Jätehuolto ja kierrätys

Kotitalouden jätehuolto

Kaarinan kaupungin alueella on kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus eli jokainen kiinteistö tilaa jätteenkuljetuksen suoraan valitsemaltaan jätteenkuljetusyritykseltä. Jokaisella vakituisella tai vapaa-ajan asuinkiinteistöllä tulee olla käytössään jäteastia polttokelpoiselle jätteelle. Myös sako- ja umpikaivon tyhjennyksen kiinteistönhaltija tilaa itse.

Asumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen järjestämisestä sekä jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). LSJH on kuntien perustama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää kunnan vastuulla olevan jätehuollon käytännön toteutus ja lakisääteiset palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta.

Lounais-Suomen jätehuollon sivuilta selviää mm. jätteen vastaanottopaikat, taksat, lajitteluohjeet sekä kierrätyspisteiden sijainnit. Lähimmät jätekeskukset ovat Topinojan jätekeskus Turussa ja Rauhalan jätekeskus Paraisilla.

Kierrätys

Suomen Kiertovoima ry:n (KIVOn) sivuilta voi etsiä alueellisten keräyspisteiden ja kiertävien keräysten tietoja.

Rinki-ekopisteisiin voi palauttaa kotitalouksien käytöstä poistetut kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.

Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromuja otetaan vastaan esim. Tramel Oy:n SER-vastaanottopisteessä (Asianajajankatu 2 - 4, 20780 Kaarina). Tramel Oy on avoinna arkisin 8:00 - 16:00.

Lisäksi pop-up lajitteluasemilla ja keräysauto Siirassa otetaan vastaan maksutta kotitalouksien pienelektroniikkaa ja vaarallisia jätteitä. 

Turun ekotori ottaa vastaan sähkö- ja elektroniikkaromua, kierrätysmetallia ja vaarallisia jätteitä. Ekotorin kierrätystavaramyymät ottavat myyntiin hyväkuntoisia kierrätystavaroita.

Kierrätyskeskus Kisälli Liedossa vastaanottaa myös kaarinalaisten käyttökelpoiset tavarat.

Jätehuoltomääräykset

Kaarinassa ovat voimassa koko kaupunkiseutua koskevat yhteiset jätehuoltomääräykset, joilla säädellään paikallisesti jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä. 

Ympäristönsuojelu valvoo jätelakiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista Kaarinan alueella.

Jaa