Puustoa harvennetaan Veitenmäessä 6.-10.3.

Julkaistu: 3.3.2023 | Päivitetty: 3.3.2023

Liikunta- ja viherpalvelut harventaa puustoa viikolla 10 Veitenmäessä, vesitorninmäen alueella. Puustoa harvennetaan Kiertokoulukujan ja Vesitorninkadun varresta. Työt saattavat haitata kevyttä liikennettä alla olevaan karttaan merkityillä tieosuuksilla.

Vesitorninkadulla ennakoidaan vesitornin kattoremontin aiheuttamaa liikennettä ja Kiertokoulunkujalla siistitään metsän reunaa ja otetaan valaisimet paremmin esille. Samalla metsästä raivataan tuulenkaatoja, laukaistaan konkeloita sekä poistetaan muita heikkokuntoisia tai vaaraa aiheuttavia puita. 

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on viihtyisän ja turvallisen lähivirkistysalueen ylläpitäminen sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Hakkuut suoritetaan nostokorityönä sekä suorakaatoina.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa kevyelle liikenteelle.

Lisätietoja:

  • Viheraluepäällikkö Terho Marttila, terho.marttila@kaarina.fi, p, 040 562 1962
  • Viheraluemestari Tiina Ranki, tiina.ranki@kaarina.fi, p. 050 541 5175

Jaa