Talviuimapaikoilla voi taas sukeltaa ja uida

Julkaistu: 31.1.2023 | Päivitetty: 22.8.2023

Ala-Lemun kartanon ja Hovirinnan rannan talviuintipaikoilta 30.1.2023 otetuissa vesinäytteissä ei havaittu enää poikkeuksellisia määriä E.coli- ja enterokokkibakteereita. Uimaveden mikrobiologinen laatu täyttää vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Uimavedessä aikaisemmin havaitut korkeat bakteeriarvot voivat selittyä viimeaikojen sateilla ja lumien sulamisvesillä, jotka ovat huuhtoutuneet vesistöihin. Tietojemme mukaan ei ole syytä epäillä jätevesivuotoa tai muuta vastaavaa Kuusiston salmen alueella.

Asiaa ei tulla enemmälti tutkimaan tai selvittämään vaan uimaveden laatua seurataan jatkossa valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Kaarinan kaupunki julkaisee verkkopalvelussaan uimaveden laadun tutkimustuloksia omien uimapaikkojensa osalta

Jaa