Vesihuolto

Vesihuoltolaitos vastaa talousvedestä ja jätevedestä. Vesi ostetaan Turun Seudun Vesi Oy:ltä ja jätevesi toimitetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle.

Kesän 2024 aukioloajat ja yhteystiedot

Vesihuollon asiakaspalvelu on suljettu heinäkuun ajan. Tänä aikana ei käsitellä sopimuksiin liittyviä asioita, eikä oteta vastaan työtilauksia. Sähköpostia vesi@kaarina.fi luetaan satunnaisesti heinäkuun aikana.

Myyntilaskujen lähetys tapahtuu rajoitetusti heinäkuussa Tilikunnan kesätauon (1.7.-2.8.2024) aikana. Osa laskuista saattaa lähteä postitukseen vasta elokuun puolella.

Maksutiedot ja laskukopiot hoitaa Tilikunta Oy, myyntireskontra@tilikunta.fi tai puhelin 050 594 8218. Tilikunta palvelee heinäkuussa rajoitetusti ja viesteihin vastaamisessa saattaa esiintyä ajoittain viivettä. Ajanjaksolla 1.7. - 2.8.2024 yhteydenotot vain kiireellisissä asioissa.

Vesihuoltoon liittyvät vikailmoitukset heinäkuussa, arkisin klo 8-16:

1.-5.7.2024 Henry Mäenpää 050 373 2632

8.-12.7.2024 Kari-Matti Kantola 040 485 5924

15.-31.7.2024 Henry Mäenpää 050 373 2632

Virka-ajan (klo 8-16) ulkopuolella ilmenevissä vika- ja ongelmatapauksissa ota yhteyttä Kaarinan kaupungin tekniseen päivystykseen, puhelin 050 373 2549.

Hinnasto ja laskutus

Veden ja jäteveden hinnat

Veden käyttömaksu on 2,44 €/m3 ja jäteveden käyttömaksu on 3,14 €/m3.

Veden ja jäteveden käyttömaksu yhteensä on 5,58 €/m3. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Laajemman hinnaston löydät tästä.

Vesihuollon laskutus

Laskukopiopyynnöt ja tiedustelut maksutiedoista hoitaa Tilikunta Oy, puhelin 050 594 8218 tai myyntireskontra@tilikunta.fi.

Vesihuollon laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa:

 • 3 arviolaskua
 • 1 ilmoitetun vesimittarilukeman mukainen tasauslasku.

Mikäli asiakas ilmoittaa vesimittarilukeman useamman kerran vuodessa, lähetetään tällöin arviolaskun sijaan tasauslasku. Kiinteistöille, joissa on jo uusi etäluettava vesimittari, lähetetään aina mittarilukeman mukainen lasku.

Vuokrattujen kiinteistöjen laskutus

Mikäli kiinteistö on vuokrattu ja vuokralaisen kanssa on solmittu sopimus, jonka mukaan vuokralainen vastaa vesimaksuista ja laskut lähetetään hänelle, tulee vuokranantajan ja vuokralaisen allekirjoittaa ja lähettää vesihuoltolaitokselle suostumuslomake vuokralaisen laskuttamiseen. Allekirjoituksella vuokranantaja hyväksyy laskujen postittamisen vuokralaiselle. Vuokranantaja / kiinteistön omistaja on vesihuollon asiakkaana viime kädessä vastuussa laskujen maksamisesta.

Lisätietoja vesihuollon laskutuksesta

Lisätietoja yksityistalouksien vesilaskutuksesta toimistosihteeri Tarja Kivirannalta.

Lisätietoja yritysten vesilaskutuksesta toimistosihteeri Piia Meriluodolta.

Vuotohyvitykset

Hyvitys vahinkotilanteessa hukkaan menneestä vedestä

Vesihuoltolaitos voi harkita vesilaskun hyvitystä hukkaan menneestä vedestä tilanteessa, jossa asiakkaan kiinteistössä on sattunut vaikeasti havaittava vesivahinko, jossa vuotovedet eivät ole päätyneet viemäriin. Vapautus voidaan myöntää ainoastaan jäteveden käyttömaksusta. Muista maksuista ei myönnetä vapautusta. 

Millaisessa tilanteessa hyvitystä voi hakea? 

Hyvitys vesivuodosta voidaan myöntää sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas voi näyttää vahingon toteen ja jossa vesimäärä on huomattava. Omavastuun raja on sata kuutiota, eli vain yli sadan kuution ylittävästä vesimäärästä voidaan myöntää vapautus. 

Hyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä, kun vuoto on korjattu. Anomus hyvitykseen on tehtävä kirjallisena vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.   

Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut vesilaitoksen pyytämää vesimittarin lukemaa vuosittain, ei vuotoveden määrää voida arvioida luotettavasti, ja siinä tapauksessa hyvitystä ei voida myöntää.  

Millaisessa tilanteessa hyvitystä ei makseta? 

