Talousarvio

Kaarinan kaupunki käyttää vuonna 2020 yhteensä 210 miljoonaa euroa kaarinalaisten palveluihin ja kaupungin toimintoihin. Kunnallisveroprosentti on 19,75 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 12. marraskuuta 2019. 

Kaarinan kaupunki laatii vuosittain talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi, jossa asetetaan kaupungin toiminnalle sitovia tavoitteita taloutta ja toimintaa ohjaamaan. Talousarvion laadinta perustuu kuntalakiin.

Talousarvio kuvaa kaupungin toimintaa ja kertoo suunnitellut kehityssuunnat. Kunnan tilinpäätös kertoo jälkikäteen, miten hyvin talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Jaa