Talousarvio

Kaarinan kaupunki käyttää vuonna 2024 yhteensä 123 miljoonaa euroa kaarinalaisten palveluihin ja kaupungin toimintoihin. Kunnallisveroprosentti on 7,6 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion 13. marraskuuta 2023. 

Kaarinan kaupunki laatii vuosittain talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi, jossa asetetaan kaupungin toiminnalle sitovia tavoitteita ohjaamaan toimintaa ja taloutta. Talousarvion laadinta perustuu kuntalakiin.

Talousarvio kuvaa kaupungin toimintaa ja kertoo suunnitellut kehityssuunnat. Kunnan tilinpäätös kertoo jälkikäteen, miten hyvin talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Jaa