A3223 Piispanlähteen koulun asemakaavan muutos

Kaarinan kaupungin tekniset palvelut hakee kaavamuutosta koulun laajennukseen.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Piispanlähteen yläkoulun tontin Pyhän Katariinan tien, Marsukadun ja Naalikadun rajoittamalla alueella. 

Suunnittelun tavoitteet

Koulun laajentamiseen liittyvän hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä on todettu, että asemakaavan mukainen rakennusoikeus on n. 1000 k-m2 pienempi kuin tarvitaan. Kokonaisuudessa uutta koulutilaa rakennetaan n. 4000 k-m2. 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan lisäksi tontin halki kulkevan vesihuoltolinjan siirtoa ja piha-alueiden liikuntapaikkojen sijaintia ja niiden tilantarvetta. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavan muutos (2019), jossa alue on julkisten palvelujen aluetta (PY-1). Länsiosassa sijaitsee yleiskaavan mukainen kevyen liikenteen reitti. 

Alueella on voimassa Etelä-Poikluoman asemakaava (1988). Asemakaavassa alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaavoitus, PL 12,
20781 Kaarina

Jaa