A4132 Sorron asemakaavan muutos

Sorron asuntoaluetta tullaan täydentämään pientaloalueena yleiskaavan mukaisesti.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Rakentajantien, Sorron rakennetun asuinalueen, Turku-Helsinki -moottoritien ja Keskusliikuntapuistolta pohjoiseen johtavan virkistysalueen rajoittamalla alueella. Suunnittelualueen itäpuolelta alkaa Krossin yritysalue.

Suunnittelun tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on täydentää Sorron pientaloaluetta Länsi-Krossin osayleiskaavan mukaisesti. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa noin 25-30 tonttia erillispientalojen ja muiden yhtiömuotoisten pientalojen rakentamiseen. Alueen toteuttaminen edellyttää uuden katuverkon rakentamista. 

Nykytilanne

Suunnittelualueella on voimassa Länsi-Krossin osayleiskaava (10.4.2013). Osayleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-3) ja retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

Suunnittelualueella ovat voimassa Nummenniityn asemakaava (20.2.1976), Sorron asemakaava (29.9.1978), Kurkelan asemakaava ja asemakaavan muutos (27.8.1982) ja Nummenniityn asemakaavan muutos (24.8.1988). Asemakaavoissa suunnittelualue on pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP), puistoa (P) ja rakennuskaavatiealuetta. 

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Oskarinkatu 4
2. krs
20780 Kaarina

Postiosoite

Kaavoitus, PL 12,
20781 Kaarina

Jaa