S:t Karins svenska skola

Hovirinnan koulutalo

S:t Karins svenska skola grundades den 1.8.2011 och är stadens enda svenskspråkiga skola. Vi har ca 200 elever i åk 1-6 och vi delar skolbyggnad och skolgård med Hovirinnan koulu.

Vad kännetecknar S:t Karins svenska skola?

Vi är föregångare inom digital undervisning och börjar redan från årskurs 1 med att använda lärplattor som hjälpmedel vid sidan av de traditionella skolböckerna. Vi försöker stöda det svenska skolspråket i en annars väldigt finskspråkig miljö. Skolans uppgift är att ge eleven undervisning på sitt modersmål svenska, vi fungerar inte som språkbadsskola för elever med finska som modersmål

Informationskanaler

Wilma

Officiell informations- och kontaktkanal till hemmen. Viktiga händelser, meddelanden och annan information skickas till föräldrarna via Wilma (inloggning krävs).

Skolans blogg

Här berättar vi om vad som händer i skolan. Det kan vara vanliga lektioner, utfärder, besök, kulturevenemang, skolarbeten mm. I månadsinfo berättar vi vad som kommer att hända i skolan under följande månad.

Hovirinta skolhus

Följ med hur byggandet av vårt nya skolhus Hovirinnan koulutalo - Hovirinta skolhus gick till. På bloggen finns även bilder under Kuvapankki-Bildbank. Skolhuset togs ibruk den 28.2.2022. I skolbyggnaden arbetar både den svenska S:t Karins svenska skola (åk 1-6) och den finska Hovirinnan koulu (åk 1-6) samt förskolor för båda språkgrupperna.

Facebook 

Följ oss gärna på facebook!

Händelsekalendern 

Här sätter vi in olika evenemang så ni på förhand kan se när vi har julfester, vårfest, teaterbesök, simning mm

STARK-handen visualiserar skolans värdegrund. Vi tror att alla fem värderingar har en viktig roll för att eleverna ska utvecklas till starka och självsäkra individer i det föränderliga samhället. Är man stark i sig själv kan man göra starka och kloka beslut. Värderingarna blir samtidigt skolans vision. Vi tror att teknologin kan stöda och bli en del av visionen och ha en betydelse för inlärningen. I S:t Karins svenska skola använder vi dagligen lärplattor och vi har gått in för 1:1 med iPad i undervisningen, dvs varje elev får en egen iPad som hjälpmedel för sitt lärande.

 

S=Samarbete

Vi betonar ett fungerande samarbete mellan elever, lärare och föräldrar. Vi använder undervisningsmetoder som stöder eleverna i samarbetet med varandra. Lärarna samarbetar i team. Skolan har ett nära samarbete med föräldrarna bl.a. genom föreningen Hem och skola i S:t Karins r.f.

T=Trygghet

Det är viktigt att känna sig trygg i sig själv, trygg i skolan och i samhället. Vi strävar efter att alla elever ska trivas och känna sig trygga. Vi jobbar med kamratmedling och Må bra-lektioner.

A=Ansvar

Vi uppmuntrar eleverna att ta ansvar för sitt skolarbete, sitt eget lärande och sina handlingar. Genom att utvecklas till ansvarstagande individer har eleverna en god förutsättning att klara sig i livet.

R=Respekt

Att visa respekt betonas dagligen i skolan i olika situationer. Det kan innebära att kunna respektera andra individer och deras åsikter, respekt för naturen och en hållbar livsstil, respekt för kulturell mångfald, respekt för klasskamrater och skolans personal, respekt för att hålla tider och överenskommelser.

K=Kompetens

Vi strävar efter att ständigt utvecklas genom medvetet kunskapssökande och givande inlärningssituationer. Vi försöker hjälpa eleverna att nå målet för de sju mångsidiga kompetenserna som lyfts fram i läroplanen.

 

OBS! Du hittar kontaktuppgifter till skolans undervisningspersonal på Wilma. Personalens uppgifter finns också på stadens hemsida under rubriken Yhteystiedot. Gör en sökning på personens namn.

Share