A23050 Salvelan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää alueen maankäyttöä siten, että rakennusten myynti on mahdollista.

Sijainti

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Koulutie, Turun kehätie (Ohikulkutie) ja Makarlantie. 

Suunnittelun tavoitteet

Alueen lounaisosassa sijaitsee nykyisin päiväkotina toimiva Salvelan kartano sekä muutamia asuin- ja talousrakennuksia. Alueen pohjoisosassa sijaitsevat liikuntahalli ja urheilukenttä. 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia maankäytön tehostamista ja pientaloasumisen sijoittamista suunnittelualueen lounaisosaan. Urheilukentän alueen kaava päivitetään vastaamaan tilannetta. Huttalanmäki säilytetään viheralueena.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Koulukeskuksen alueen rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos (hyv. 1984). Suunnittelualueen lounaisosa on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH). Pohjoisosa on urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU), sekä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Alueeseen sisältyy myös osa Huttalanmäen puiston lähivirkistysaluetta (VL). 

Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Jaa