Perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakaspalautekysely

Julkaistu: 30.9.2020 | Päivitetty: 30.9.2020
Asiakaspalautekysely toteutetaan nyt toista kertaa. Vastaamalla olet mukana kehittämässä palveluita. Kyselyn saat omalta työntekijältäsi.

Lokakuussa 2020 toteutetaan asiakaspalautekysely kaikissa perhe- ja sosiaalipalveluiden yksiköissä eli perhekeskuksessa ja lastensuojelussa sekä vammais-, työllisyys- ja sosiaalipalveluissa. Kyselyllä selvitetään asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta.

Vastauslinkin tai paperilomakkeen saa omalta työntekijältä

Asiakkaat voivat antaa palautetta joko sähköisesti tai paperilomakkeella, molemmissa tapauksissa kyselyn saa omalta työntekijältä. Sähköisen kyselyn vastauslinkki lähetetään tekstiviestillä. Asiakaspalautekyselyssä on kysymyksiä perhe- ja sosiaalipalveluista yleisesti sekä erillisiä kysymyksiä juuri siitä palveluyksiköstä, jossa vastaaja on asiakkaana.

Palautteista toimintamalleiksi

Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja vastaamalla asiakkaat voivat vaikuttaa palveluiden suuntaviivoihin. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan vastauksista. Tuloksia käsitellään ja julkaistaan yksikkökohtaisina yhteenvetoina.

Asiakaspalautekysely toteutetaan nyt toisen kerran. Viime vuoden palautteiden perusteella esimerkiksi monitoimikeskus Tiklissä valittiin yhdeksi kehittämiskohteeksi ruokailuihin liittyvät käytännöt ja erilaiset toimintamallit ovatkin nousseet yhteiseen keskusteluun asiakkaiden ja työntekijöiden kesken. 

Jaa