Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa (päivitetty 28.8.2020)

Julkaistu: 17.8.2020 | Päivitetty: 28.8.2020

Riskiryhmään kuuluvat esikoululaiset

Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla. Sen riski ei ole lisääntynyt terveillä, eikä valtaosalla niistä lapsista ja nuorista, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. 

Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen, jos lapsella tai hänen perheenjäsenellään on vaikea perussairaus tai hän tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä. Tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota.

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Lääkäri voi arvioida poissaolon tarpeellisuutta. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Huomioittehan, että lääkäri voi kirjoittaa lääkärintodistuksen, jossa ei ole tarkempia tietoja huoltajan terveydentilasta, mutta josta käy ilmi huoltajan kuuluminen riskiryhmään ja se, ettei oppivelvollisuusikäinen voi tästä syystä osallistua perusopetukseen lähiopetuksessa.

Jos oppilas ei voi esimerkiksi omaan terveydentilaan liittyvistä syistä osallistua lähiopetukseen, hänelle on mahdollista tehdä yksilökohtainen päätös perusopetuslain 18 §:n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä. Opetus voidaan tällöin antaa poikkeuksellisesti esimerkiksi etäopetuksena, jolloin oppilas voi turvallisesti opiskella kotoa käsin. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestely on mahdollinen ainoastaan yksittäisten oppilaiden osalta terveydellisin perustein. Päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota. Perusopetuslain 18 § ja erityiset opetusjärjestelyt ovat olleet osa perusopetuslakia jo ennen koronavirusepidemiaa.

Mikäli lääkäri toteaa lääkärintodistuksessa lapsen tai hänen perheenjäsenensä koronariskin niin suureksi, ettei tavanomaiseen lähiopetukseen osallistuminen ole mahdollista, tulee ottaa yhteyttä yksikön esimieheen / päiväkodinjohtajaan ja esittää lääkärintodistus.

Sairas lapsi

Sairas lapsi ei voi tulla varhaiskasvatukseen eikä esiopetukseen.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (THL)

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on täsmentänyt ohjeistustaan koskien las-ten infektioita, testaamista ja kouluun / varhaiskasvatukseen palaamista:

  • Lapsen sairastuttua hänet tulee viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
  • Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetul-le koronavirustapaukselle, eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltä-vän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
  • Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päi-vän jälkeen. 
  • Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasva-tukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. 
  • Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai var-haiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä per-heestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana. 
  • Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata. 
  • Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena. 
  • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen ne-nänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali, eikä infektio-oireita ole.

Koronavirusepäilyn johdosta ollaan yhteydessä Kaarinan terveyskeskukseen ma-pe klo 8-16 puh. 02 588 2600.

Terveyskeskuksen ollessa suljettuna ota yhteys Turun yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800.

Ulkomailla matkustaneet

Suositus on, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.

Ulkomailta palattaessa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistus, joka päivittyy koronatilanteen mukaisesti.

THL:n ohjeet

Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista. Terveysviranomaiset vastaavat altistuneiden kartoittamisesta ja yhteydenottamisesta sekä jatkotoimista.

Jos vanhemman tulee olla yhteydessä varhaiskasvatukseen koskien lapsenne koronatartuntaa tai hänen altistumistaan, yhteydenotot tehdään varhaiskasvatusyksikön esimieheen (päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon ohjaaja).

Kaarinan kaupunki

Sivistyspalvelut

Jaa