Vesihuollon saneeraustöitä torin alueella

Julkaistu: 20.1.2023 | Päivitetty: 24.1.2023
Kaarinan keskustassa aloitetaan viikolla 5 vesihuoltolinjojen ja hulevesiviemärin saneeraus torialueella sekä murskepintaisella pysäköintialueella.

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos tekee Kaarina-talon, Oskarintalon, Mehiläisen ja apteekin rajaamalla alueella vesihuollon saneerausta ennen alueen pintatöiden alkamista.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt on esitetty liitekartassa:

Alueelle on tarkoitus rakentaa seuraavissa työvaiheissa erillisten suunnitelmien mukaan viimeistellympi pysäköintialue (kevät ja kesä 2023) ja myöhemmin sen viereen Kaarinan uusi tori. Mutta ensin uusitaan putket maan alta kuntoon.

Työn aikaisia muutoksia

Torimyyjien käytössä ollut alue apteekin vieressä otetaan pois käytöstä. Torimyyjille osoitetaan väliaikainen alue Kaarina-talon edustalta. Torimyyjien kulku väliaikaiselle torialueelle on Lautakunnankadulta, ei Oskarinkadulta.

Osa nykyisestä murskepintaisesta pysäköintialueesta Mehiläisen talon edustalla aidataan työmaan käyttöön. Osa pysäköintialueesta on käytössä työn aikana, ajo järjestetään nykyiseen tapaan Lautakunnankadulta.

Vesihuollon rakentamista tehdään liitekartassa esitetyllä työmaa-alueella. Työaluetta rajataan aidoilla tarvittavalta laajuudelta työn aikana, kulkureitit alueella muuttuvat työn edetessä.

Jalankulkuyhteydet kaikille kiinteistöille ja liikkeille järjestetään työn aikana, mutta muutoksia kulkureitteihin tulee aina työvaiheiden edetessä. Pyöräilijöille suositellaan kartassa esitettyjä reittejä, työmaan läpi ei järjestetä pyöräteitä.

 

Työn aikana alueella liikkuu työkoneita ja raskasta liikennettä.

Vedenjakelun katkoksista ilmoitetaan kiinteistöille erikseen.

Pahoittelemme työn aiheuttamia häiriöitä.

Lisätietoja vesihuollon saneerauksesta:

Vesihuoltolaitos

Infrapalvelut

Jaa