Kutsu tiedotus- / yleisötilaisuuksiin: Mt 180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkelan eritasoliittymä – Kuusisto

Julkaistu: 8.9.2021 | Päivitetty: 8.9.2021

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kaarinan kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Mt 180 parantaminen rakentamalla uusi yhteys välille Kurkelan eritasoliittymä – Kuusisto, Kaarina.

Suunnittelualue ulottuu Kaarinan kaupungin alueella valtatien 1 (E18) liittymästä maantiellä 2221 Kirjalansalmen sillalle maantielle 180. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen toimivuutta Saaristotiellä toteuttamalla uusi linjaus Kurkelasta Kuusiston saarelle (ns. Kaarinan läntinen ohikulkutie). Suunnitelmaan sisältyy mm. liittymä-, jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyjä sekä uusi silta Auvaisbergin salmen yli. Hankkeesta on laadittu lainvoimainen yleissuunnitelma, johon voi tutustua osoitteessa: https://vayla.fi/kurkela-kuusisto

Yleisötilaisuudet järjestetään Covid-19-epidemiasta johtuen Teams-kokouksena, linkit kokouksiin löytyvät sivulta: https://vayla.fi/kurkela-kuusisto

  • Yleisötilaisuus 1: keskiviikko 15.9.2021 klo18.00–20.00 pohjoisosa eli suunnittelukohteet välillä valtatie 1 – Auvaisbergin salmen uusi silta.
  • Yleisötilaisuus 2: tiistai 21.9.2021 Kuusiston saaren suunnittelukohteet välillä Auvaisbergin salmen uusi silta – Kirjalansalmen silta.

Niille, joille Teams-kokouksiin liittyminen ei onnistu, Kaarinan kaupunki järjestää mahdollisuuden seurata yleisötilaisuuksia kaupungin tiloissa, osoitteessa Lautakunnankatu 1, Kaarina:

  • Kaarina-talossa oleva Kaarina-sali 15.9. klo 18.00–20.00.
  • Kaarina-talossa oleva kokoushuone Kuusistonsalmi 21.9. klo 18.00–20.00.

Tilaisuuksissa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Lisätietoja hankkeesta voit lukea hankkeen Internet-sivuilta. Tilaisuuksissa esitettäviin aineistoihin voi tutustua ennakkoon tietoverkossa https://vayla.fi/kurkela-kuusisto

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuuksissa esitellään karttapalautejärjestelmä, johon voi tutustua jo ennakkoon linkistä:  https://mt180kaarina.sitowise.com/

Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa tietosuojaosioon osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Kutsu on julkaistu tietoverkossa verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset  8.9.2021.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0295 022 796, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

SitoWise Oy projektipäällikkö Martti Kokoi, p. 020 747 6732, etunimi.sukunimi@sitowise.com.

Kaarinan kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen, p. 050 373 2418, etunimi.sukunimi@kaarina.fi.

 

Maanomistajia, yrityksiä ym. sidosryhmien edustajia pyydetään tarvittaessa ottamaan yhteyttä projektin sidosryhmävastaava Maija Ketolaan, p. 050 352 7784, etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 

Tervetuloa!

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus.

 

 

Jaa