Meriveden laatu heikentynyt - Hovirinnan ja Ala-Lemun talviuimapaikoilla vältettävä sukeltamista

Julkaistu: 20.1.2023 | Päivitetty: 20.1.2023

Hovirinnan talviuimapaikalta 19.1.2023 otetussa uimavesinäytteessä on todettu raja-arvon ylittävä määrä Escherichia coli ja enterokokki-bakteereita. Ala-Lemun talviuimapaikalta 17.1.2023 ja 19.1.2023 otetuissa uimavesinäytteissä on todettu raja-arvon ylittävä määrä Escherichia coli ja enterokokki-bakteereita. Terveystarkastajan ohjeiden mukaan kyseisillä talviuimapaikoilla tulee välttää sukeltamista toistaiseksi. Uiminen vedessä voi aiheuttaa suolisto- tai silmäoireita. Tietojemme mukaan ei ole syytä epäillä jätevesivalumaa tai muuta vastaavaa Kuusiston salmen alueella. Korkeat bakteeriarvot voivat selittyä viimeaikojen sateilla ja lumien sulamisvesillä, jotka ovat huuhtoutuneet vesistöihin. Tiedotamme asiasta lisää tarvittaessa.

Hovirinnan talviuintipaikka

Hovirinnan talviuintipaikalta 19.1.2023 otetuissa vesinäytteissä on havaittu E.coli- ja enterokokkibakteereita. Uimaveden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt enterokokkien osalta vaatimuksia, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Uimaveden korkeat bakteeriarvot voivat selittyä viimeaikojen sateilla ja lumien sulamisvesillä, jotka ovat huuhtoutuneet vesistöihin.

Tietojemme mukaan ei ole syytä epäillä jätevesivalumaa tai muuta vastaavaa Kuusiston salmen alueella.

Asiasta on tiedotettu Hovirinnan uimapaikan käyttäjiä.

Todennäköisin altistumisreitti suolistoperäisille taudinaiheuttajille on uimaveden nieleminen uimisen tai sukeltamisen yhteydessä. Tämän johdosta Hovirinnan talviuimapaikalla tulee välttää sukeltamista, kunnes uimaveden laatu täyttää laatuvaatimukset.

Uiminen vedessä voi aiheuttaa suolisto- tai silmäoireita.

Ala-Lemun talviuintipaikka

Ala-Lemun kartanon talviuintipaikalta 17. ja 19.1. 2023 otetuissa vesinäytteissä on havaittu E.coli- ja enterokokkibakteereita. Uimaveden mikrobiologinen laatu ei täyttänyt vaatimuksia, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta. 

Uimaveden korkeat bakteeriarvot voivat selittyä viimeaikojen sateilla ja lumien sulamisvesillä, jotka ovat huuhtoutuneet vesistöihin. 

Tietojemme mukaan ei ole syytä epäillä jätevesivalumaa tai muuta vastaavaa Kuusiston salmen alueella.

Asiasta on tiedotettu Ala-Lemun uimapaikan käyttäjiä.

Todennäköisin altistumisreitti suolistoperäisille taudinaiheuttajille on uimaveden nieleminen uimisen tai sukeltamisen yhteydessä. Tämän johdosta Ala-Lemun talviuimapaikalla tulee välttää sukeltamista, kunnes uimaveden laatu täyttää laatuvaatimukset. 

Uiminen vedessä voi aiheuttaa suolisto- tai silmäoireita. 

Lisätietoja: 

Kaarinan kaupunki julkaisee verkkopalvelussaan uimaveden laadun tutkimustuloksia omien uimapaikkojensa osalta

Jaa