Viljelypalstat

Kaarinan kaupungilla on kaksi viljelypalsta-aluetta. Ne sijaitsevat Koristossa ja Littoisissa.

Aarin suuruisia palstoja vuokrataan Kaarinan kaupungin asukkaille harrastusviljelyyn. Perhettä kohden voi varata palstan, jonka vuokra on 20 € viljelykaudelta.

Viljelypalstojen sijainnit

Vaakunatie, Koriston viljelypalsta       Palstoja 30 kpl

Pirtakatu, Littoisten viljelypalsta         Palstoja 70 kpl

Viljelypalstojen varustus ja säännöt

Molemmilla viljelypalstoilla on vesipiste viljelyksien kastelua varten. Infotaululta löydät viljelyyn liittyvät säännöt.

SÄÄNNÖT PALSTAVILJELYYN

  • Palstat vuokrataan Kaarinan kaupungin asukkaille harrasteviljelyyn.
  • Viljelyä ei saa aloittaa ennen kuin palstat on muokattu ja merkitty.
  • Palstalla saa kasvattaa vain yksivuotisia laillisia kasveja.
  • Palstaviljelijä lannoittaa itse viljelyksensä.
  • Palstalla saa käyttää ainoastaan luomuviljelyyn sallittuja torjunta-aineita.
  • Palstaa ei saa aidata naruilla eikä muilla materiaaleilla.
  • Palstaviljelijä sulkee vesipisteen huolella.
  • Palstaviljelijä pitää viljelypalstan siistinä koko kasvukauden ajan, eikä säilytä siellä viljelyyn kuulumatonta tavaraa.
  • Palstaviljelijä vie alueelta pois kaikki tarvikkeet, kuten kastelukannut, harsot ja lannoitesäkit ennen syyskyntöä.
  • Kaupunki huolehtii kevätmuokkauksesta, palstojen merkkauksesta ja syyskynnöstä, sekä tarvittaessa kalkituksesta.

Kaupungin viljelypalstoilla hoitamat työt

Keväällä kaupunki muokkaa palstat viljelykuntoon ja merkkaa niiden kulmapisteet. Muokkaamisajankohta vaihtelee vuosittain peltoalueen märkyyden mukaan.

Toukokuussa avataan vesipisteet säätiloja seuraten, sillä yöpakkaset saattavat jäädyttää ja rikkoa kesävesipisteiden vesimittarit.

Kaupunki niittää viljelyksiä ympäröivän alueen pari kertaa kesässä.

Syksyllä kaupunki kyntää palstat sadonkorjuun jälkeen. Tähän mennessä viljelijän tulee viedä kaikki viljelyyn liittyvät tarvikkeet, kuten kastelukannut, harsot ja lannoitesäkit pois alueelta. Aluetta ei saa pitää varastona, vaikka jatkaisi viljelyä seuraavana vuonna.

Talvella kaupunki levittää tarvittaessa ylläpitokalkituksen. Viljelijä hoitaa itse lannoituksen kasvukaudella.

Viljelypalstan varaaminen

Voit varata viljelypalstan joko sähköisesti tai palvelupisteistä. Sähköisestä asiointilinkistä avautuvat toimintaohjeet. Saat näkyville myös palstakartan. Kartat ovat nähtävillä myös palvelupisteissä. 

Asiointi sähköisesti

Edellisenä vuonna viljelleet voivat uusia paikkansa 6.4.-3.5.2020. Uusille viljelijöille sähköinen varauspalvelu avautuu 4.5.2020.

 

Viljelypalstan sähköinen varaus

 

Asiointi palvelupisteessä

Etusija palstojen varaamiseen on edellisen vuoden viljelijöillä. Entinen palsta on vuokrattava 3.5.2020 mennessä. Palstavuokra täytyy olla maksettuna palvelupisteeseen siihen mennessä.

Vapaita palstoja voi tiedustella 4.5.2020 alkaen Kaarinan palvelupisteistä. 

Yhteystiedot

Palvelupiste Fiskari

Piikkiön palvelupiste

 

Jos havaitset viljelypalstoilla vikoja tai puutteita, voit ilmoittaa niistä sähköpostiosoitteeseen viheralueet@kaarina.fi

Lisätietoja

Viheraluemestari

Tiina Ranki

p. 050 541 5175

Jaa