Talousarvio

Kaarinan kaupunki käyttää vuonna 2021 yhteensä 214 miljoonaa euroa kaarinalaisten palveluihin ja kaupungin toimintoihin. Kunnallisveroprosentti on 20,25 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16. marraskuuta 2020. 

Kaarinan kaupunki laatii vuosittain talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi, jossa asetetaan kaupungin toiminnalle sitovia tavoitteita ohjaamaan toimintaa ja taloutta. Talousarvion laadinta perustuu kuntalakiin.

Talousarvio kuvaa kaupungin toimintaa ja kertoo suunnitellut kehityssuunnat. Kunnan tilinpäätös kertoo jälkikäteen, miten hyvin talousarviossa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Jaa