Koronapassin käyttö laajenee kaupungin palveluissa

Julkaistu: 10.12.2021 | Päivitetty: 10.12.2021

Kaarinan kaupungin sisätiloissa järjestämissä tilaisuuksissa jatketaan koronapassin käyttöä. Lisäksi koronapassi otetaan käyttöön suurimmassa osassa kaupungin tiloja ja palveluja sekä osin ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa. Koronapassin käyttö perustuu Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen, joka on voimassa 10.-31.12.2021. Koronapassin laaja käyttöönotto mahdollistaa kaupungin palvelujen ja tilaisuuksien jatkamisen. Myös seurojen, yhdistysten ja yrityksien tulee noudattaa AVI:n päätöstä.

Kaupungin palvelut 10.-31.12.2021

Kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä kysytään koronapassi ja henkilöllisyystodistus:

  • kaupungin järjestämissä ja kaupungin tiloissa järjestettävissä tapahtumissa järjestäjän toimesta (yli 20 hengen tilaisuudet)
  • uimahallissa ja Kuntokoulu Kaarinassa
  • kaikissa Kaarinan kaupungin sisäliikuntapaikoissa ja
  • kaupungin järjestämässä harrastustoiminnassa kuten kansalaisopiston kursseilla tai Harvaluodon saunassa.

Koronapassia ei kysytä:

  • kirjastoissa ja nuorisotiloissa, poikkeuksena näissä tiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet, joissa yli 16-vuotiailta osallistujilta edellytetään koronapassia
  • oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toiminnassa
  • sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa tai
  • lakisääteisissä osallistumistilaisuuksissa.

Koronapassi kysytään joka kerta kun tilaan tai tilaisuuteen saavutaan. Koronapassin laaja käyttöönotto mahdollistaa kaupungin palvelujen ja tilaisuuksien jatkamisen.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa ja esimerkiksi lapsi-vanhempi-tapahtumissa koronapassi kysytään 16 vuotta täyttäneiltä.

Koronapassia kysyttäessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta henkilön ikä voidaan tarkastaa. Mikäli 16 vuotta täyttäneellä ei ole esittää koronapassia, ei tilaisuuteen voi osallistua ja tilasta on poistuttava.

Visiitin kuntosali joudutaan sulkemaan vapaavuorojen osalta, ryhmä- ja kuntoutustoiminta jatkuu.

Lisätietoja muutoksista kaupungin palveluissa (sivu päivittyy 10.12.2021)

Näin saat koronapassin

Saat koronatodistuksen Omakannasta. Voit tulostaa todistuksen tai esimerkiksi tallentaa sen älypuhelimeen. Hae koronatodistus Omakannasta omakanta.fi

Jos et voi itse tulostaa todistusta tai sinulla ei ole älypuhelinta

Lisätietoa koronapassista

Tilaisuuden järjestäjä tarkastaa koronapassin

Kaupunki kysyy koronapassia omissa tiloissa ja tilaisuuksissa silloin kun se toimii järjestäjänä.

Jos kaupungin tiloja käyttää joku muu tai tila on ulosvuokrattu, tilaisuuden järjestäjän vastuulla on tarkastaa koronapassit. Mikäli 16 vuotta täyttäneellä ei ole esittää koronapassia, ei tilaisuuteen voi osallistua ja tilasta on poistuttava.

Järjestöjen, seurojen ja yrityksien on huolehdittava itse koronapassin tarkastuksesta omissa tiloissa ja tilaisuuksissa, joissa ne toimivat järjestäjinä. Katso ohje koronapassin lukijan käyttöönotosta

Yleiset hygieniavaatimukset

Koronapassin käyttöönoton lisäksi Kaarinan kaupunki huolehtii siitä, että asiakas- ja yleisötiloissa noudatetaan yleisiä hygieniavaatimuksia. Kaupungin tiloissa on tarjolla käsidesiä tai mahdollisuus pestä kädet. Tilat ja palvelut järjestetään siten, että turvallisia etäisyyksiä voidaan pitää.

Kaarinan kaupunki suosittaa vahvasti maskin käyttöä. Käytä maskia aina asioidessasi, joukkoliikenteessä sekä silloin kun et voi pitää turvallista etäisyyttä, myös ulkotiloissa. Huolehdi hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräykset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti 9. joulukuuta 2021 kieltää kaikki Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joiden yleisömäärä on yli 20 henkilöä.  Lisäksi aluehallintovirasto edellyttää sekä yleisölle avoimien tilojen että rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttöä järjestettävän siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä.

Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös yleisölle avoimien tilojen käytön edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotiloja.

Päätös on voimassa 10. - 31.12.2021. Toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus välttyä rajoituksilta edellyttämällä koronapassia. Tällä perusteella Kaarinan kaupunki ottaa käyttöön koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista.

Lisätiedot Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräyksistä löytyvät kootusti:

Usein kysyttyä koronaviruksesta

AVI:n Asiakaspalvelu

Jaa