A3300C Piispanristin asemakaavan muutos (Nuolikatu)

YH-Kodit Oy hakee kaavamuutosta omistamilleen kiinteistöille asuinkerrostalojen toteuttamiseen.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaavan mukaisen korttelin 3300 koillisosan Turun kaupungin rajan, Nuolikadun ja Piispanristintien rajoittamalla alueella. 

Suunnittelun tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on asuinkerrostalojen rakentaminen. Muutosalue käsittää muutamia pieniä ja vanhoja asuin- ja teollisuusrakennuksia. Rakennukset ovat heikkokuntoisia ja osa niistä on purettu. Suurin osa kiinteistöjen alueesta on rakentamatonta. Alueen itäosassa on pieni metsikköalue.

Suunnittelualueen lähiympäristössä on suurehkoja teollisuus- ja yrityskiinteistöjä. Niistä suurin osa on aktiivisessa käytössä. Turun kaupungin puolella oleva kiinteistöön rajoittuva yritystontti on rakentamaton.

Nuolikatu ja Piispanristintie on tarkoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi ja suunnittelussa tulee huomioida Turun raitiotien yleissuunnitelman mukainen linjausvaihtoehto.

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavan muutos (24.4.2019). Osayleiskaavassa alue on monipuolisen maankäytön aluetta (APT-1).

Suunnittelualueella on voimassa Piispanristin asemakaavan muutos (11.4.1991). Asemakaavassa suunnittelualue on tuotantotoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (TYK) ja katua.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaarinan kaupunki/Kaavoitus
PL 12
20781 Kaarina

Sähköposti
kaavoitus@kaarina.fi

Jaa