Näyttelyt 2021: kesäkuu

Julkaistu: 3.5.2021 | Päivitetty: 3.5.2021

Kesäkuussa nähdään VELMUN, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma / Suomen ympäristökeskus SYKE:n ja Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelun yhdessä tuottama valokuvanäyttely Meren aarteet ja tatuointitaiteilija Johanna Karvosen taltioimia tarinoita ja tatuoinnin vaiheita.


VELMU ja Kaarinan ympäristönsuojelu: Meren aarteet -valokuvanäyttely
1.–30.6.2021 | Kaarina-talo 1. krs

VELMU kartoittaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta tavoitteena Itämeren kestävä käyttö ja suojelu.

Suomen meriluonto on poikkeukselliseen kaunis. Vaikka lajeja ei ole yhtä paljon kuin valtamerillä, luovat kymmenet tuhannet saaret, luodot, salmet, poukamat, laguunit, kivikot, hiekkarannat, vedenalaiset kalliot ja harjumuodostumat poikkeuksellisen monimuotoisen elinympäristön kasveille ja eläimille. Värikkäitä lajeja ja monimuotoista luontoa löytää, jos vain osaa katsoa.

Monimuotoisuus on elämän perusta meressäkin. Meriekosysteemin tasapaino ja samalla monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna. Rehevöityminen ja haitalliset aineet rasittavat Itämerta ja lajien levinneisyydet muuttuvat ilmastonmuutoksen myötä. Merta muutetaan satamia ja
siltoja rakentamalla, soran- ja hiekanotoilla, ruoppaamalla ja läjittämällä. Lisäksi eliöitä uhkaavat elinympäristöjen häiriintyminen, liiallinen kalastus, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, vieraslajit, muoviroska ja vedenalainen melu.

Jotta voimme välttää vahingoittamasta arvokasta meriluontoamme, meidän tulee tietää, millaista elämää merenpinnan alta löytyy. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU kerää tietoa juuri tätä varten – meren suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi.

VELMU on kerännyt havaintoja jo yli 150 000 pisteeltä vuodesta 2004, minkä ansiosta lajien ja elinympäristöjen esiintymisestä merialueellamme on saatu yleiskuva. Tieto on koottu VELMUn avoimeen karttapalveluun, ja Meren aarteet -kirja (2017) kertoo yleistajuisesti Suomen
vedenalaisesta meriluonnosta.

VELMUn tavoitteena on:
-    Kartoittaa vedenalaista meriluontoa ja selvittää meriluonnon ominaisuuksia; erityisesti lisätä tietoa puutteellisesti tunnetuista sekä uhanalaisista lajeista ja elinympäristöistä.
-    Jalostaa kerättyä tietoa tukemaan luonnon suojelua ja kestävää käyttöä. 
-    Selvittää meriluonnon ominaisuuksia myös ihmispaineiden alaisilla alueilla.
-    Tehdä kansainvälistä yhteistyötä meriluonnon monimuotoisuuden kartoittamiseksi koko Itämeren alueella.
-    Tuottaa tietoa ajankohtaisten ympäristökysymysten ratkaisemiseksi. Esimerkiksi muoviroskan esiintymisen ja vieraslajien leviämisen havainnointi on aloitettu monilla alueilla.

VELMUa ohjaa ympäristöministeriö ja koordinoi Suomen ympäristökeskus. Kenttätöistä vastaavat
erityisesti Metsähallituksen Luontopalvelut, Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus. Mukana ovat myös rannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Merisotakoulun tutkimuskeskus ja Åbo Akademi sekä ajoittain myös muita yliopistoja, korkeakouluja ja konsulttiyrityksiä. Ohjausryhmässä toimivat ympäristöministeriön lisäksi puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Väylävirasto, Merivoimien esikunta, Rajavartiolaitos sekä Museovirasto.
 

Johanna Karvonen: Tatuoinneista
1.–30.6.2021 | Kaarina-talo 2. krs

Tulossa...

Lisätiedot:
Anri Veston
Näyttelykoordinaattori
Kaarinan kulttuuri ja kirjastot
anri.veston@kaarina.fi / 050 353 0946

Katso kaikki näyttelyt: kaarina.fi/nayttelyt

Näyttelyt ovat avoinna kirjastojen aukioloaikoina:

Aukioloajat
Huom! 18.5.2021 saakka kirjastoissa rajoitetut palvelut.
19.5.-3.6.2021 kirjasto suljettu järjestelmänvaihdon vuoksi.

*********
Talviaikaan
maanantai-perjantai klo 9-19
lauantai klo 10-15

Kesällä 1.6.-31.8.
maanantai-perjantai klo 10-19, lauantai suljettu

Aatto- ja pyhäpäivinä poikkeavat aukioloajat.

Palautusluukku toimii kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-koodilla.
Käyntiosoite

Lautakunnankatu 1
20780 Kaarina

Postiosoite

PL 50
20781 Kaarina

Puhelin
Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja 02 588 4402
Sähköposti
paakirjasto@kaarina.fi
Lisätietoja

Aikuisten osasto puh. 02 588 4400

Lasten ja nuorten osasto puh. 02 588 4403

Kouluyhteistyö, lapset ja nuoret 02 588 4403

Asiakaslaskutus, toimistotarvikkeet puh. 02 588 4401

Ostolaskut puh. 050 512 7850

Kaarinan pääkirjaston löydät Kaarina-talosta

 

*******

Kirjastojen palvelut koronapandemian aikana
 

Lisätietoja järjestelmänvaihdon aiheuttamista muutoksista Kaarinan kirjastojen palveluihin

 

Jaa