Kaarinan vesihuoltolaitos ei myönnä hyvitystä vuodoista, jotka johtuvat asiakkaan viallisista vesijohtolaitteista kuten hanoista, wc-pytyistä tai kastelujärjestelmistä. Myöskään esimerkiksi säiliöiden / uima-altaiden täyttöön tai pihojen / muiden viljelysten kasteluun käytettyjä vesiä eikä niiden osalta viemäriin päätymättömiä vesiä hyvitetä.

Takana vesihuol­tolaki 

Hyvityskäytäntöä ohjaa voimassa oleva lainsäädäntö, erityisesti vesihuoltolaki, sekä sopimusehdot ja vesihuollon yleiset toimitusehdot. Yleisten toimitusehtojen ja vesihuoltolain perusteella vesihuoltolaitoksella ei ole velvollisuutta korvata hukkaan mennyttä vettä, mikäli tämä ei johdu vesilaitoksen virheellisestä toiminnasta.  Sopimus- ja toimitusehtojen mukaan asiakkaalla on velvollisuus ja vastuu tarkkailla ja pitää huolta omasta johdostaan ja kodin vesi- ja viemärikalusteista.  

Vesimittarilukeman ilmoitus, KulutusWeb

Kaarinan vesihuoltolaitos pyytää vesimittarilukemaa kerran vuodessa, yleensä syyskuussa tai joulukuussa. Tämän mittarilukeman mukaan kiinteistöille lähetetään tasauslasku. Vesimittarilukeman voit ilmoittaa:

 • postitse sinulle lähetetyllä luentakortilla
 • sähköisesti KulutusWebin kautta
 • sähköpostitse vesi(at)kaarina.fi.

Tee vesimittarilukeman ilmoitus KulutusWebin kautta.

KulutusWebissä pääset syöttämään vedenkulutuksen lukeman Kaarinan vesihuoltolaitoksen laskutusjärjestelmään. Voit myös selata kiinteistösi kulutushistoriaa ja lähettää palautetta vesi- ja viemärilaitokselle.

KulutusWebin käynnistämiseen tarvitset kulutuspaikan numeron ja vesimittarin numeron, jotka löytyvät esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvasta vesihuoltolaitoksen laskusta tai vesimittarin luentakortista.

Lisätietoja vesilaskutuksesta toimistosihteeri Tarja Kivirannalta.

 

Etäluettavan vesimittarin kulutustiedot

Mikäli kiinteistöllenne on asennettu etäluettava vesimittari, pääsette katsomaan kulutustietoja alla olevan linkin kautta.

Vedenkulutus - Kaarinan Vesihuolto

Kirjautumiseen tarvitsette maksajan numeron ja vesimittarin sarjanumeron. Kyseiset tiedot löytyvät vesilaskulta. Sarjanumero on myös luettavissa vesimittarista. 

Liittyminen vesihuoltoverkkoon

Kun rakennat ja haluat liittää uuden kiinteistön yleiseen vesihuoltoverkkoon, täytä sähköinen hakemus liittymisestä vesihuoltoon. Application for water utility connection Hakemuksen pohjalta käynnistetään vesihuoltosopimuksen valmistelu. Liittymishakemus lähetetään vasta kun kohteen rakennuslupa on myönnetty. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lvi-asemapiirustus. Kun muutatte rakennettavaan kiinteistöön, muistattehan tehdä ilmoituksen laskutusosoitteen muutoksesta meille osoitteeseen vesi@kaarina.fi , kiitos.

Asiakas on velvollinen erikseen ilmoittamaan laajennuksesta tai uuden rakennuksen rakentamisesta kiinteistölle.

Vesihuollon toiminta-alueilla kiinteistöt on liitettävä yleiseen vesihuoltoverkkoon:

Mikäli kiinteistöä ei liitetä kaupungin viemäriverkkoon, on poikkeamiseen haettava lupa Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulta: Poikkeamis- ja vapautushakemukset.

Vesihuoltoliitosten tekeminen kiinteistölle

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos tekee kiinteistöjen vesijohdon, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin putkiliitokset kaupungin vesihuoltoverkkoon. Kaupunki tekee liitokset myös tontin puolella oleviin valmiisiin tonttijohtojen alkupäihin. Liitoksia EI saa missään tilanteessa tehdä itse.

 • Ennen liitoksen tekemistä tulee palauttaa allekirjoitettu liittymissopimus vesihuoltolaitokselle. Liittymismaksu laskutetaan liittymissopimuksen perusteella.
 • Liitostyö on tilattava 2 viikkoa ennen liitosta.
 • Liitostöitä tehdään tiistaisin ja torstaisin.
 • Kaarinan kaupungin vesihuoltoverkostoon ei tehdä väliaikaisia liitoksia. 
 • Kaarinan kaupunki asentaa vesimittarin ja kiinteistön tulee kaikissa tilanteissa huolehtia, ettei vesimittari pääse jäätymään tai muuten vahingoitu.
 • Kaarinan kaupunki ei asenna alamittareita.

Lisätietoja vesihuoltoliitoksista toimistosihteeri Kirsi Holilta.

