A23004 Piikkiön keskustan asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella korvataan nykyisessä asemakaavassa esitetty asuin- ja liikerakennus yhdellä asuinrakennuksella.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Hadvalantien, Myllytien, Toripolun ja Kauppapolun rajaamalla alueella.

Suunnittelun tavoitteet

As. Oy Piikkiön Kirkonkulma hakee omistamalleen tontille kaavamuutosta, jotta asemakaavan mukainen jäljellä oleva rakennusoikeus olisi mahdollista sijoittaa tontille eri tavalla ja toteuttaa taloudellisesti järkevällä tavalla. Suunnittelualue käsittää olemassa olevan asuinkerrostalon sekä tyhjillään olevan huonokuntoisen liikerakennuksen. Liikerakennus on tarkoitus purkaa uuden rakentamisen yhteydessä. Muu osa tontista on lähinnä asuinkerrostalon pysäköintialuetta.

Nykytilanne

Alueen pohjoispuolella sijaitsee Piikkiön kirkko, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY); Piikkiön kirkko ja pappila. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee selvittää rakentamisen vaikutukset RKY-alueeseen.

Alueella on voimassa kuntaliitoksen jälkeen laadittu Piikkiön keskustan asemakaava ja asemakaavan muutos (5.3.2014). Kaavan tarkoituksena oli korjata alueen kiinteistöteknisiä ongelmia ja tiivistää Piikkiön keskustan taajamarakennetta. Asemakaavassa alue on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). 

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Kartat ja muut suunnitelmat

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa