Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

Vintti sijaitsee pääterveysaseman neuvolapäädyssä 2. kerroksessa. Ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu toimii arkisin klo 9-14 numerossa 02 588 2415.

Ajanvaraus Vinttiin

Yhteydenotot Vintin sairaanhoitajiin, psykologeihin ja lääkäriin tapahtuvat keskitetysti Vintin ajanvarauksen kautta. Voit ottaa yhteyttä Vintin ajanvarausnumeroon puh. 02 588 2415, joka toimii takaisinsoittopalveluna arkisin klo 9-14. Sairaanhoitajamme soittavat sinulle takaisin mahdollisimman pian.

Tarvittaessa voit perua varaamasi ajan netin kautta Ajanvarauksen peruutus  lomakkeella. 

Vintin sairaanhoitajat

Vintin sairaanhoitajan vastaanotolle voit hakeutua erilaisten psyykkisten ongelmien, kuten masennus/mielialaoireilun, ahdistuksen, unihäiriöiden, paniikkioireiden, pitkäaikaisen stressin tai uupumuksen vuoksi tai jos olet huolissasi päihteiden käytöstäsi.

Sairaanhoitajien arviointikäynnit kattavat 1-3 käyntiä, joiden aikana arvioidaan tilannettasi ja hoidon tarvettasi. Tarvittaessa sinut ohjataan Vintin muihin palveluihin, muulle hoitavalle taholle tai kolmannen sektorin piiriin.

Sairaanhoitajat tarjoavat myös tukikeskustelukontakteja esimerkiksi kriisitilanteissa ja psyykkisen voinnin tai päihteettömyyden tueksi.

Vintin sairaanhoitajat toteuttavat opiaattikorvaushoitoa sekä valvottuja lääkehoitoja, lastensuojelun päihdearvioita, ajokorttiseurantoja sekä opiaattikorvaushoidon arvioita.

Psykologit

Psykologi tukee asiakkaita erilaisissa elämän muutostilanteissa, kriiseissä ja mielen hyvinvointia koskevissa asioissa.

 Psykologilla on seuraavanlaisia työmuotoja:

  • lyhytterapeuttinen keskustelu ja neuvonta (psykologi tarjoaa tyypillisesti 1 - 5 käyntiä)
  • elämäntilanteen kartoitus ja uusien selviytymiskeinojen etsintä
  • psykologin arviot ja tutkimukset sekä tarvittaessa ohjaaminen jatkotutkimuksiin tai -hoitoihin.

Yhteydenotto tapahtuu Vintin ajanvarauksen kautta joko asiakkaan omasta aloitteesta tai asiantuntijan suosituksesta. Psykologille ohjaudutaan Vintin lähetepalaverissa tehdyn arvion mukaan.

 

Vintin sosiaalihuollon palvelut

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin moniammatillisen hoito- ja kuntoutustyöryhmän osana toimivat myös sosiaalihuollon palvelut. Sosiaalihuollon palvelut ovat osa palvelukokonaisuutta ja palveluiden piiriin ohjaudutaan Vintin hoitohenkilökunnan kautta. Yhteydenotosta käynnistetään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi.

  • Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu arkisin klo 9-14, puh. 02 588 2415. Sairaanhoitajamme soittavat sinulle takaisin saman päivän aikana.

Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä on mukana Vintin asiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä Vintin työntekijöiden lisäksi eri tahojen kanssa kuten aikuissosiaalityö, perhepalvelut ja työ- ja elinkeinotoimisto. Sosiaalityöntekijä vastaa erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja toimii heidän asioistaan vastaavana sosiaalityöntekijänä. 

Maanantaisin sosiaalityöntekijänä toimii Mari Männikkö ja muina päivinä Tiina Furuholm.

Vintin sosiaalityöntekijän puhelinajat ovat maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 9-10.

Asumisneuvonta

Asumisneuvoja toimii Kaarinan vuokratalot Oy:n kanssa yhteistyössä vuokravelkoihin ja asumisen häiriöihin liittyvissä tilanteissa. Voit olla suoraan yhteydessä asumisneuvojaan, mikäli koet tarvitsevasi ohjausta ja neuvontaa Kaarinan vuokratalot Oy:n vuokralaisena.

Asumisohjaus

Vintin asumisohjaaja on mukana Vintin asiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa palveluneuvonnan sekä asumisohjauksen tarpeen vuoksi. Vintin sosiaalihuollon palveluina voidaan arvioidun palvelutarpeen perusteella järjestää tukiasumista Kaarinan vuokratalot Oy:ltä välivuokratuissa asunnoissa. Asumisohjaaja toteuttaa näiden asuntojen koordinointia ja asumisohjausta yhteistyössä Almi-tiimin ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Almi-tiimi

Vintin Almi-tiimin kaksi työntekijää ovat osa Vintin asiakkaiden hoitoa ja kuntoutusta, mikäli palvelutarpeen arvioinnissa esille nousee tuen tarvetta arjen toimintakyvyssä. Almi-tiimin työntekijät tukevat asiakasta niillä elämän osa-alueilla, joihin mielenterveys- tai päihdehäiriö vaikuttaa elämänlaatua alentavasti. Yhteyshenkilö lähihoitaja Matti Hentilä.

Yksityiset asumispalvelut

Vintin sosiaalityöntekijä koordinoi palvelutarpeen arvioinnin perusteella yksityisiltä palvelun tuottajilta ostettuja asumispalveluita yhdessä muun Vintin työryhmän kanssa. Asumispalvelua voidaan ostaa Vintin asiakkaille mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kilpailutuksessa hyväksytyiltä palvelun tuottajilta.

Ota yhteyttä Vintin sosiaalihuollon työntekijöihin

Toimintakeskus Touko

Toimintakeskus Touko on osa päihde- ja mielenterveysyksikkö Vinttiä. Tarpeen mukaan toimintakeskuksessa käyvät Vintin sosiaalityöntekijä, asumisohjaaja sekä ALMI-tiimin työntekijät.

Toimintakeskus Toukossa voit osallistua Kaarinan kaupungin järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan tai sosiaaliseen kuntoutukseen. Molempia palveluja toimintakeskus tarjoaa 18 vuotta täyttäneille kaarinalaisille.

  • Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät koostuvat pajalla tehtävistä teknisistä töistä ja talon puolella olevista kotitaloudellisista työtehtävistä. Toimintakeskuksen alueella on myös mahdollisuus tehdä pihatöitä. Kesän aikana alue tarjoaa kattavat mahdollisuudet puutarhassa suoritettaviin työtehtäviin. Kuntouttavaan työtoimintaan voit hakeutua toimintakeskus Toukon kuntoutusohjaajan kautta.
  • Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille mahdollistamme toimintakeskuksessa päihteettömän ympäristön ja yhteisön, jossa mahdollistetaan tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Asiakkaiden tavoitteet määritellään yksilökohtaisesti jokaisen toiveita kuunnellen. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaaksi voit hakeutua Vintin sosiaalityöntekijän kautta.

Toimintakeskuksen asiakkaille järjestetään myös ryhmätoimintaa. Lisätietoja voi kysyä Toukon kuntoutusohjaajalta.

Toimintakeskus Toukon henkilökunnan tavoitat parhaiten puhelimitse klo 9–15.

Tutustumiskäyntien varaukset ja muut yhteydenotot ensisijaisesti Toukon kuntoutusohjaajan kautta p. 050 525 5771

Toukon yhteystietoja

Jaa