 

Liittymismaksut ja liitostöiden kustannukset

Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään vesi- ja jätevesiverkostoon sekä käyttämään Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitoksen palveluja. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen maksu, joten siihen ei sisälly arvonlisäveroa. Liittymismaksu laskutetaan uudelta liittyjältä, kun liittymissopimus on allekirjoitettu.

Alla olevasta vesihuollon hinnastosta löydät lisätietoja liittymismaksuista ja liitoskustannuksista

Kun muutat tai myyt kiinteistön

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä tulee aiemman omistajan (myyjän) tehdä sähköinen liittymissopimuksen siirtoilmoitus Transfer of water utility agreement jolla kiinteistön vesihuoltoliittymät siirretään uudelle liittyjälle (eli ostajalle). Siirtoilmoituksen voi tehdä vasta kun hallintaoikeus on siirtynyt uudelle omistajalle.

Lomakkeessa ilmoitetaan vesimittarin lukema luovutushetkellä, vanhan liittyjän uudet yhteystiedot loppulaskua tai ennakkomaksun palautusta varten sekä uuden liittyjän tiedot.

 

Johtokarttaotteen tilaus

Voit tilata maksuttoman johtokarttaotteen Kaarinan kaupungin vesijohdoista, viemäreistä ja hulevesiviemäreistä.

Johtokarttaotteen tiedot ovat suuntaa antavia ja osittain hyvinkin puutteellisia. Runkolinjojen korkeudet, koot ja materiaalit tulee aina tarkistaa paikan päällä ennen liitostöiden tekemistä.

Veden laatu ja riskienarviointi

Kaarinan veden kokonaiskovuus on vaihdellut tutkimustulosten perusteella välillä 0,40 - 0,50 mmol/l. Vesi on siis pehmeää eli vedenpehmentimiä ei tarvita.

Lisätietoa veden laadusta löydät Turun Seudun Veden kotisivuilta.

Uusimmat vesinäytteiden tulokset löytyvät alla olevista liitteistä.

Talousveden riskienarviointi

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • vesijohtoverkosto
 • vesitorni ja palopostit
 • väliaikainen vedenjakelu
 • desinfiointivalmius
 • pumppaus vesijohtoverkostoon.

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Turun Seudun Vesi on omalta osaltaan tehnyt riskienarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä. Turun Seudun Vesi on kartoittanut riskejä mm. pintaveden valuma-alueen, tekopohjaveden imeytyksen ja käsittelyn osalta.

Lisätietoja:

Kaarinan vesihuoltolaitos
Kerttu Tirronen
040 485 5456

Terveystarkastaja
Tiina Torkkeli-Pitkäranta
050 598 0578

 

Vesiosuuskunnat

Kaarinassa toimivat seuraavat vesiosuuskunnat:

 • Lemon vesiosuuskunta, Lemunniemi
 • Etelä-Piikkiön vesiosuuskunta, Toivonlinnantien alue
 • Vesiosuuskunta Meri-Kaarina, Lounais-Piikkiö, Harvaluoto, Jauhosaari
 • Linnanrauniontien vesiosuuskunta, Linnanrauniontie/Itäinen Kuusisto
 • Vuolahden vesiosuuskunta, Läntinen Kuusisto
 • Kuusiston vesihuolto-osuuskunta, Rafnäs.

 

Hulevedet

Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin. Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia ja tulvimisriskejä viemäriputkistossa, pumppaamoilla ja jätevesien puhdistamolla.

Hulevedet muodostuvat kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja piha-alueelta kerättävistä sadevesistä. Kiinteistöjen on huolehdittava hulevesien johtamisesta muualle kuin jäteveden joukkoon. 

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin. Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus perustuu yleensä avo-ojien käyttöön.

 • Kaarinassa ei peritä hulevesimaksua. 
 • Kun haluat liittää kiinteistösi yleiseen hulevesiviemäriin, täytä sähköinen ilmoitus liittymisestä hulevesiverkostoon. Liittymisestä yleiseen hulevesiviemäriin laaditaan ilmoituksen pohjalta sopimus.
 • Hulevesiasioista Kaarinassa vastaavat kaupungin infrapalvelut. Hulevesiasioista voit kysyä lisää aluemestari Matias Rekikoskelta, puhelin 050 373 2863.

 

Palautteet, vikailmoitukset ja yhteystiedot

Palautetta vesilaitokselle voi antaa sähköisesti Kaarinan palautepalvelussa.

Vesihuollon vikailmoitukset arkisin klo 8-16 suoraan vesihuollon henkilökunnalle (yhteystiedot alla).

Virka-ajan (klo 8-16) ulkopuolella ilmenevissä vika- ja ongelmatapauksissa ota yhteyttä Kaarinan kaupungin tekniseen päivystykseen, p. 050 373 2549.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan uutisissa kaupungin etusivulla.

 

 

Vikailmoitukset virka-aikana sekä tekninen neuvonta (vesi- ja viemäriliitokset, vesimittarin asennus):

Vikailmoitukset virka-aikana:

Vesilaskutus:

Liittymissopimusten valmistelu ja vesilaskutus:

Työtilausten vastaanotto:

Jaa