Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

Vintin ajanvaraus puh. 02 588 2415 ma-pe klo 9-11 ja klo 14-15.

Vintin sairaanhoitajat

Vintin sairaanhoitajan vastaanotolle voit hakeutua erilaisten psyykkisten ongelmien, kuten masennus/mielialaoireilun, ahdistuksen, unihäiriöiden, paniikkioireiden, pitkäaikaisen stressin tai uupumuksen vuoksi tai jos olet huolissasi päihteiden käytöstäsi.

Sairaanhoitajien arviointikäynnit kattavat 1-3 käyntiä, joiden aikana arvioidaan tilannettasi, hoidon tarvetta ja tarvittaessa sinut ohjataan Vintin muihin palveluihin, muulle hoitavalle taholle tai kolmannen sektorin piiriin.

Sairaanhoitajat tarjoavat myös tukikeskustelukontakteja esimerkiksi kriisitilanteissa ja psyykkisen voinnin tai päihteettömyyden tueksi.

Vintin sairaanhoitajat toteuttavat opiaattikorvaushoitoa sekä valvottuja lääkehoitoja, lastensuojelun päihdearvioita, ajokorttiseurantoja sekä opiaattikorvaushoidon arvioita.

Ajanvaraus

Voit ottaa yhteyttä Vintin ajanvarausnumeroon, joka toimii ma - pe klo 9-11 ja klo 14 - 15. Numero on 02 588 2415.

Psykologit

Psykologi tukee asiakkaita erilaisissa elämän muutostilanteissa, kriiseissä ja mielen hyvinvointia koskevissa asioissa.

 Psykologilla on seuraavanlaisia työmuotoja:

  • lyhytterapeuttinen keskustelu ja neuvonta (psykologi tarjoaa tyypillisesti 1 - 5 käyntiä)
  • elämäntilanteen kartoitus ja uusien selviytymiskeinojen etsintä
  • psykologin arviot ja tutkimukset sekä tarvittaessa ohjaaminen jatkotutkimuksiin tai -hoitoihin

Ajanvaraus

Yhteydenotto tapahtuu Vintin ajanvarauksen kautta joko asiakkaan omasta aloitteesta tai asiantuntijan suosituksesta. Psykologille ohjaudutaan Vintin lähetepalaverissa tehdyn arvion mukaan.

 

Vintin sosiaalihuollon palvelut

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin moniammatillisen hoito- ja kuntoutustyöryhmän osana toimivat myös sosiaalihuollon palvelut. Sosiaalihuollon palvelut ovat osa palvelukokonaisuutta ja palveluiden piiriin ohjaudutaan Vintin hoitohenkilökunnan kautta. Yhteydenotosta käynnistetään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi.

  • Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin ajanvaraus arkisin klo 9-11 ja 14-15, puh. 02 588 2415.

Sosiaalityö

Sosiaalityöntekijä on mukana Vintin asiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tekemällä yhteistyötä Vintin työntekijöiden lisäksi eri tahojen kanssa kuten aikuissosiaalityö, perhepalvelut ja työ- ja elinkeinotoimisto. Sosiaalityöntekijä vastaa erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja toimii heidän asioistaan vastaavana sosiaalityöntekijänä.

Asumisneuvonta

Asumisneuvoja toimii Kaarinan vuokratalot Oy:n kanssa yhteistyössä vuokravelkoihin ja asumisen häiriöihin liittyvissä tilanteissa. Voit olla suoraan yhteydessä asumisneuvojaan, mikäli koet tarvitsevasi ohjausta ja neuvontaa Kaarinan vuoktatalot Oy:n vuokralaisena.

Asumisohjaus

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin asumisohjaaja on mukana Vintin asiakkaiden hoidossa ja kuntoutuksessa palveluneuvonnan sekä asumisohjauksen tarpeen vuoksi. Vintin sosiaalihuollon palveluina voidaan arvioidun palvelutarpeen perusteella järjestää tukiasumista Kaarinan vuokratalot Oy:ltä välivuokratuissa asunnoissa, joiden koordinointia ja asumisohjausta asumisohjaaja toteuttaa yhteistyössä Almi-tiimin ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Almi-tiimi

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin Almi-tiimin kaksi työntekijää ovat osa Vintin asiakkaiden hoitoa ja kuntoutusta, mikäli palvelutarpeen arvioinnissa esille nousee tuen tarvetta arjen toimintakyvyssä. Almi-tiimin työntekijät tukevat asiakasta niillä elämän osa-alueilla, joihin mielenterveys- tai päihdehäiriö vaikuttaa elämänlaatua alentavasti. Yhteyshenkilö lähihoitaja Matti Hentilä.

Yksityiset asumispalvelut

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin sosiaalityöntekijä koordinoi palvelutarpeen arvioinnin perusteella yhdessä muun Vintin työryhmän kanssa yksityisiltä palvelun tuottajilta ostettuja asumispalveluita. Asumispalvelua voidaan ostaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kilpailutuksessa hyväksytyiltä palvelun tuottajilta arvioidun tarpeen mukaan Vintin asiakkaille.

Toimintakeskus Touko

Toimintakeskus Toukossa voit työskennellä työtoiminnassa tai voit osallistua muuhun matalan kynnyksen toimintaan. Touko tarjoaa palvelujaan 18 vuotta täyttäneille kaarinalaisille. Työtehtävät suunnitellaan toimintakeskuksen monipuolisista mahdollisuuksista sinulle sopiviksi.

Asiakkaaksi toimintakeskukseen pääset ottamalla yhteyttä kuntoutusohjaajaan puh. 040 728 0039.

Toimintakeskuksessa työskentelevät kuntoutusohjaaja, vastuuohjaaja sekä kaksi toimintakeskusohjaajaa. Lisäksi toimintakeskuksella voit tavata muita Vintin työntekijöitä. Vintin asumisohjaaja, ALMI-tiimin lähihoitajat sekä sosiaalityöntekijä vierailevat toimintakeskuksella säännöllisesti.

Toimintakeskus on avoinna arkisin klo 8–16.

Keittiön toimintakeskusohjaaja
puh. 050 314 0794

Toukon yhteystietoja

Ota yhteyttä Vintin työntekijöihin

Jaa