Kaarina sulkee kouluja ja niihin liittyviä toimintoja 14.12.-6.1. ja siirtää perusopetuksen vuosiluokkien 4.-9. oppilaat etäopetukseen syyslukukauden loppuun

Julkaistu: 10.12.2020 | Päivitetty: 15.12.2020

Tiedotetta päivitetty 15.12.2020 sulkuajan päättymispäivän osalta, uusi päättymispäivä on 6.1.2021.

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti torstaina 10.12.2020, että osa Kaarinan kouluista sekä liikuntapaikkoja suljetaan osittain tai kokonaan maanantaista 14.12.2020 alkaen. Muutos ei koske vuosiluokkien 1.-3. -oppilaita, eikä oppilaita, joiden pääasialliseksi opetusryhmäksi on osoitettu pienryhmä. Liikuntapaikat ovat olleet vain rajatussa käytössä tähän asti aiemmin tehdyn päätöksen mukaan.

Päätökseen liittyvistä käytännöistä ja toimenpiteistä tiedotetaan Wilman kautta huoltajia ja oppilaita sekä yleisesti heti kun uutta tietoa on saatavilla.

Kaarinan kaupunki toivoo, että koulujen sulkemisesta johtuvat, nopealla aikataululla tehtävät järjestelyt saadaan tehtyä rauhassa valmiiksi, ennen kuin esimerkiksi kouluihin päin otetaan yhteyttä. Tiedotamme järjestelyistä heti kun se on mahdollista. Tiedot päivittyvät tähän tiedotteeseen.

Ote sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä 10.12.2020, pykälä tarkastettiin poikkeuksellisesti kokouksen aikana:

"--- Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että esittelytekstissä eritellyt Kaarinan perusopetuksen koulukiinteistöt [luettelo alla] ja niihin verrattavissa olevat, koulun käytössä olevat tilat suljetaan tartuntatautilain 58 §:n perusteella 14.12.2020 - 7.1.2021 väliseksi ajaksi osittain. Edellä mainittujen lisäksi suljetaan samaksi määräajaksi myös muut kaupungin sisäliikuntatilat. ---"

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 muuttaa päätöksen koulujen tilojen ja sisäliikuntapaikkojen kiinni pysymisen osalta siten, että viimeinen kiinniolopäivä on 6.1.2021, ei 7.1.2021.

Suljettavat koulukiinteistöt 14.12.2020 - 6.1.2021:

  • Auranlaakson koulu (Littoistenjärventie 297)
  • Hovirinnan koulu (Päiväläisenkatu 1 ja Tallakatu 2 - koko monitoimitalo)
  • Kotimäen koulu (Littoistentie 525)
  • Kuusiston koulu (Kuusiston koulutie 14)
  • Niemenkulman koulu (Niemenkulmantie 130)
  • Piikkiön yhtenäiskoulu (Koulutie 2) ja liikuntahalli (Hallitie 2)
  • Piispanlähteen koulu (Marsukatu 1 ja Otsonkatu 2)
  • Rungon koulu (Vanha Viipurintie 84)
  • S:t Karins svenska skola (Päiväläisenkatu 1)
  • Valkeavuoren koulu (Aapiskuja 7, Voivalantie 7-9 ja Konemestarinkatu 8)

Päätöksen johdosta Kaarinan kaupungin perusopetuksessa siirrytään perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ajalle 14.-19.12.2020. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen vuosiluokkien 4.-9. yleisopetuksen opetusryhmien osalta. Päätös ei koske vuosiluokkien 1.-3. -oppilaita, eikä oppilaita, joiden pääasialliseksi opetusryhmäksi on osoitettu pienryhmä.

Kaupungin sisäliikuntatiloista suljetaan ajalle 14.12.2020-6.1.2021 kokonaan Monitoimitalo, Vapari, uimahalli ja Piikkiön liikuntahalli.

Jaa