Vesihuolto

Vesihuoltolaitos vastaa talousvedestä ja jätevedestä. Vesi ostetaan Turun Seudun Vesi Oy:ltä ja jätevesi toimitetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle.

Hinnasto ja laskutus

Veden ja jäteveden hinnat

Veden käyttömaksu on 2,44 €/m3 ja jäteveden käyttömaksu on 3,14 €/m3.

Veden ja jäteveden käyttömaksu yhteensä on 5,58 €/m3. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Laajemman hinnaston löydät tästä.

Vesihuollon laskutus

Vesihuollon laskutus tapahtuu pääsääntöisesti 4 kertaa vuodessa:

 • 3 arviolaskua
 • 1 ilmoitetun vesimittarilukeman mukainen tasauslasku.

Mikäli asiakas ilmoittaa vesimittarilukeman useamman kerran vuodessa, lähetetään tällöin arviolaskun sijaan tasauslasku. Kiinteistöille, joissa on jo uusi etäluettava vesimittari, lähetetään aina mittarilukeman mukainen lasku.

Vesilaskun voi erikseen pyytää esimerkiksi kuukausittain lähetettäväksi. Vesilaskun voi erikoistapauksissa pyytää myös tietyltä hetkeltä ilmoittamalla vesimittarilukeman (esimerkiksi paritalojen toisen asunnon omistajanvaihdos). Poikkeustapauksista ja laskutusmuutoksista on erikseen sovittava vesihuoltolaitoksen kanssa. 

Vuokrattujen kiinteistöjen laskutus

Mikäli kiinteistö on vuokrattu ja vuokralaisen kanssa on solmittu sopimus, jonka mukaan vuokralainen vastaa vesimaksuista ja laskut lähetetään hänelle, tulee vuokranantajan ja vuokralaisen allekirjoittaa ja lähettää vesihuoltolaitokselle suostumuslomake vuokralaisen laskuttamiseen. Allekirjoituksella vuokranantaja hyväksyy laskujen postittamisen vuokralaiselle. Vuokranantaja / kiinteistön omistaja on vesihuollon asiakkaana viime kädessä vastuussa laskujen maksamisesta.

Lisätietoja vesihuollon laskutuksesta

Lisätietoja vesilaskutuksesta toimistosihteeri Tarja Kivirannalta.

Vesimittarilukeman ilmoitus, KulutusWeb

Kaarinan vesihuoltolaitos pyytää vesimittarilukemaa kerran vuodessa, yleensä syyskuussa tai joulukuussa. Tämän mittarilukeman mukaan kiinteistöille lähetetään tasauslasku. Vesimittarilukeman voit ilmoittaa:

 • postitse sinulle lähetetyllä luentakortilla
 • sähköisesti KulutusWebin kautta
 • sähköpostitse vesi(at)kaarina.fi.

Tee vesimittarilukeman ilmoitus KulutusWebin kautta.

KulutusWebissä pääset syöttämään vedenkulutuksen lukeman Kaarinan vesihuoltolaitoksen laskutusjärjestelmään. Voit myös selata kiinteistösi kulutushistoriaa ja lähettää palautetta vesi- ja viemärilaitokselle.

KulutusWebin käynnistämiseen tarvitset kulutuspaikan numeron ja vesimittarin numeron, jotka löytyvät esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvasta vesihuoltolaitoksen laskusta tai vesimittarin luentakortista.

Lisätietoja vesilaskutuksesta toimistosihteeri Tarja Kivirannalta.

 

Liittyminen vesihuoltoverkkoon

Kun rakennat ja haluat liittää uuden kiinteistön yleiseen vesihuoltoverkkoon, täytä hakemus liittymisestä vesihuoltoon. Hakemuksen pohjalta käynnistetään vesihuoltosopimuksen valmistelu. Toimita hakemus sähköpostin liitteenä vesi(at)kaarina.fi.

Vesihuollon toiminta-alueilla kiinteistöt on liitettävä yleiseen vesihuoltoverkkoon:

Mikäli kiinteistöä ei liitetä kaupungin viemäriverkkoon, on poikkeamiseen haettava lupa Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulta: Poikkeamis- ja vapautushakemukset.

Vesihuoltoliitosten tekeminen kiinteistölle

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos tekee kiinteistöjen vesijohdon, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin putkiliitokset kaupungin vesihuoltoverkkoon. Kaupunki tekee liitokset myös tontin puolella oleviin valmiisiin tonttijohtojen alkupäihin. Liitoksia EI saa missään tilanteessa tehdä itse.

 • Ennen liitoksen tekemistä tulee palauttaa allekirjoitettu liittymissopimus vesihuoltolaitokselle. Liittymismaksu laskutetaan liittymissopimuksen perusteella.
 • Liitostyö on tilattava 2 viikkoa ennen liitosta.
 • Liitostöitä tehdään tiistaisin ja torstaisin.
 • Kaarinan kaupungin vesihuoltoverkostoon ei tehdä väliaikaisia liitoksia. 
 • Kaarinan kaupunki asentaa vesimittarin ja kiinteistön tulee kaikissa tilanteissa huolehtia, ettei vesimittari pääse jäätymään tai muuten vahingoitu.
 • Kaarinan kaupunki ei asenna alamittareita.

