Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittautuminen toteutetaan vuosittain tammi-helmikuussa.

Huoltaja ilmoittaa kouluun kyseisenä vuonna seitsemän vuotta täyttävän tai vanhemman lapsensa, joka ei vielä ole aloittanut perusopetusta. Kaarinan kaupunki tiedottaa kouluun ilmoittautumisesta huoltajaa kirjeitse.

Voit ilmoittaa huollettavasi perusopetukseen ensisijaisesti Wilma-ohjelman kautta tai kotiin postitetulla paperilomakkeella. Jos muutat Kaarinaan kouluun ilmoittautumisen jälkeen, ota yhteyttä koulutoimistoon.

Lisätietoa Kaarinan kouluista on oppaassa Peruskoulussa Kaarinassa - opas oppilaille ja huoltajille 2022.

Oppilasalueet

Kaarinan kaupunki on vuoden 2022 alussa jaettu viiteen oppilasalueeseen:

  • Auranlaakson ja Littoisten oppilasalue (Auranlaakson koulu ja Kotimäen koulu)
  • Keskustan ja Kuusiston oppilasalue (Valkeavuoren koulu, Hovirinnan koulu ja Kuusiston koulu)
  • Rungon oppilasalue (Rungon koulu)
  • Piikkiön oppilasalue (Piikkiön yhtenäiskoulu ja Niemenkulman koulu)
  • Piispanlähteen oppilasalue (Piispanlähteen koulu)

Ruotsinkieliseen perusopetukseen ohjaudutaan asuinpaikasta riippumatta vuosiluokilla 1-6 S:t Karins svenska skolaniin.

Voit tutustua oppilasalueisiin Turun karttapalvelussa

Lähikoulu

Ilmoittautumisten perusteella kullekin oppilaalle osoitetaan ns. lähikoulu. Lähikoululla tarkoitetaan jotakin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen koulua, ei aina maantieteellisesti lähintä tai huoltajan toivomaa koulua.

Lähikouluja osoitettaessa huomioidaan asutuksen ja koulujen sijainti, liikenneyhteydet sekä koulumatkan turvallisuus ja pituus. Koulumatkoja tarkastellaan kokonaisuutena. Lähikoulupaikkoja osoitettaessa tarkastellaan myös kunkin koulun tiloja ja opetuksen järjestämisen edellytyksiä.

Lähikoulupäätökset tehdään vuosittain maaliskuussa. Tämän jälkeen huoltajalle lähetetään päätösote, josta käy ilmi lapsen tuleva lähikoulu.

Toissijainen koulu

Oppilas voi halutessaan hakea myös muuhun kuin oman oppilasalueen lähikouluun. Tällaisesta muusta kuin lähikoulusta käytetään nimitystä toissijainen koulu. Toissijaiseen kouluun hakevia oppilaita voidaan yksikön rehtorin päätöksellä valita ainoastaan, jos koulun opetusryhmissä on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulut.

Tulostettavat lomakkeet

Ellei sinulla ole käytössäsi verkkopankkitunnuksia, voit tulostaa hakemuksen ja palauttaa sen täytettynä koulutoimistoon.

Vieraskuntalaishakemus

Kouluun ilmoittautuminen

Hakemus toissijaiseen kouluun

Anomus koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin / myöhemmin

Käyntiosoite

Lautakunnankatu 1
20780 Kaarina

Postiosoite

Lautakunnankatu 1
20780 Kaarina

Puhelin
040 480 8344, hallinnon asiantuntija Riikka Virtanen
Sähköposti
koulutoimisto@kaarina.fi

Jaa