavien ryhmään, jos

 • olet saanut kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten tai
 • sinulle on tehty kantasolusiirto yli kolme vuotta sitten ja immunosuppressiivinen hyljinnänestolääkitys jatkuu edelleen.

Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
Kuulut rokotettavien ryhmään, jos sinulla on lääkärin toteama vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunivajavuus tai muusta syytä alentunut puolustuskyky. Tällaisia sairauksia ja tiloja ovat esimerkiksi

 • tavallinen vaihteleva immuunipuutos (common variable immunodeficiency, CVID)
 • rusto-hiushypoplasia
 • DiGeorgen oireyhtymä (Kromosomin 22q11.2-deleetio)
 • jaksoittainen neutropenia
 • muu tai tarkemmin määrittämätön neutropenia
 • pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus
 • sekamuotoiset immuunivajavuudet
 • muihin vakaviin puutoksiin liittyvä immuunivajavuus
 • muut immuunivajavuudet
 • APECED-oireyhtymä
 • synnynnäinen pernattomuus tai pernan poiston jälkitila
 • muun elimen hankinnainen puuttuminen.

Et kuulu rokotettavien ryhmään, jos sinulla on

 • IgA-vaje tai -puutos
 • mannoosia sitovan lektiinin puutos
 • komplementtitekijä C4:n osittainen vaje.

Immunosuppressiivinen syöpähoito
Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • olet saanut vuoden sisällä solunsalpaajahoitoa
 • olet saanut vasta-ainehoitoa leukemiaan tai lymfoomaan edellisten kahden vuoden aikana.

Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
Kuulut rokotettavaan ryhmään, jos

 • sinulla on autoimmuunisairaus (esimerkiksi selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi), jota hoidetaan
  • biologisella lääkkeellä tai
  • JAK-estäjällä (kauppanimiä Xeljanz / tofasitinibi, Olumiant / barisitinibi, Rinvoq / upadasitinibi, Jyseleca / filgotinibi).

Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
Kuulut ryhmään, jos

 • saat dialyysihoitoa tai
 • sinulla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (GFR-arvo alle 15 ml/min).

Ryhmään eivät kuulu

 • lievä, kohtalainen ja vaikea munuaisten vajaatoiminta, jolloin GFR-arvo on yli 15 ml/min
 • muut munuaissairaudet.

Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
Kuulut ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolujesi taso on alle 200 x 106 solua /l.

Et kuulu ryhmään, jos sinulla on

 • todettu HIV ja CD4-auttajasolutasosi on yli 200 x 106 solua /l.

Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila
Näissä tapauksissa sinulla tulee olla kyseistä sairautta hoitavan lääkärin kannanotto siitä, että sinulla on vaikea-asteinen immunosuppressiivisen tila ja tämän vuoksi tarve 3. koronarokoteannokselle. Tarvittaessa epäselvissä tapauksissa voi konsultoida rokotuspisteen konsulttilääkäriä.

Lisätietoja riskiryhmistä ja kolmansista rokotuksista THL:n sivuilta

Lyhyellä aikavälillä rokotetut henkilöt

Tähän ryhmään kuuluu koronapotilaiden parissa toimivaa terveydenhuoltohenkilöstöä sekä muun muassa hoivakotien iäkkäitä asukkaita ja heitä hoitavia työntekijöitä.

Lyhyellä annosvälillä tarkoitetaan alle 6 viikon aikaväliä kahden koronarokoteannoksen välillä. Useimmille lyhyellä annosvälillä rokotetuille annokset on annettu 3–4 viikon annosvälillä.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa lyhyellä annosvälillä rokotetulle, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. 

Lisätietoja kolmansista rokotuksista THL:n sivuilta

Lisätietoja 3. koronarokotuksesta Kaarinassa

Rokotukset ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta

Varaa aika rokotukseen

Varaa aika netissä

Pääsääntöisesti rokotusaika varataan osoitteesta kaarina.terveytesi.fi.

Ohje: Näin varaat koronarokotuksen

Ainoastaan, jos sinulla ei ole pankkitunnuksia, saat rokotusajan puhelimitse

 • Ajanvarauksen numero on 02 588 2600. Valitse ensin kiireetön ajanvaraus painamalla 2 ja sen jälkeen numero 2. Korona-aikoja annetaan puhelimitse ainoastaan arkisin klo 8 - 14.00 
 • Ajanvarauksen puhelinliikenne on tällä hetkellä pahoin ruuhkautunut rokotuspuheluiden vuoksi. Pyrimme vastaamaan takaisinsoittopyyntöihin parhaamme mukaan mahdollisimman pian, mutta pyynnöt käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä eli voit joutua odottamaan takaisinsoittoa jopa seuraavaan päivään. Pahoittelemme asiaa.
 • Jos olet jättänyt takaisinsoittopyynnön, odota soittoa rauhassa, älä soita uudelleen. Takaisin soitetaan vasta, kun uusia vapaita aikoja on tarjolla. 

Ethän ruuhkauta puhelinpalvelua, kiitos.

Rokotukset ilman ajanvarausta

Oskarintalon rokotukset

Kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat käydä koronarokotuksella ilman ajanvarausta Oskarintalolla eli kaupunginvirastolla, os. Oskarinkatu 4, arkisin klo 9-15.30. Ota mukaan Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus, myös ajokortti käy. Kaarinassa rokotamme vain kaarinalaisia tai hoitopaikakseen Kaarinan valinneita.

Rokotteita on rajoitetusti, koska rokotamme yhtä aikaa myös ajanvarauksella tulevia. Varaudu odottamaan ulkotiloissa.

Lisätietoja rokotuspaikasta

Pop up -rokotukset

Pop up -rokotuksia ei ole tällä hetkellä tarjolla.

UKK - usein kysyttyjä kysymyksiä

UKK-sivulla olemme vastanneet niihin kysymyksiin, joita usein kysytään rokotuksista esimerkiksi soittamalla.

Usein kysytyt kysymykset - rokotukset UKK

Jaa