Työterveyshuolto

Tietoa kunnan järjestämisvastuulla olevien työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville

Palveluiden tuottajana Mehiläinen

Kaarinan kaupungin järjestämisvastuulla olevien työterveyshuollon palveluiden tuottaminen on kilpailutettu. Sopimus työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta alueella sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille on tehty Mehiläinen Oy:n kanssa vuosiksi 2022–2024 (+ optiovuodet 2025 ja 2026) kaupunginhallituksen päätöksellä 27.9.2021 § 274.

Tehty palvelusopimus liittyy työterveyshuoltolakiin, jonka mukaisesti kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa (terveydenhuoltolaki, 1326/2010, 18 §). Kaarinan kaupunki voi tuottaa kyseiset palvelut itse tai hankkia palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Kaarinan kaupunki on päättänyt ulkoistaa kaupungin järjestämisvastuulla olevien työterveyshuoltopalveluiden tuottamisen Mehiläinen Oy:lle.

Mehiläinen Oy on Kaarinan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella velvollinen tuottamaan tarvittaessa työterveyshuoltopalveluita Kaarinan kaupungin alueella sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville sekä kaupungissa toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville. Tämä tarkoittaa, että kaupungin järjestämisvastuulla oleva työterveyshuoltopalvelu on ulkoistettu Mehiläinen Oy:lle. Kaarinan kaupungin terveyskeskus ei näin ollen tuota työterveyshuollon palveluita. Huolimatta solmitusta palvelusopimuksesta jokainen yritys / yrittäjä saa vapaasti valita työterveyshuoltopalveluidensa tuottajan itse.

 

Kaarinan kaupungin ja Mehiläinen Oy:n välisessä sopimuksessa on sovittu työterveyspalveluista seuraavasti keskeisistä ehdoista:

  • Toiminta tulee järjestää Kaarinan kaupungissa. Toimipiste sijaitsee sellaisessa paikassa, että julkisella liikenteellä se on kohtuullisesti tavoitettavissa eli enintään 1 km etäisyydellä bussipysäkistä.
  • Työterveyshuollon laboratorion näytteenottopisteen tulee sijaita Kaarinassa. Röntgenkuvauspisteen tulee sijaita enintään 15 km etäisyydellä Kaarinan kaupungin virastotalosta.
  • Tarjoajan tulee tarvittaessa tuottaa Kaarinan kaupungin alueella sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville sekä kaupungissa toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville Kela I työterveyshuoltopalveluita tarjouksen liitteenä toimitetun hinnaston mukaisilla hinnoilla kahden ensimmäisen sopimusvuoden ajan, eli 2022–2023. Tämän jälkeen palveluntuottaja ja palveluita ostava yritys / yrittäjä voivat sopia hinnoista vapaasti.
  • Tarjoajan tulee tuottaa Kaarinan kaupungin alueella sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville sekä kaupungissa toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville Kela 2 työterveyshuoltopalveluita tarpeen mukaan ja niiden hinnat ovat vapaasti sovittavissa yrittäjän ja tarjoajan välillä.

Sopimus on julkinen ja yritys voi halutessaan pyytää sopimuksen nähtäväkseen.

Lisätietoja antavat

Mehiläinen Oy:n työterveyshuollon sopimukseen, palveluihin ja muihin vastaaviin asioihin:
Paula Aaltonen, yksikön koordinaattori, Mehiläinen Työelämäpalvelut, p. 040 500 1428, paula.aaltonen@mehilainen.fi

Kaarinan kaupungin ja Mehiläinen Oy:n välille tehtyyn palvelusopimukseen liittyvissä asioissa:
Kaarinan kaupungin johtava ylilääkäri Antti Sandèn, p. 050 430 2135, antti.sanden@kaarina.fi

Jaa