Strategiat ja ohjelmat

Strategia on työväline kaupungin kehittämiseen, johtamiseen ja palveluiden toteuttamiseen. Kaarinan strategia on laadittu vuosille 2018 - 2025.

Kaarina-strategiaan on kirjattu

  • kaupungin visio
  • arvot
  • strategiset päämäärät
  • keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Muut strategiat ja ohjelmat

Kaarina-strategian lisäksi eri palveluilla on omia strategioita ja ohjelmia, jotka perustuvat kaupungin strategiaan.

Jaa