Tunnin juna: Hajala-Kupittaa ratasuunnittelun maastomittaukset käynnissä

Julkaistu: 28.7.2022 | Päivitetty: 28.7.2022

Turun tunnin juna -hankkeen tiedote maanomistajille

Turun tunnin juna -hanke

Hajala-Kupittaa ratasuunnittelun maastomittaukset

Hyvä maanomistaja

Turun Tunnin Juna Oy on käynnistänyt Salon Hajalan ja Turun Kupittaan välisen kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laadinnan. Suunnittelua varten alueella tehdään maaperätutkimuksia ja niihin liittyviä maastomittauksia. Työt toteutetaan tela-alustaisella monitoimikairalla pääsääntöisesti päiväaikaan klo 7-19 välisenä aikana.

Mittaustyöt ovat kairauspisteiden merkitsemistä maastoon. Pisteisiin asennetaan puiset merkkipaalut, jotka poistetaan kairaustöiden loputtua. Mittaustyöt alkavat heinäkuun alussa ja kairaustyöt heinä-elokuun vaihteessa. Tutkimuspisteet pyritään sijoittamaan niin, että niistä on maanomistajalle mahdollisimman vähän haittaa.

Ratalain (9§) mukaan radanpitäjällä on oikeus tehdä kuulutetun ratahankkeen suunnittelualueella tarvittavia mittauksia ja maaperätutkimuksia. Töiden tekeminen edellyttää maastossa ja pelloilla liikkumista sekä mahdollisesti pienimuotoista puuston karsinta- ja raivaustyötä.

Turun Tunnin Juna Oy korvaa maanomistajille tutkimuksista mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Vahinkokorvaukset määräytyvät tutkimuskonsultin ja maanomistajan yhdessä laatiman vahinkoilmoituksen pohjalta. Lisätietoja vahingonkorvauksista saa tutkimuskonsultilta ja osoitteesta tunninjuna.fi/tietoa-maanomistajille-ja-asukkaille.

Jos peltoalueet on vuokrattu eteenpäin, pyydämme saattamaan tämän asian tiedoksi vuokralaiselle.

Mittaustöitä suorittaa Sweco. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

  • Maastotöiden koordinointi: Mikael Miettinen, Sweco, mikael.miettinen(at)sweco.fi
  • Projektipäällikkö: Sami Laakso, projektipäällikkö, Sweco, sami.laakso(at)sweco.fi (1.8.2022 alkaen)

Lisätietoja hankkeesta www.tunninjuna.fi

Jaa