Toimintaterapia

Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan ja tämän lähiomaisten kanssa ratkaisuja arkielämän haasteisiin ja tuetaan niitä valmiuksia, kykyjä ja taitoja, joita asiakas tarvitsee arkisista toiminnoista suoriutuakseen. Toimintaterapeutti tekee arvion, jonka perusteella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavia jatkotoimia ja apuvälinepalvelua. Toimintaterapeutti ottaa lähetteen perusteella yhteyttä asiakkaaseen.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapiapalvelut on tarkoitettu pääosin alle kouluikäisille lapsille. Lapsi ja nuori voi ohjautua toimintaterapiaan, mikäli hänellä on ikäänsä nähden haasteita esimerkiksi motoriikassa, hahmottamisessa, leikki- ja vuorovaikutustaidoissa tai aistitiedon käsittelyssä. Toimintaterapiaan ohjaudutaan yleensä neuvolan tai päivähoidon suosituksesta. Toimintaterapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia. 

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiasta hyötyvät ne aikuisasiakkaat, joilla on vaikeuksia suoriutua arkitoimista, osallistua arkeen itseä tyydyttävällä tavalla johtuen sairaudesta, vammasta tai muuttuneesta elämäntilanteesta. Aikuiset tulevat toimintaterapiaan julkisen terveydenhuollon lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen lähettämänä. Toimintaterapian asiakasmaksu on 11,60 €. Maksu kerryttää maksukattoa. Peruuttamattomasta käynnistä tulee sakkomaksu 51,50€ euroa 18v. täyttäneelle.

Kuvassa vas. Essi Airio, keskellä Anni Hietanen, oik. Henna Haarakallio

Yhteystiedot

Postiosoite

Hallimestarinkatu 17 A
20780 Kaarina

Lisätietoja

Toimintaterapia toimii Krossin alueella samoissa tiloissa perheneuvolan kanssa.

Essi Airio puh. 040 3555144.

Jaa