Lisätietoja liitostöistä ja liitostöiden tilaus toimistosihteeri Tuula Huunoselta.

Kun muutat tai myyt kiinteistön

Kiinteistön luovutuksen yhteydessä tulee aiemman omistajan (myyjän) tehdä liittymissopimuksen siirtoilmoitus, jolla kiinteistön vesihuoltoliittymät siirretään uudelle liittyjälle (eli ostajalle).

Lomakkeessa ilmoitetaan vesimittarin lukema luovutushetkellä, vanhan liittyjän uudet yhteystiedot loppulaskua tai ennakkomaksun palautusta varten sekä uuden liittyjän tiedot. Ilmoituksen allekirjoittaa vanha liittyjä ja siirtoilmoitus toimitetaan vesihuoltolaitokselle. Siirtoilmoituksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä vesi(at)kaarina.fi.

Liittymismaksut ja liitostöiden kustannukset

Alla olevasta vesihuollon hinnastosta löydät lisätietoja liittymismaksuista ja liitoskustannuksista.

Johtokarttaotteen tilaus

Voit tilata maksuttoman johtokarttaotteen Kaarinan kaupungin vesijohdoista, viemäreistä ja hulevesiviemäreistä.

 

Veden laatu ja riskienarviointi

Kaarinan veden kokonaiskovuus on vaihdellut tutkimustulosten perusteella välillä 0,40 - 0,50 mmol/l. Vesi on siis pehmeää eli vedenpehmentimiä ei tarvita.

Uusimman vesinäytteen tulokset löytyvät alla olevasta liitteestä.

Lisätietoa veden laadusta löydät Turun Seudun Veden kotisivuilta.

Talousveden riskienarviointi

Riskienarvioinnissa on systemaattisesti arvioitu riskejä seuraavilta osa-alueilta:

 • vesijohtoverkosto
 • vesitorni ja palopostit
 • väliaikainen vedenjakelu
 • desinfiointivalmius
 • pumppaus vesijohtoverkostoon.

Riskit on kartoitettu suuruusluokittain ja sen perusteella on laadittu seurantaohjelma, jolla riskejä hallitaan. Riskien hallintakeinot ovat käytössä ja niitä päivitetään tarvittaessa. Riskienarviointi on tehty yhteistyössä Liedon kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Turun Seudun Vesi on omalta osaltaan tehnyt riskienarvioinnin, jossa on vastaavalla tavalla arvioitu systemaattisesti riskejä. Turun Seudun Vesi on kartoittanut riskejä mm. pintaveden valuma-alueen, tekopohjaveden imeytyksen ja käsittelyn osalta.

Lisätietoja:

Kaarinan vesihuoltolaitos
Kerttu Tirronen
040 485 5456

Terveystarkastaja
Tiina Torkkeli-Pitkäranta
050 598 0578

 

Vesiosuuskunnat

Kaarinassa toimivat seuraavat vesiosuuskunnat:

 • Lemon vesiosuuskunta, Lemunniemi
 • Etelä-Piikkiön vesiosuuskunta, Toivonlinnantien alue
 • Vesiosuuskunta Meri-Kaarina, Lounais-Piikkiö, Harvaluoto, Jauhosaari
 • Linnanrauniontien vesiosuuskunta, Linnanrauniontie/Itäinen Kuusisto
 • Vuolahden vesiosuuskunta, Läntinen Kuusisto
 • Kuusiston vesihuolto-osuuskunta, Rafnäs.

 

Hulevedet

Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin. Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia ja tulvimisriskejä viemäriputkistossa, pumppaamoilla ja jätevesien puhdistamolla.

Hulevedet muodostuvat kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja piha-alueelta kerättävistä sadevesistä. Kiinteistöjen on huolehdittava hulevesien johtamisesta muualle kuin jäteveden joukkoon. Sähköisessä hulevesioppaassa on lisää tietoa hulevesistä ja kiinteistöjen hulevesijärjestelmistä.

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin. Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus perustuu yleensä avo-ojien käyttöön.

 • Kaarinassa ei peritä hulevesimaksua. 
 • Hulevesiasioista Kaarinassa vastaavat kaupungin infrapalvelut. Hulevesiasioista voit kysyä lisää aluemestari Matias Rekikoskelta, puhelin 050 373 2863.

 

Palautteet, vikailmoitukset ja yhteystiedot

Palautetta vesilaitokselle voi antaa sähköisesti Kaarinan palautepalvelussa.

Vesihuollon vikailmoitukset arkisin klo 8-16 suoraan vesihuollon henkilökunnalle (yhteystiedot alla).

Virka-ajan (klo 8-16) ulkopuolella ilmenevissä vika- ja ongelmatapauksissa ota yhteyttä Kaarinan kaupungin tekniseen päivystykseen, p. 050 373 2549.

Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan uutisissa kaupungin etusivulla.

Vesihuollon yhteystiedot

Jaa