Jätehuolto ja kierrätys

Kotitalouden jätehuolto

Kaarinan kaupungin alueella on kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistö tilaa jätteenkuljetuksen suoraan valitsemaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Jokaisella vakituisella tai vapaa-ajan asuinkiinteistöllä tulee olla käytössään jäteastia polttokelpoiselle jätteelle. Myös sako- ja umpikaivon tyhjennyksen kiinteistönhaltija tilaa itse.

Asumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä sekä jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). LSJH on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon käytännön toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta.

Lounais-Suomen jätehuollon sivuilta selviää mm. jätteen vastaanottopaikat, taksat, lajitteluohjeet sekä kierrätyspisteiden sijainnit. Lähimmät jätekeskukset ovat Topinojan jätekeskus Turussa ja Rauhalan jätekeskus Paraisilla.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena seuraavien kuntien alueella: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki. Jätehuoltoviranomainen antaa kunnan jätehuoltomääräykset, päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista, hyväksyy jätetaksan, määrää taksan mukaiset jätemaksut ja käsittelee maksuja koskevat muistutukset ja hakemukset. Lisäksi lautakunta seuraa kiinteistöjen liittymistä jätehuoltoon ja jätteenkuljetuksen järjestämistä alueellaan.

Ota yhteyttä Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan, kun:

  • haluat hakea muutosta jätemaksuun
  • haluat hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä
  • haluat ilmoittaa kimppa-astiasta eli naapureiden kanssa yhteisestä jäteastiasta
  • haluat keskeyttää jätteenkuljetuksen yli puoleksi vuodeksi
  • haluat hyödyntää jätevesilietteitä maataloudessa tai kompostoida lietteitä kiinteistöllä
  • haluat ilmoittaa biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä

Löydät tietoa jätehuoltolautakunnasta, lomakkeet ja yhteystiedot lautakunnan sivuilta. https://www.turku.fi/jatehuoltolautakunta

Biojätteen kompostointi ja siitä ilmoittaminen

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista on jäteasetuksen (978/2021) mukaan tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena seuraavien kuntien alueella: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki.

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sähköisessä asiointipalvelussa.

Mikäli sähköisen palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, voi ilmoituksen tehdä tulostettavalla lomakkeella. Täytetyn lomakkeen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi tai postilla osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku.

Tarkempaa tietoa kompostoinnista ilmoittamisestä löydät jätehuoltolautakunnan sivuilta: Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen

Lisätietoa jätelain uudistuksesta Lounais-Suomen Jätehuollon sivuilta.

Kierrätys

Suomen Kiertovoima ry:n (KIVOn) sivuilta voi etsiä alueellisten keräyspisteiden ja kiertävien keräysten tietoja.

Rinki-ekopisteisiin voi palauttaa kotitalouksien käytöstä poistetut kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.

Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromuja otetaan vastaan esim. Tramel Oy:n SER-vastaanottopisteessä (Asianajajankatu 2 - 4, 20780 Kaarina). Tramel Oy on avoinna arkisin 8-16.

Lisäksi pop-up lajitteluasemilla ja keräysauto Siirassa otetaan vastaan maksutta kotitalouksien pienelektroniikkaa ja vaarallisia jätteitä. 

Turun ekotori ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua, kierrätysmetallia ja vaarallisia jätteitä. Ekotorin kierrätystavaramyymät ottavat myyntiin hyväkuntoisia kierrätystavaroita.

Kierrätyskeskus Kisälli Liedossa vastaanottaa myös kaarinalaisten käyttökelpoiset tavarat.

Jätehuoltomääräykset

Kaarinassa ovat voimassa koko kaupunkiseutua koskevat yhteiset jätehuoltomääräykset, joilla säädellään paikallisesti jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä. 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sivulta lisätietoja jätehuoltomääräyksistä.

Ympäristönsuojelu valvoo jätelakiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista Kaarinan alueella.

Kohti kiertotaloutta – Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023–2028

Kohti kiertotaloutta – Lounais-Suomen jätehuolto-ohjelma 2023–2028 on Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen näkemys siitä, miten seudun kunnallista jätehuoltoa kehitetään seuraavien vuosien aikana.

Ohjelmaan on koottu kuusi tavoitetta ja niihin liittyviä toimenpiteitä, joilla tavoitteita pyritään saavuttamaan.

Jaa