Toimintaterapia

Toimintaterapia edistää lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä sekä arjen sujumista.

Kenelle toimintaterapia on tarkoitettu?

Lasten toimintaterapiapalvelut on tarkoitettu pääosin alle kouluikäisille lapsille. Lapsi ja nuori voi ohjautua toimintaterapiaan, mikäli hänellä on ikäänsä nähden haasteita:

  • kehon hallinnassa
  • hienomotoriikassa
  • hahmottamisessa
  • leikki- ja vuorovaikutustaidoissa
  • arjen toiminnoista suoriutumisessa
  • aistitiedon käsittelyssä.

Miten hakeutua toimintaterapiaan?

Toimintaterapiaan ohjaudutaan yleensä neuvolan tai päivähoidon suosituksesta. Toimintaterapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia. 

Ajanvaraus

Ajanvaraus tapahtuu ensimmäisen kontaktin yhteydessä.

Anni Hietanen vastaa sekä lapsi- että aikuisasiakkaista.

Toimintaterapeutit
Toimintaterapeutit Essi Airio (vas.) ja Henna Haarakallio.

Yhteystiedot

Postiosoite

Hallimestarinkatu 17 A
20780 Kaarina

Lisätietoja

Toimintaterapia toimii Krossin alueella samoissa tiloissa perheneuvolan kanssa.

Jaa